Posted on Leave a comment

Мрежов маркетинг може да се прави на 4 нива

Четирите нива на мрежов маркетинг са стъпала в развитието на вашия бизнес, където всяко ниво представлява различни умения и различен фокус в стратегията ви. При това към различните клонове в мрежата ви трябва да подхождате на различни нива според това доколко са възприемчиви към тях. Ето подробен преглед на всяко ниво с примери, за да може да разберете къде се намирате и как можете да преминете към следващото ниво:

Ниво 0: Не правите нищо

Тук хората се включват в мрежов маркетинг, купуват няколко пъти продукти, не идват на обучения, не учат уменията и след известно време решават да видят какво ще стане и ако имат време някога, евентуално да започнат. Така пари не се печелят. Някой може да каже “Реших да не работя повече”, но всъщност той няма как да работи по-малко.

Причините да сте на това ниво са няколко:

 • не сте достатъчно гладни
 • не сте обучаеми или просто ви мързи да четете
 • получили сте няколко отказа и сте се отчаяли
 • прекалено го удряте на четене и не прилагате наученото
 • не вярвате в себе си или сте заразени от умствени вируси
 • не вярвате във възможността да печелите чрез мрежов маркетинг
 • не общувате редовно със спонсора си
 • страдате от бърнаут или имате психични проблеми

С други думи, или не можете, или не искате да работите. Ако не можете, може лесно да се научинте, а ако не искате, трябва да поработите върху себе си. Не пропускайте възможността! Иначе след години ще сте на същото ниво…

Мрежов маркетинг ниво 1: Фокус върху продукта

Това е началното ниво на мрежов маркетинг, където фокусът е изцяло върху продукта и неговите предимства. Вие сте активни в промотирането на продукта, опитвайки се да привлечете нови клиенти чрез социални медии или лични контакти.

Ниво 1 на мрежов маркетинг

Пример: Ако продавате натурални добавки, на това ниво ще обсъждате как те помагат за подобряване на здравето и благосъстоянието, като акцентирате на специфични проблеми, които продуктът може да реши, например подобряване на съня или увеличаване на енергията.

Ако сте на това ниво, чудесно! Можете да печелите допълнителни 100, 200, 300 и повече лева месечно и имате допълнителна работа. Всеки е минал през това ниво, но внимавайте да не заседнете в него. Най-високото ниво, което може да постигнете в бизнеса си през продуктите, е Директор. Тук няма умножаване, а само събиране на клиенти, въпреки че някои от тях се водят дистрибутори.

Мрежов маркетинг ниво 2: Фокус върху бизнеса

На това ниво започвате да разглеждате своя мрежов маркетинг като бизнес възможност, като промотирате не само продукта, но и възможността за печалба, която той предоставя. Вие говорите за печалбите, които могат да се генерират чрез продажби и привличане на други дистрибутори.

Ниво 2 на мрежов маркетинг

Пример: Обяснявате на потенциални кандидати, че освен купуването на добавки, те могат да станат част от вашата мрежа и да печелят комисионни от продажбите, които генерират, както и от продажбите на техни познати, които са включили.

На ниво 2 можете да печелите 1000, 2000 и повече лева месечно. Ако сте на това ниво, чудесно! Вече може да се каже, че сте постигнали известен ливъридж (т.е. ползвате лостове). Вероятно сте звезден директор (т.е имате директори в екипа си) и може да спечелите различни бонуси като автомобили, пътешествия и пр. Започнали сте да изграждате бизнес, защото в екипа си имате хора на ниво 1, които промотират продуктите и дори бизнеса без вас. Започва някаква форма на умножаване на усилията ви.

Мрежов маркетинг ниво 3: Фокус върху системите

Това ниво изисква разработването на устойчиви системи за обучение, продажби и маркетинг, които помагат на вашия екип да бъде по-ефективен. Създавате и следвате процеси, които улесняват преминаването на хората от нов клиент към активен промотор. Изучавате и затвърждавате уменията, необходими за успех в мрежовия маркетинг. Ставате професионален ученик, който изучава прилежно бизнеса, наречен мрежов маркетинг.

Ниво 3 на мрежов маркетинг

Пример: Въвеждате CRM система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която помага на вашите дистрибутори да следят комуникацията с клиенти и прогреса в продажбите. Разработвате обучителни модули, които да помагат на новите дистрибутори бързо да научат най-добрите практики за продажби.

Тук вече говорите за “проста система от три стъпки, с помощта на която печеля от къщи в удобно за мене време доста пари пре интернет, през социалните мрежи”, и питате хората дали са отворени да хвърлят по едно око. Ползвате формулата на Ерик Уори: Ако аз направя еди-какво си, ти ще направиш ли еди-какво си?”. Например “Ако ти пратя едно 15-минутно видео, ще го изгледаш ли?” Знаете за четирите типа личности, можете да правите едноминутна презентация, разказвате завладяващо личната си история, умеете да създавате рапорт и доверие, ползвате двеминутна история, фокусирана върху кандидатите, запознати сте със седемте умения и с 25-те умения, прочели сте поне десетина книги от най-добрите мрежари и учители в бизнеса.

На това ниво с лекота печелите по 100,000, 200,000, 300,000 и дори милион лева годишно от мрежов маркетинг и разполагате с достатъчно свободно време. Също така сте финансово грамотен и знаете как да управлявате и умножавате парите си. Имате система за личностно развитие и работите повече върху себе си, отколкото върху бизнеса си.

На това ниво сте вече Екзекутивен директор и в екипа си имате десетки и стотици директори, както и хиляди и дори десетки хиляди дистрибутори и клиенти. Разбирате, че в мрежовия маркетинг ние изграждаме хора, които изграждат бизнеса, и че може да постигнете всичко, което вие искате, като помогнете на достатъчен брой хора да постигнат това, което те искат.

Мрежов маркетинг ниво 4: Промотиране на визията

На това ниво вие сте лидер, който не само управлява и насърчава своя екип, но и споделя визия за бъдещето, която мотивира и вдъхновява. Вашата цел е да построите устойчив и разширяващ се бизнес, който предлага значителни възможности за растеж на всички нива.

Добрите лидери имат визия, великите лидери дават визия на хората си

Този израз подчертава две различни, но взаимосвързани качества в лидерството, които са особено важни в контекста на бизнеса, наречен мрежов маркетинг.

Добрите лидери имат визия. Добрият лидер разполага с ясна визия за бъдещето на организацията. Той знае къде иска да отведе бизнеса и има план как да го постигне. Тази визия помага на лидера да поставя цели и да мотивира своя екип да работи за общите цели. Визията също така служи като компас, който насочва всички стратегически решения и инициативи.

Пример: Един лидер в мрежовия маркетинг може да има визията да превърне своята компания в водеща в бранша по отношение на иновации в продуктите. Той планира стъпки за усъвършенстване на продуктите, подобряване на клиентското обслужване и разширяване на пазара.

Великите лидери дават визия на хората си. Великият лидер отива една стъпка по-нататък. Той не само че има собствена визия, но е и способен да я сподели така, че всички в организацията да я приемат за своя. Това означава, че лидерът вдъхновява своя екип не само да вярва в тази визия, но и да се чувства ангажиран с нейното реализиране. Така визията става обща мисия, която мотивира и обединява хората.

Ниво 4 на мрежов маркетинг

Пример: Великият лидер във всеки мрежов маркетинг може да сподели визията си за изграждане на устойчив бизнес, който допринася за обществото чрез екологично чисти продукти. Той организира работилници, в които обяснява значението на устойчивостта и как всеки в екипа може да допринесе към тази цел, като същевременно развива своя собствен бизнес.

Как да превърнете визията в колективна мисия

 • Комуникация: Редовно съобщавайте вашата визия чрез срещи, електронни писма и социални медии. Уверете се, че вашето послание е ясно и последователно.
 • Обучение и развитие: Предоставяйте обучения, които помагат на членовете на екипа да разберат как тяхната работа допринася за голямата картина и как те могат да развиват своите умения в съответствие с визията.
 • Делегиране на отговорности: Дайте на членовете на екипа реални възможности да допринесат към реализирането на визията, като им делегирате значими задачи и проекти.
 • Подкрепа и признание: Подкрепяйте своите хора в техните усилия да споделят и работят по общата визия, като им предоставяте ресурси и признавате техните постижения.

Чрез прехода от притежаване на лична визия към споделянето и вдъхновяването на другите да я приемат като своя, лидерите могат да превърнат своя мрежов маркетинг бизнес в динамично и иновативно предприятие, което процъфтява благодарение на ангажираността и мотивацията на целия екип.

Четвъртото ниво на мрежов маркетинг включва не само да имате визия, но и да я споделяте активно и да вдъхновявате своя екип да я последва. Това е нивото, на което лидерите не просто управляват процеси или продават продукти, те изграждат култура и стремеж към по-големи и значими цели. Тук вашата задача е да създадете и споделите визия, която мотивира и вълнува вашия екип. Това означава да формулирате и комуникирате ясни и вдъхновяващи цели, които са амбициозни, но достижими.

Пример: Кажете на човек от вашия екип: “Моята визия за теб е, че ще печелиш шестцифрени доходи в следващите три години. Виждам твоята организация като глобална мрежа, която пътува по света и вкусва най-доброто, което животът предлага. Заедно ще вдигнем нашите постижения на по-високо ниво.”

Как да напредваме в нивата на мрежов маркетинг

Разработка на системи: Основа за устойчив растеж: Великите лидери разбират, че устойчивият растеж изисква добре разработени системи. Те не само поддържат бизнеса работещ, но и позволяват мащабируемост и ефективност.

Пример: Разработете системи, които автоматизират повтарящи се задачи, оптимизират комуникацията в екипа и гарантират, че новите членове бързо се интегрират и започват да допринасят към екипа. Такива системи могат да включват обучителни програми, CRM за управление на взаимоотношенията с клиенти, и платформи за управление на проекти във вашия мрежов маркетинг.

Промотиране на бизнеса над продукта: Създаване на лостове за растеж. Промотирането на бизнес възможностите преди продуктите може да ускори вашето преминаване към по-високи нива, тъй като учите по-бързо и ставате основен ресурс за другите в бизнеса.

Пример: Когато общувате с потенциални клиенти и дистрибутори, акцентирайте на възможностите за кариерно развитие и финансова независимост, които вашата мрежа предлага, вместо да се фокусирате изключително на продуктовите предимства.

Ползване на лостове чрез делегиране и обучение: Развитието на вашите хора за да станат сами лидери и да управляват собствени екипи е ключово за мащабирането на вашата организация. Научете ги да използват системите, които сте създали, и да развиват свои собствени стратегии.

Пример: Създайте менторски програми, където по-опитните членове на екипа обучават новодошлите. Това не само увеличава капацитета на вашата организация за растеж, но и стимулира по-старите членове да се развиват като лидери.

Простота: Формулата на успеха във всеки вид мрежов маркетинг е да накараме голям брой хора да правят неголям брой прости неща дълго време. Не усложнявайте, ползвайте инструменти и помагала, работете по двойки, предавайте на новите знания и умения, които са лесни за запомняне и прилагане.

Особено важно е кандидатите да виждат, че и те лесно могат да успяват в бизнеса, защото имат на разположение компетентни хора и лесни за ползване помагала. Бизнесът да се сведе до това, да поканиш познат на среща със своя лидер, който да му обясни простата система, или пък да пуснеш кратко видео на телефона си, или да му прочетеш и покажеш представяне от няколко слайда и текст.

Тези стратегии и подходи ще ви помогнат да се превърнете от добър лидер във велик лидер, който не само притежава визия, но и умее да я споделя и да вдъхновява своя екип да я преследва. Така създавате една устойчива, динамична и иновативна бизнес среда, където всеки има възможността да расте и да просперира.

Пример: Организирате годишни събития по мрежов маркетинг, където споделяте успехите и стратегиите за бъдещето, и представяте визията си за международно разширение. Вашите презентации и семинари са фокусирани не само на продажбите, но и на личностното и професионално развитие на участниците.

Развитието през тези нива изисква усилия и адаптация, но с правилната стратегия и отдаденост, всяко следващо ниво предлага по-големи възможности за успех и финансова независимост.

Анкета за самооценка в мрежов маркетинг

Въпрос 1: Колко често говорите за продукта си на потенциални клиенти?

 • А) Всеки ден
 • Б) Няколко пъти седмично
 • В) Рядко
 • Г) Никога

Въпрос 2: Имате ли система за проследяване на контактите с клиенти и потенциални дистрибутори?

 • А) Да, използвам специализиран софтуер
 • Б) Имам основна система, която сам съм си създал
 • В) Водя бележки на хартия или в електронен файл
 • Г) Не проследявам систематично контактите

Въпрос 3: Провеждате ли регулярни обучения или срещи с вашия екип?

 • А) Да, имаме редовни срещи и обучения
 • Б) Провеждаме срещи, когато се налага
 • В) Рядко провеждаме срещи
 • Г) Не провеждам срещи с екипа

Въпрос 4: Какво е вашето отношение към бизнес растежа и разширението?

 • А) Имам ясна визия и план за разширение на бизнеса
 • Б) Мисля за разширение, но все още не съм направил конкретни стъпки
 • В) Фокусиран съм върху текущите продажби и не мисля за разширение
 • Г) Съсредоточен съм само върху продажбата на продукта

Резултати и подсказки за преминаване към следващото ниво

Повечето отговори А: Вие сте на Ниво четири. Вашата задача е да поддържате иновативността и да продължавате да вдъхновявате и разширявате своя екип. Помислете за международно разширение и нови пазари. Може да станете мрежов маркетинг лидер на световно ниво.

Повечето отговори Б: Вие сте на Ниво три. За да достигнете до Ниво четири, създайте по-ясна визия за бъдещето на вашата организация и се фокусирайте върху предаването на тази визия на вашия екип.

Повечето отговори В: Вие сте на Ниво две. Започнете да изграждате и подобрявате системите за управление и обучение във вашата организация, за да можете да автоматизирате процесите и да улесните растежа на екипа си.

Повечето отговори Г: Вие сте на Ниво едно. За да преминете към Ниво две, започнете да разглеждате вашата дейност като бизнес възможност, не само като продажба на продукти. Обмислете начини да привлечете и обучите други дистрибутори.

Тази анкета ще ви помогне да оцените къде сте в момента и какви стъпки трябва да предприемете за да достигнете следващото ниво в мрежовия маркетинг.

Posted on Leave a comment

Три черти, които пречат на бизнеса

В мрежовия маркетинг, успехът зависи не само от уменията за продажба и стратегическото планиране, но и от личностните ни качества. Има три черти, които могат значително да попречат на развитието ни като лидери в тази динамична сфера.

Перфекционизъм, егоизъм, песимизъм

Перфекционизмът е двойно острие: от една страна, той ни мотивира да достигаме високи стандарти, но от друга страна, може да ни забави, като ни кара да се фокусираме прекомерно върху детайлите, пренебрегвайки по-големия план. В мрежовия маркетинг, където времето е ценен ресурс, е важно да балансираме стремежа към качество с нуждата от ефективност. Добре е да се стремим към “добро е достатъчно” и да се фокусираме върху действията, които директно допринасят за растежа на нашия бизнес. Трябва да сме гъвкави и способни да се адаптираме и иновираме в движение, вместо да се стремим към абсолютен перфекционизъм.

Егоизмът се проявява, когато индивидът поставя себе си и своите нужди над всичко друго, вместо да се стреми към сътрудничество и развитие на екип. Успехът в тази индустрия изисква смирение и готовност да започнем от нулата, като ученици, и да приемем, че въпреки предишния си опит, винаги има място за учене и подобрение. Това изисква да оставим настрана нашето его и да се съсредоточим върху подкрепата и развитието на нашия екип. Успехът изисква споделяне на знания, опит и успехи. Затова е съществено да ценим и поддържаме отношенията си с колегите и клиентите. Отвореността към обратна връзка и готовността да учим от другите са ключови за преодоляване на егоистичните наклонности.

Песимизмът, от своя страна, може да затвори очите ни за възможностите, които ни заобикалят. Той е свързан със статично мислене и липса на вяра, че препятствията могат да бъдат преодолени. В мрежовия маркетинг средата е изключително динамична и за да успеем ни трябва позитивно отношение, адаптивност и вяра във възможностите за растеж. Песимизмът може да ни спре да видим и използваме възможностите. Развитието на динамична менталност, която вижда предизвикателствата като възможности за растеж, са ключови за преодоляването на това препятствие. Създаването на устойчива мотивация и развитието на умението да виждаме предизвикателствата като шансове за учене и развитие са фундаментални за преодоляване на песимизма. Възприемането на неудачите като уроци, а не като краен неуспех, може да трансформира начина, по който възприемаме препятствията.

В крайна сметка, успехът в мрежовия маркетинг зависи от нашата способност да преодолеем тези три черти. Работата над себе си и непрекъснатото учене и самоусъвършенстване са основни за развитието на положителен, гъвкав и динамичен характер, който приема предизвикателствата като шанс за растеж и успех. Важно е също така да помним, че мрежовият маркетинг е работа на екип и нашите действия и отношение имат пряко въздействие върху екипа ни.

Ключът към дългосрочния успех в мрежовия маркетинг е да станем добри лидери. А лидерът е човек, който работи над себе си и част от тази работа се състои в култивирането на своя характер.

Каква връзка има това с лидерите?

В мрежовия маркетинг, ролята на лидерите е критично важна не само за насърчаване на продажбите и стратегическото планиране, но и за развиване на културата и ценностите в организацията. Ако лидерите се откъсват от активно участие и обучение, това има отрицателно въздействие върху цялата организация. Такъв подход не само спира тяхното лично развитие, но и отправя негативно послание към техните екипи, което може да пречи на откриването и използването на нови възможности.

Преодоляване на песимизма и егоизма сред лидерите

Когато лидерите позволят на песимизма и егоизма да диктуват техните действия, те не само ограничават своето развитие, но и подкопават доверието и ентусиазма в своите екипи. Важно е лидерите да осъзнаят, че тяхната отдаденост и постоянство служат като модел за подражание. Затова е критично те да демонстрират отвореност към учене и адаптация, като по този начин вдъхновяват своите хора да развиват същите качества.

Лидерите трябва да си напомнят, че мрежовият маркетинг е област, която награждава иновативността и устойчивостта. Препоръчително е те да възприемат позицията на ученик през целия си път и да постоянно да търсят нови знания и умения. Така те не само ще обогатят собствения си професионален живот, но и ще предадат ценни уроци на своите екипи.

Въвеждането на регулярни обучителни сесии, участие в семинари и работилници може да бъде страхотен начин за поддържане на ангажираността и развитието на лидерите, както и на цялата организация. Освен това, такива събития сплотяват организациите и им действат мотивиращо.

В заключение, връщането на лидерите “в строя” и преодоляването на техните песимистични и егоистични наклонности изисква деликатност, но и директен подход. Нека те бъдат насърчени да разглеждат своето лидерство като постоянно пътуване на учене и растеж, където успехът на организацията зависи от тяхната способност да се адаптират, да иновират и да вдъхновяват другите да правят същото. Това не само ще помогне за възстановяване на здравата основа на техните организации, но и ще доведе до това всички членове на екипа да се чувстват ценени, мотивирани и ангажирани с общите цели.

Posted on Leave a comment

7-те закона на лидерството в мрежовия маркетинг

Ранди Гейдж за лидерството в МЛМ

Нашият бизнес е свързан с развитие на лидерство. За да успеете наистина на високо ниво, имате нужда от способността да идентифицирате съществуващите лидери, да разпознаете предстоящите потенциални лидери и след това да помогнете на тези потенциални лидери да стъпят в своето величие. Не само трябва да ръководите екипа си, но в крайна сметка трябва да се оттеглите и да направите място за нови лидери, които да се появят и да поемат ролята ви. Вашата работа е да работите така, че да не трябва повече да работите – т.е. да научите всеки свой клон да се справя без вас.

След повече от 40 години работа и анализ на тези процеси, аз ги определих количествено в седем лидерски закона. За да станете наистина велик лидер в професията на мрежовия маркетинг, трябва да сте в съответствие с всички тези закони. Нека да разгледаме списъка и да видим как ги прилагате…

Закон за лидерството #1: Първият човек, когото водиш, си ти самият.

Когато бях на година или две в бизнеса, се оплаквах на спонсора си за моя екип. Повечето от тях бяха мързеливи, никога не водеха гости на срещите и просто искаха да чакат групата им да ги направи богати. Чудех се защо не могат да бъдат повече като мен. За съжаление, те бяха. Това беше проблемът. Бях направил класическата грешка на много начинаещи в мрежовия маркетинг: мислех си, че можеш да спонсорираш няколко души и след това да ги управляваш, за да те направят богат.

Съжалявам, това куче няма да ловува. Защото нашият бизнес е моделиране на поведение. Всъщност няма значение какво казвате на хората си; те ви гледат какво правите. Вие никога не сте извън показ. Те забелязват, ако доведете гости, ако спонсорирате нови хора, ако правите нови директори, ако посещавате събития и ако следвате системата. Те изучават как уважавате спонсорската линия (или не). Те наблюдават как се справяте с проблемите, как взаимодействате с компанията и как говорите за другите хора, когато тези хора не са наоколо.

Най-доброто обучение, което някога съм получавал за мрежов маркетинг, не идва от мрежовия маркетинг. Най-много ми помогна работата, която вършех като ръководител на политически кампании, в домсъвета на нашия блок и като председател на Търговската камара и на църковното ми настоятелство. Защото във всеки случай работех с изцяло доброволческа армия. Когато не можете да наемате и уволнявате хора, вие сте принудени да се научите как да вдъхновявате, да водите и да си партнирате за обща цел.

И всяко лидерство започва с личен пример… Трябва да докажете, че сте способни да ръководите първо себе си, преди да можете да очаквате някой друг да реши да ви последва. И парадоксалното е, че когато контролирате собствените си действия, това влияе върху действията на целия ви екип. Вие предизвиквате определено поведение да се случи и да се формира култура, но го правите, като моделирате поведението сами и като пример, който хората решават да дублират.

Закон за лидерството #2: Вие развивате хората си, а те развиват мрежата

Всъщност не можете да развивате мрежата си сами, никой не може. Мрежите постоянно се променят, защото са съставени от много различни видове хора, култури, работни навици, системи и философии. Индивидуалните действия на мнозинството се превръщат в движещ фактор за това, което мрежата прави.

И всичко започва с личностното израстване… Вашият бизнес ще расте толкова бързо, колкото и вие. Всичко, което правите, за да растете сами, по някакъв начин помага на бизнеса ви да расте. Изучаването на чужд език, завършването на вечерен курс по философия или дори изучаването на йога ще доведе до добри неща, които ще се случат във вашия бизнес. Докато растете във всяка област, се получава осмоза, която се прехвърля в други области. Развивате увереност, уравновесеност, мъдрост, знания и умения. Всички тези неща ви правят по-привлекателни за кандидатите и увеличават уважението, което получавате от екипа си.

Ключът е в създаването на култура на личностно израстване във вашия екип… Не е достатъчно да кажете на хората си да четат положителни книги или да слушат положителни аудиозаписи. Повечето хора дори не знаят какво означава това. Ако имате структурирана програма за саморазвитие за вашия екип, ще видите драстично по-добри резултати. Неща като програма за книга на месеца или абонаментна серия за аудио файлове работят удивително добре.

Закон за лидерството #3: Вие не управлявате хора – вие водите хора и управлявате неща

Един от големите проблеми в мрежовия маркетинг са термините, които компаниите приемат за напредък в ранга. Те обичат да дават на хората титли като мениджър, директори и надзорници. И те обикновено са за рангове на входно ниво. Какво се случва след това? Те спират да спонсорират и искат да управляват, насочват или контролират.

Мрежовият маркетинг не е свързан с управление на хора, а с воденето им (лидерство). Това означава да се даде пример, да се моделира поведението и да се достигне до групата, да се ръководи и тренира. Лидерството е способността да караш хората доброволно да правят неща, които обикновено не биха искали да правят. Не принуждавайте хората да правят неща; Правете така, че те да искат да правят неща. Особено неща, които обикновено не биха искали да правят.

Често се обръщаме към военните за примери за лидерство, защото примерите са толкова убедителни. Някой решава да атакува картечно гнездо, да се хвърли на граната или да предприеме някакво друго героично действие, за да спаси своите другари или невинни цивилни. Това не става без силно, мощно ръководство от полевите лидери, може би дори до държавния глава.

Сега очевидно нямаме нужда от такива драматични действия от хората в нашия бизнес. Но когато ръководите екипа умело, вие ги карате да решат да правят неща, които не са искали да правят, когато за първи път са се присъединили към бизнеса. Те могат да варират от закупуване и носене на първата им вратовръзка, домакинство на първата им домашна среща или говорене пред много хора.

Закон за лидерството #4: Истинските лидери не развиват вярата на хората в лидера – те развиват вярата им в самите себе си

Много хора смятат, че лидерство означава създаване на увереност и вяра в тях като лидер. Демагозите могат да направят това, но всъщност не напредват в каузата. Лидерите, които правят положителна разлика, подхранват тези, които ги следват, да вярват в себе си. Не продавайте на екипа си какъв велик лидер сте вие самите. Продавайте им увереността, че самите те са способни да правят, да имат и да стават повече. Изградете вярата им в собствените им уникални способности да бъдат велики и наистина ще бъдете велик лидер.

Закон за лидерството #5: Ако казваш на всички да водят, никой не го прави

Вероятно сте чували за изследването по отношение на човешкото поведение, когато голяма тълпа става свидетел на грабеж. Никой не се обажда в полицията, защото има толкова много минувачи и всички предполагат, че някой друг ще го направи. Има подобна динамика в лидерството в мрежовия маркетинг и тя ни води до това, което вероятно е най-голямата грешка, която хората правят в бизнеса… Те приемат, че всеки, който се присъединява към бизнеса, е лидер или иска да стане лидер, така че се отнасят към всички като към един. Голяма грешка. Нищо не убива израстването на един екип по-бързо.

Ето защо: Съберете 100 души от кое да е населено място. Вероятно петима от тях имат лидерски потенциал и желание. Останалите 95% са много по-щастливи да бъдат последователи. Сега в нашия бизнес цифрите обикновено са по-високи, ако вършите добра работа с маркетинговите си усилия. Привличате предприемачи и хора с предприемачески стремежи, така че може да имате 10 или дори 15 процента от екипа си с лидерски потенциал.

Това все още ви оставя 85 процента, които не искат да водят. Страхуват се да водят. И не искат отговорността, която върви с лидерството. Те обичат продуктите или услугите, искат да печелят достатъчно, за да покрият разходите си и може да са доволни от няколкостотин лева на месец допълнителен доход. Те могат да получат тези ползи с минимално количество усилия, така че са щастливи в тази ситуация. Не превръщайте лидерското поведение в задължително условие за включване в екипа. Ако го направите, това ще доведе до две неща, които ще се случат…

 1. Обезсилвате много потенциални лидери, защото те мислят, че всички останали са лидери, а самите те не са способни; и
 2. Плашите 85-те процента, защото те всъщност не искат да бъдат лидери. Ако обиждате, омаловажавате или унижавате хората, защото не желаят да станат лидери, просто ги изгонвате от бизнеса. А мрежа с 15 процента лидери и без 85 процента последователи бързо ще се превърне в никаква мрежа.

Когато оставите съденето настрана и просто оставите хората да участват на нивото, с което се чувстват комфортно, те се задържат много по-дълго. И ако ги държите да се мотаят около екипа, има голям шанс някъде по пътя да решат, че са готови да бъдат лидери. Имате нужда от целия спектър: лидери, последователи и потребители на продукти. Нека всеки сам избере към коя категория иска да принадлежи.

Закон за лидерството #6: Лидерите подхранват и празнуват успеха на своите последователи

Вие сте в бизнеса за себе си и носите отговорност за това. Имате цели, които сте задали, рангове, които достигате, и други показатели, които ви казват кога сте на пистата или извън нея. Това може да ви накара да станете егоцентрични и да ви отведе по грешен път.

Едно от нещата, които способните лидери правят, е да измерват, наблюдават и модулират напредъка си, като използват показатели от хора в екипа си. Вместо да се фокусирате само върху напредъка си в ранга, помислете как да накарате петима от вашите лично включени дистрибутори да постигнат следващия ранг. Това със сигурност ще помогне на собствения ви напредък, и ще го направи по-добре. Защото ще имате по-силна основа в основата на напредъка ви. И това трябва да се подразбира, но все пак ще го кажа – лидерите не се страхуват от напредъка на своя народ или не му завиждат. Те го празнуват! Признавайте и празнувайте постиженията на вашия екип и винаги ще има още какво да се признае и отпразнува.

Закон за лидерството #7: Истинският тест за лидерство не е колко последователи имаш, а колко лидери развиваш.

Това е много свързано със закон номер четири. И в нито един бизнес това не е по-важно, отколкото в мрежовия маркетинг. В нашия бизнес всичко е свързано с развитието на лидерите. За максимална дупликация трябва да имате следващи поколения лидери, които идват в редиците на всеки няколко месеца. Това означава да се откажете от необходимостта винаги да контролирате, да правите всички презентации и да провеждате всички обучителни събития.

Това означава също така да се позволи на развиващите се лидери да правят грешки. И те ще правят грешки. И те ще правят неща понякога, които може би бихте могли да направите по-добре. Но ако не позволявате на хората си да опитват нови неща, да се учат и да израстват чрез грешки, винаги ще трябва да правите всичко сами. Вашите истински критерии трябва да бъдат никога да не правите нещо за членове на екипа си, което те могат да направят сами. Ако помогнете на последователите си да развият вяра в себе си, по-голям брой ще се превърнат в лидери. А само така можете да направите истински пробиви и да развиете голям бизнес!

Posted on Leave a comment

Най-важните въпроси на света: за търсенето на възможност

Търсенето на възможност е началото на всеки успех в живота. Намерили ли сме възможността на живота си? Нека разберем какво стои зад този въпрос и колко често бива игнориран той. Представете си един стар джентълмен в ресторант, разговарящ със заета млада сервитьорка.

Разговорът

възможност, която да се погрижи финансово за вас и вашето семействоТози господин е Джим Рон. Той казва на сервитьорката: “Намерила ли сте възможността, която ще се грижи финансово за Вас и Вашето семейство до края на живота Ви?” Нейният отговор: “Е-е-е, ами-и-и, не”.

Джим Рон казва: “Е, този въпрос е един от най-важните в живота. Бихте ли ми позволили да Ви задам втория по важност въпрос в живота Ви?” Сервитьорката казва “Да, какъв е вторият въпрос?”

Той казва: “Отделяте ли време всеки седмица, за да търсите тази възможност?” И тя пак казва “Ами-и-и, не…”. Джим тогава казва: “Уау, два от най-важните въпроси, които някога може да Ви бъдат зададени в живота, и Вашият отговор на тези два въпроса е Не. Ще Ви подаря един съвет и едно обещание. Този съвет промени живота ми. Ако все още не сте намерилa възможността, трябва да отделяте време всеки седмица, за да я търсите, докато я намерите. Обещавам Ви, е че денят, в който решите да отделите време за търсене на възможности, е денят, в който Вашето самоуважение ще тръгне нагоре, и никога повече няма да бъдете същата.“

Поуката

Джим Рон разказва тази случка на своя лекция, след което се обръща към присъстващите с думите:
„Как бихте обяснили това на вашето семейство? „Не, не съм намерила възможност и не търся.“ Тази фраза вероятно ви кара да се засмеете. Но ако и вашите отговори на тези два въпроса са също „не“, то фразата описва и вас! Обаче можете да промените всичко това и да тръгнете по съвсем различен житейски път, когато пожелаете.

Вижте една отлична възможност да осигурите финансово себе си и семейството си за цял живот!

Posted on Leave a comment

Черти на истинския лидер

А. Непоколебима смелост

Смелостта е ключов атрибут за всяка успешна лидерска фигура. Тя представлява готовността да предприемеш действия, които може да се окажат предизвикателни и непознати. Един истински лидер е смел, защото:

 1. Рискува: Лидерът е готов да рискува и да направи нещата, които други може да избягват поради страх или несигурност. Той знае, че рискът често води към възнаграждение.
 2. Излиза извън зоната на комфорт: Често пъти истинските възможности се появяват извън зоната на комфорт. Лидерът трябва да бъде смел, за да се изправи срещу предизвикателствата и да преодолее пречките.
 3. Действа в невъзможни ситуации: Смелостта е важна, когато се стигне до решаване на проблеми, които изглеждат неразрешими. Лидерът не се предава и търси решения, когато други се колебаят.
 4. Издържа на натиск: Смелостта е способността да се издържи на натиска и да се запази стабилността, когато ситуацията стане сложна и непредсказуема.
 5. Води с пример: Лидерът показва смелост, като води с пример и вдъхновява другите да следват. Той е готов да поеме отговорност и да поеме инициативата.
 6. Вярва в себе си: Смелостта идва от вярата в себе си и своите способности. Лидерът знае, че може да постигне целите си и води другите към успех.

Смелостта е качество, което лидерите развиват и усъвършенстват през времето. Тя им позволява да се справят с предизвикателствата и да постигнат велики неща. Непоколебимата смелост прави лидера непоклатим и го води към успеха.

Б. Самоконтрол

Самоконтролът е важен елемент в живота на всеки лидер. Този вътрешен бой се води в различни аспекти на живота, от взаимоотношенията с другите до физическото и емоционално благополучие. За да бъдем успешни лидери, ние трябва да научим как да управляваме и контролираме себе си.

 1. Борба за свобода: Самоконтролът ни освобождава от тиранията на негативните навици и съмненията. Това е война между свободата и тиранията в нашето собствено тяло и ум.
 2. Здраве и болест: Самоконтролът ни позволява да поддържаме добро здраве и да се предпазваме от болести. Той ни насърчава да правим здравословни избори и да поддържаме активен начин на живот.
 3. Светлина и тъмнина: Самоконтролът ни помага да премахнем тъмнината в живота си и да насочим светлината към положителните аспекти на съществуването. Той ни учи да преодолеем отрицателните моменти и да извлечем поуки от тях.
 4. Власт и отговорност: Властта е мощно нещо, но е важно да я упражняваме с отговорност и разумно. Самоконтролът ни помага да използваме нашата власт за благото на другите и за постигане на по-голямо добро.
 5. Пример за другите: Лидерът трябва да бъде пример за другите, като упражнява силен самоконтрол. Това вдъхновява другите да следват неговия пример и да правят мъдри избори.
 6. Контрол на желанията: Самоконтролът включва умение да се управляват нашите желания и апетити, така че те да насочват към положителни и конструктивни цели.

Самоконтролът е ключов елемент за успешното лидерство и постигане на лично и професионално развитие. Той ни помага да се насочим към по-добрата страна на живота и да станем по-добри лидери, които вдъхновяват другите да постигат велики постижения.

 В. Силно чувство за справедливост

Лидерът трябва да разполага със силно чувство за справедливост и интегритет. Това чувство се развива още от ранната детска възраст и ни насочва към различието между правилното и грешното. В лидерството, справедливостта е от съществено значение при изграждането на ефективни организации и отношения.

 1. Правилна организация: Лидерът трябва да създаде маркетингова система, която е справедлива и за всички участници. Това включва установяване на правила и регулации, които осигуряват равни възможности за всички.
 2. Баланс и справедливост: Лидерът трябва да намери правилния баланс между конкуренция и справедливост. Това означава да установи условия, които позволяват на всички да се състезават на равни начала, без да се нарушава справедливостта.
 3. Спазване на правила: Силният лидер трябва да бъде пример в спазването на правилата и регулациите. Това вдъхновява другите да следват същия принцип на справедливост.
 4. Отговорност: Чувството за справедливост ни показва какво е правилно, и ни насочва към изборите, които следва да правим. Този атрибут на лидерството ни насърчава да постъпваме с отговорност и интегритет.

Силното чувство за справедливост е необходимо за изграждане на успешни организации и отношения, като осигурява равни възможности и баланс в действията и решенията на лидера.

 

Г. Категоричност на решението

Лидерът трябва да бъде категоричен във взимането на решенията си. Нерешителността може да отнеме ценни възможности. Решенията, които правим в ранния период на живота си, могат да имат дългосрочни последици. Те формират пътя, по който вървим, и влияят на нашите успехи и постижения.

 1. Важност на ранните решения: Ранните решения за определяне на целите и действията в живота ни са от решаващо значение. Те могат да определят посоката, в която вървим, и да формират нашите бъдещи възможности.
 2. Поправка на грешките: Дори ако правим грешки в решенията си, винаги има възможност за корекция и поправка. Лидерът трябва да бъде настойчив и решителен в преследването на нови възможности и взимането на по-добри решения.
 3. Време и възможности: Времето е ограничено, и възможностите могат да се намалят с течение на времето. Лидерът трябва да действа категорично и да се възползва от възможностите, преди да бъде твърде късно.
 4. Упоритост и решителност: Силният лидер не се отказва лесно. Той е настойчив в постигането на своите цели и използва всяка възможност за напредък.

Категоричността във взимането на решения е от ключово значение за успешното лидерство и постигането на поставените цели и възможности.

 Д. Ясни планове

Един от ключовите атрибути на успешния лидер е способността да има ясни и добре изградени планове за бъдещето. Планирането е от съществено значение за постигането на цели и възможности. Един лидер трябва да осъзнава важността на този процес и да действа с целенасоченост.

 1. Избягване на инерция: Често инерцията може да ни изпълни със съжаление, ако не направим ясни планове за бъдещето. Липсата на планове може да доведе до изгубено време и възможности. Лидерът трябва да бъде активен и да предвижда какво иска да постигне.
 2. Балансиране на плановете: Планирането включва не само професионалните цели, но и личните и финансови планове. Лидерът трябва да балансира всички аспекти на живота си, за да гарантира, че няма да съжалява на края на годината.
 3. Личностно развитие: Важен план за всеки лидер е планът за личностно развитие. Този план включва стремежа към самоусъвършенстване, усъвършенстване на комуникационните умения, обучение и развиване на влиянието.

Лидерът трябва да бъде предприемчив и целеустремен, като има ясни планове, които да го водят към успеха. Планирането е ключът към реализацията на цели и постиженията на възможности.

 Е. Прави повече от това, за което му се плаща

Навикът да правите повече от това, за което ви се плаща, е ключов за постигането на успех и растеж в кариерата. Това показва ангажимент и готовност да се инвестира в собственото си развитие и в бъдещето си. Лидерът разбира, че този вид усилия са инвестиция в собствената му репутация и кариера.

 1. Подготовка за следващия ход: Като правите повече от изискваното, вие създавате възможности за бъдещ успех. Това може да включва усъвършенстване на уменията си, разширяване на знанията си и подготовка за следващата стъпка в кариерата.
 2. Инвестиция в бъдещето: Вместо да гледате на допълнителните усилия като загуба, трябва да ги разглеждате като инвестиция във вашето бъдеще. Този вид ангажимент може да се върне умножен и да ви помогне да напреднете в кариерата си.
 3. Репутация и философия: Лидерът се стреми да има добра репутация и философия на работа, която включва ангажимент и готовност да направи повече, отколкото се изисква. Този вид навик и философия се отразяват положително върху кариерата и успеха на лидера.

Навикът да правите повече от това, за което ви се плаща, е мощен инструмент за постигане на цели и развитие в личния и професионален план.

 Ж. Личност

Личността на лидера играе важна роля в неговия успех. Трябва да развиете приятна личност и да научите как да се представяте в обществото. Вашата личност може да ви помогне да изграждате добри отношения с другите и да влияете на хората около вас.

 1. Работна личност: В обществените среди, където вашето поведение и отношение имат значение, трябва да разработите работна личност. Това включва внимателно избрано поведение и комуникация, които са подходящи за ситуацията. Работната личност показва професионализъм и внимание към детайлите.
 2. Репутация: Вашата личност играе роля във вашия имидж и репутация. Лидерът стреми да има репутацията на човек, с когото всички искат да работят и да бъдат около него. Този вид личност се отличава и прави впечатление на хората.
 3. Внимание: Един от най-мощните подаръци, които можете да дадете на другите, е да им обръщате внимание. Вниманието към хората около вас, грижата за техните нужди и интереси, прави връзките по-силни и ви помага да влияете на хората положително.

Вашата личност е инструмент за успех и влияние. Тя може да ви помогне да изградите добри отношения, да влияете на другите и да създадете позитивен имидж. Развиването на приятна и професионална личност е ключов фактор за успешното лидерство.

З. Съчувствие и разбиране

Лидерът трябва да развие съчувствие и разбиране към хората около него. Това включва грижа и внимание към тези, които се нуждаят от помощ и подкрепа. Съчувствието и разбирането са ключови атрибути на добрия лидер, които могат да го направят влиятелен и вдъхновителен.

 1. Грижа за другите: Лидерът трябва да показва грижа и внимание към хората, които са по-нуждаещи се. Този вид грижа създава доверие и уважение към лидера и го прави по-ефективен в ролята си.
 2. Помощ и подкрепа: Лидерът трябва да бъде готов да предоставя помощ и подкрепа на тези, които се нуждаят от нея. Това може да включва обучение, ресурси или просто слушане и съвет.
 3. Емпатия: Лидерът трябва да разбира чувствата и нуждите на другите. Емпатията е важен аспект на разбирателството и помага на лидера да се свърже с хората на по-дълбоко ниво.

Съчувствието и разбирането са съществени за изграждането на връзки и за вдъхновяването на другите. Този вид лидер може да промени живота на мнозина и да ги насърчи да постигнат по-големи успехи.

 И. Майсторство в детайлите

Добрият лидер разбира важността на детайлите. Този атрибут включва внимание към всички аспекти на дейността или проекта и гарантира, че всичко функционира безупречно. Овладяването на детайлите включва:

 1. Пълна отговорност: Лидерът трябва да поеме пълна отговорност за всички детайли на проекта или дейността. Този атрибут включва следене на напредъка и намиране на решения за всички възникнали проблеми.
 2. Проактивност: Майсторството на детайлите включва предвиждане на проблемите преди те да се случат и предприемане на мерки за предотвратяването им. Лидерът трябва да бъде проактивен и да действа предварително, за да осигури гладко функциониране на всичко.
 3. Анализ: Лидерът трябва да бъде способен да анализира детайлите и данните и да извлича ценна информация от тях. Този атрибут помага при вземането на информирани решения и оптимизиране на процесите.
 4. Контрол: Майсторството на детайлите включва установяване на системи за контрол и следене на процесите. Този атрибут позволява на лидера да бъде в крак с всяко развитие и да реагира навреме.
 5. Решителност: Лидерът трябва да бъде решителен в решаването на дори най-малките проблеми и детайли. Този атрибут показва ангажираност и посветеност към успеха на проекта или дейността.

Майсторството в детайлите е от съществено значение за постигане на изключителни резултати и за поддържане на висок стандарт на качество. Този атрибут помага на лидера да бъде ефективен и да осигури успеха на целия екип или организация.

 Й. Готовност за поемане на пълна отговорност

Лидерът, който е готов да поеме пълна отговорност, разбира, че успехът или неуспехът зависи от него и неговите действия. Това включва следните аспекти:

 1. Лична отговорност: Лидерът трябва да приеме, че неговите решения и действия са ключови за постигането на целите. Той не бива да обвинява други за неуспехите си, а трябва да търси начини да подобри собствените си умения и решения.
 2. Проактивност: Готовността за поемане на пълна отговорност включва инициативата да се действа предварително и да се предвиждат проблемите преди те да се появят. Лидерът трябва да бъде предвидлив и да работи в посока към успеха.
 3. Разрешаване на конфликти: Лидерът е готов да се справи с конфликтите и проблемите в организацията или екипа си. Той гради атмосфера на сътрудничество и намира решения, които да служат на всички.
 4. Проектиране на бъдеще: Лидерът трябва да бъде способен да проектира бъдещето си и на своя екип или организация. Това включва определяне на цели и стратегии за постигането им.
 5. Създаване на възможности: Готовността за поемане на пълна отговорност означава инициатива в създаването на нови възможности и постигането на цели. Лидерът не чака възможностите да се появят сами, а активно работи за тяхно създаване.

Готовността за поемане на пълна отговорност е важен атрибут на успешния лидер, който разбира, че бъдещето му зависи от него и че той има силата и влиянието да го формира. Този атрибут помага на лидера да бъде ефективен и да допринесе за постигането на успеха на организацията или екипа си.

 К. Сътрудничество

Сътрудничеството е фундаментален аспект на лидерството и успешното функциониране на организации и екипи. Когато хората работят заедно, се съчетават различни умения, знания и опити, което може да доведе до постигането на по-добри и по-иновативни резултати. Тук са някои ключови аспекти на сътрудничеството в лидерството:

 1. Сътрудничество в екипа: Лидерите трябва да насърчават сътрудничеството в екипа си, като събират разнообразните таланти и перспективи на членовете на екипа за постигане на общи цели.
 2. Слушане и разбиране: Лидерите трябва да бъдат добри слушатели и да разбират гледните точки и нуждите на своите колеги. Това им позволява да създадат среда, в която всеки се чува и се уважава.
 3. Управление на конфликти: Сътрудничеството може да доведе до конфликти, но лидерите трябва да научат как да управляват тези конфликти конструктивно и да ги използват като възможност за решаване на проблеми и постигане на по-добри резултати.
 4. Обединяване на цели: Лидерите трябва да бъдат способни да обединяват хората около общи цели и визия. Това изисква ясно комуникация и вдъхновяващо лидерство.
 5. Признаване на успеха и възнаграждение: Лидерите трябва да отбелязват успеха и да възнаграждават усилията и приноса на техните колеги, за да насърчават мотивацията и отдадеността.
 6. Интеркултурно сътрудничество: В света на глобалните бизнеси и организации, лидерите трябва да насърчават сътрудничество между хора от различни култури и фонове.

Сътрудничеството е ключов елемент в успешното лидерство и може да доведе до постигането на големи успехи и иновации. Лидерите, които разбират и ценят важността на сътрудничеството, имат по-голям шанс за успех и по-добро управление на своите екипи и организации.

 Л. Визия

Визията е действително един от най-важните атрибути на лидерството. Тя служи като ориентир и источник на вдъхновение за лидера и неговия екип. Визията определя посоката, в която трябва да се движите, и дава цел и смисъл на усилията ви.

Ето някои ключови аспекти на развиването и прилагането на визията като атрибут на лидерството:

 1. Ясност: Визията трябва да бъде ясна и конкретна. Трябва да знаете къде искате да стигнете и как ще стигнете там.
 2. Вдъхновеност: Визията трябва да бъде вдъхновяваща. Тя трябва да мотивира и да стимулира екипа ви да работи усилено и ангажирано.
 3. Комуникация: Важно е да можете ефективно да комуникирате вашата визия на другите. Трябва да им представите предимствата и значимостта на постигането на тази визия.
 4. Ангажираност: Като лидер, трябва да бъдете ангажирани със своята визия. Трябва да вярвате в нея и да я следвате.
 5. Сътрудничество: Визията може да бъде постигната чрез сътрудничество и екипна работа. Трябва да насърчавате другите да се присъединят към визията и да допринесат за нейното изпълнение.
 6. Адаптация: Времената и обстоятелствата могат да се променят, затова визията трябва да бъде гъвкава и способна да се адаптира към нови предизвикателства и възможности.

Визията не само ви помага да постигнете успех, но и ви дава възможност да вдъхновявате и водите другите. Тя е средство за създаване на смисъл и цел във всичко, което правите, и може да бъде мощен катализатор за промяна и растеж.

Posted on Leave a comment

От посредственост към богатство

Джим Рон (1930-2009) е известен като ментор, бизнесмен, лидер, вдъхновяващ оратор и автор в областта на личностното развитие. Със своята мощна философия за успеха, той се фокусира върху важни теми като мотивация, предприемачество, идеи за постигане на цели и усъвършенстване на личността. Чрез многобройни семинари, лекции и публикации, Джим Рон вдъхновява хората да преодолеят предизвикателствата и да постигнат изключителни резултати в живота си. Той предоставя практични съвети и мотивиращи истории, които обръщат внимание на важността на личната мотивация и решителността за постигане на успех. С богат опит и дългогодишно вдъхновение на публиката, Джим Рон оставя дълбоки следи в областта на мотивацията и развитието на личността, помагайки хората да променят и трансформират своя живот.

Стъпка 1: Стани сериозен! (Get serious)

Това е номер едно. Няма заместител за това. Трябва да станеш наистина сериозен. Не трябва да бъдеш мрачен, но трябва да бъдеш сериозен.

Познавам човек, който си позволява половин дузина вицове да го задържат от постигането на богатство. Той не е известен като богат, а е известен като шегаджия, което може да е добре, ако това е начинът, по който искаш да живееш, но наистина не е най-добрият начин да постигнеш богатство. За да преминеш от посредственост към богатство, трябва да станеш сериозен.

Трябва също така да станеш сериозен по отношение на две много важни неща:

 1. Да определиш целите си и къде искаш да стигнеш. Планирането на следващите пет до десет години е от решаващо значение. Какво искаш да постигнеш икономически? Къде искаш да отидеш? Какъв човек искаш да бъдеш? Какво би искал да имаш? Какво би искал да споделиш? Колко би искал да печелиш? Докъде би искал да стигнеш? Това са някои от основните въпроси, които трябва да си зададеш. И за да постигнеш всичко това така, както искаш през следващите пет или десет години, според моето лично мнение, трябва да станеш сериозен.
 2. Трябва също да станеш сериозен по отношение на друго важно нещо, наречено лично развитие. Личното развитие е стремежът да станеш човекът, който искаш да бъдеш. И за да станеш този човек, трябва да работиш усилено за него. След десет години, без съмнение, ще се превърнеш в някой. Големият въпрос е в какво ще се превърнеш? И ако започнеш да работиш по този път сега, съм сигурен, че за кратко време може да се насочиш по нов път, за да станеш този човек, който искаш да бъдеш.

Има още един много важеен въпрос: след десет години, със сигурност ще пристигнеш – въпросът е къде? За да отговориш на въпроса “къде” и какъв човек искаш да бъдеш, трябва да станеш сериозен. Така че, това е точка номер едно, за да направиш живота си стойностен и уникален. За да преминеш от средностатистически към богатство, трябва да станеш сериозен.

Стъпка 2. Стани умен! (Get smart)

За да направиш живота си стойностен, трябва да имаш идеи и информация. Трябва да бъдеш умен. Всъщност през това десетилетие трябва да бъдеш много по-умен, отколкото си бил през предишното десетилетие. Трябва да четеш книги. Трябва да намериш информацията.

Когато имам възможност да говоря с учениците от гимназията, това е темата: “Стани умен”. Няма нищо по-лошо от това да си глупав. И ако четеш книги, учиш от опита си, правиш всичко възможно, за да получиш информация, със сигурност тази година ще бъдеш по-мъдър от миналата.

Имам няколко техники как да станеш по-умен, които преподавам на семинарите си: водене на дневник, ходене на лекции, ходене на семинари, слушане на проповеди, вземане на идеи от други хора. Просто трябва да поддържаш постоянния процес на учене. Никога не спирай да търсиш знание. И това е една от ключовите точки за преминаване от средностатистическия към богатство: стани умен.

Стъпка 3: Тръгни, действай! (Get going)

Всичко, което си научил, няма да ти бъде много полезно, ако не го включиш в план за действие. Трябва да тръгнеш, да започнеш да действаш. Създай игрален план, включи всички добри неща, които си научил, в действие – икономическо действие, социално действие, лично действие. Научи се да направиш промените, наистина да свършиш работата, наистина да функционираш. Трябва да тръгнеш – това е ключът.

Някои хора постоянно учат, но не превръщат наученото в действие, т.е. не предприемат нужните действия. Това е като човекът, който постоянно внася строителни материали на строителната площадка, но никога не изгражда нищо. Той носи пясъка, чакъла, прозорците, вратите и материалите за покрива и просто ги струпва, но никога не изгражда нищо. Виж, ако правиш това достатъчно дълго, доста скоро ще дойдат и ще те отведат.

Трябва да направиш нещо с това, което си научил. Трябва да предприемеш действие. Трябва да тръгнеш. Това е едно от най-важните неща – как да научиш да проектираш дните си, седмиците си, месеците си, така че да предприемеш правилните действия, за да получиш правилните резултати, които търсиш.

Стъпка 4: Eнтусиазирай се. (Get excited)

Не говорим за фалшивия ентусиазъм, означаващ само да мислиш позитивно. Трябва да се вълнуваш от някои много основни неща. Едното е: вълнувай се от способността си да накараш себе си да направиш необходимите неща, защото дисциплината е важна стъпка номер едно към личния напредък. И всеки път, когато човек пожелае, може да направи големи промени в живота си лично, социално и финансово. Никога вашето утре не е нужно да е същото като вашето днес! Казвайте си какво бихте могли да направите днес, ако наистина искате.

Актът на убийство е ясна индикация, че човек в един драстичен акт може завинаги да промени хода на живота си. Просто се случва да е в негативна посока. Това, което бих ви помолил да направите, започвайки от днес, е да се вълнувате от вършенето на действия – положителни, конструктивни, да направите промените в живота си, които искате да направите, и да отидете в посоката, в която искате да отидете.

Ето това е номер четири – изпълни се с ентусиазъм, вълнувай се. Въодушеви се от потенциала си! Човешкият капацитет обикновено никога не е проблем. Дори малките деца могат да научат няколко езика. Можем да се научим да правим най-невероятните неща! Всичко, което трябва да направим, е да отделим време, за да го направим. Така че това не е въпрос на капацитет, това е въпрос на преценка, на ентусиазъм, на воля и на достатъчно силно желание.

Вълнуващо е да знаеш, че всеки ден, в който пожелаеш, можеш да промениш живота си. Всеки ден, който избереш, можеш да направиш големи промени. Никога не е нужно животът ти да остава един и същ. Вълнуващо е да знаеш това, че наистина можеш да направиш нещата, които ще доведат до големи промени в живота ти.

Стъпка 5: Прави почивки. (Get away)

Особено в последните 15-20 години открих, че в живота има едно много важно нещо, наречено баланс. Трябва да се научиш да си почиваш, да се измъкваш. Трябва да се научиш да се измъкваш и да бъдеш сам, да се научиш да се измъкваш и да размишляваш, да се научиш да се измъкваш и да се научиш как да живееш, както и как да печелиш. Колко тъжно би било да се научиш как да печелиш добре, но да не се научиш как да живееш добре. Трябва да балансираш живота си.

Има едно нещо, наречено живот със стил. Жизненият стил е начинът, по който се научаваш да живееш живота си. Някои хора имат пари, но не знаят как да ги харчат. Те имат време, но не знаят как да го похарчат. Някои хора са успешни, но не знаят как да похарчат успеха си. Те не знаят какво да правят с него, не получават радост от него, по-скоро получават враждебност.

Баща взима 5 долара, смачква ги, хвърля ги по сина си и казва “Щом толкова ти трябват, вземи ги!” Това са същите 5 долара, но вместо да ги раздава с радост, той се освобождава от тях с враждебност, това е разликата в това да не знаеш как да живееш. Нарича се стил на живот.

След това трябва да отделиш време да култивираш добри приятели. Трябва да отделиш време за семейството си. Трябва да отделиш време за хората, които са важни за теб. Проектирай живота си в тези отношения: измъкни се, отделяй време да помислиш за живота си, да презаредиш батериите си, да се развиваш в области, които са далеч от твоето предприятие. И тогава, когато се върнеш в своя бизнес след като си отделил това време, за да балансираш живота си, ще откриеш, че работата по твоето предприятие наистина ще върви много по-добре.

И така, това са петте прости стъпки, за да преминеш от средностатистически към богатство:

 • Стани сериозен (Get serious)
 • Стани умен (Get smart)
 • Тръгни (Get going)
 • Ентусиазирай се (Get excited)
 • Почивай си (Get away)
Posted on Leave a comment

Сравнение на навиците на богатите и бедните

В този материал ще разгледаме различията в поведението и навиците между богатите и бедните. Целта е да предоставим информация, която може да ви помогне да разберете и приложите полезни стратегии за финансов успех.

Четене срещу Гледане на Телевизия

 • Богатите: Предпочитат да четат книги, което разширява знанията и стимулира мисленето. Например, Уорън Бъфет прекарва около 80% от времето си в четене, за да разшири знанията си и да взема информирани инвестиционни решения.
 • Бедните: Прекарват повече време пред телевизора, което често е пасивна дейност. Човек, който прекарва 3-4 часа на ден пред телевизора, може да пропусне възможности за обучение и личностно развитие.

Плащане за Резултати срещу Плащане за Време

 • Богатите: Фокусират се върху постигането на резултати и са възнаграждавани за тях. Например, един предприемач може да работи без заплащане докато разработва нов продукт, но след това да печели значително от продажбите му. Това отразява идеята, че доходите са свързани със стойността, която създавате, а не с часовете, прекарани в работа.
 • Бедните: Често получават заплащане за времето, прекарано в работа, без пряка връзка с резултатите. Например, служител, който работи на часова заплата, ще получи същото заплащане независимо от качеството или резултатите на своята работа. Това може да ограничи мотивацията за иновации и усъвършенстване.

Приемане на Отговорност срещу Търсене на Виновници

 • Богатите: Приемат лична отговорност за своите действия и неуспехи. Например, успешен бизнесмен, който стартира неуспешен проект, ще анализира своите грешки и ще се опита да научи от тях, вместо да обвинява външни фактори.
 • Бедните: Склонни са да обвиняват външни обстоятелства или други хора за своите неуспехи. Например, човек може да обвинява икономиката, правителството или своя работодател за своето финансово положение, вместо да търси начини за подобрение на своите умения или промяна на своята кариера.

Инвестиране срещу Спестяване

 • Богатите: Фокусират се върху инвестирането като средство за увеличаване на богатството. Например, инвеститор може да вложи средства в акции, недвижими имоти или стартиращи компании, което може да донесе значителни печалби в дългосрочен план.
 • Бедните: Често се концентрират върху спестяването, което може да е по-пасивен подход. Например, човек може да спестява пари в банкова сметка с ниска лихва, което предлага сигурност, но не допринася значително за увеличаване на богатството.

Непрекъснато Обучение срещу Задоволяване със Съществуващи Знания

 • Богатите: Постоянно търсят нови знания и умения. Например, успешен предприемач може редовно да посещава семинари, да чете специализирани книги или да участва в онлайн курсове, за да остане в крак с последните тенденции в своята индустрия.
 • Бедните: Често се задоволяват с това, което вече знаят и не търсят активно нови възможности за обучение. Например, служител може да избегне допълнително обучение или да не се интересува от нови технологии и методи в своята професия, което ограничава неговия професионален растеж.

Възприятие на Парите

 • Богатите: Виждат парите като инструмент за постигане на цели и създаване на възможности. Те разбират, че парите могат да бъдат използвани за инвестиции, благотворителност и създаване на положителни промени. Например, богат инвеститор може да финансира социални предприятия, които имат както финансова възвращаемост, така и положително обществено въздействие.
 • Бедните: Могат да възприемат парите като корен на злото или като нещо недостижимо. Това възприятие може да води до негативно отношение към богатството и богатите, което пък може да предотврати тяхното стремеж към финансов успех. Например, човек може да смята, че всички богати хора са нечестни, което го отклонява от идеята за стремеж към лично финансово усъвършенстване.

Менталитет на Действие срещу Менталитет на Лотария

 • Богатите: Вярват, че успехът се постига чрез активни действия и усилия. Те разбират, че постигането на финансови цели изисква планиране, труд и постоянство. Например, успешен бизнесмен може да инвестира време и ресурси в разработването на нова бизнес стратегия или продукт, вместо да разчита на късмета.
 • Бедните: Понякога разчитат на късмета или случайността за промяна на техния финансов статус, като например покупка на лотарийни билети. Този подход рядко води до дългосрочен финансов успех и може да отклонява вниманието от по-реалистични стратегии за подобряване на финансовото положение.

Социална Отговорност и Етика

 • Богатите: Успешните и етично настроени богати хора разбират важността на социалната отговорност. Те могат да допринасят за обществото чрез благотворителност, социално предприемачество или устойчиви бизнес практики. Например, бизнес лидер може да въведе устойчиви практики в своята компания, които не само увеличават печалбите, но и допринасят за опазването на околната среда.
 • Бедните: Въпреки че финансовите ресурси могат да са ограничени, важно е да се разбере, че всеки има потенциала да допринесе за обществото по позитивен начин. Това може да включва доброволна работа, помощ на съседи или участие в общностни инициативи. Такива действия могат да подобрят социалното разбирателство и да създадат по-добра среда за всички.
Posted on Leave a comment

Двуминутната история

Тази презентация работи, когато говорим с отделен кандидат, но не е подходяща за групова среща. Защо? Защото ще проведем разговор с кандидата, в който да получим обратна връзка от него, за да можем да персонализираме тази презентация според нуждите му. Двуминутната история не е подходяща за продаване на нашите продукти. Историята е за нашата възможност. И това не е подходящо за някой, който търси малък доход на непълно работно време. Тази история работи добре само за някой, който търси промяна в кариерата. Да, тази история има граници. Но тя улеснява кандидатите да видят себе си да успяват в мрежовия маркетинг на пълен работен ден.

Маргарет Милър веднъж каза: „Повечето разговори са просто монолози, изнесени в присъствието на свидетел.“ И това е проблемът със стандартните презентации. Цялата комуникация е еднопосочна. И в крайна сметка просто проповядваме пред нашите кандидати. Двуминутната история променя това. Вместо да правим наизустена презентация с идеята че е подходяща за всички, ние създаваме история в умовете на нашите кандидати, построена според техните текущи ситуации. Но нека да работим сега върху действителна двуминутна история. По-лесно е да се покаже, отколкото да се обясни.

Поканата.

Как мислите, че нашите кандидати ще реагират, ако кажем следното? “Имам една добра история.”

Повечето кандидати биха казали: „Чудесно, разкажи ми историята.“ Защо? Защото хората обичат истории. Всеки път, когато някой разкаже история, умът ни казва: „Спри. Чуй историята. Може да е важно за нашето оцеляване. ” Също така, една история е по-интересна от презентации и факти. Обичаме филми и книги, защото те разказват истории.

Дори децата обичат истории. От момента, в който могат да говорят, те казват: „Мамо, тате, разкажи ми някоя приказка (история).“ Ние не само привличаме интереса от нашите кандидати, а това става по благоприятен за нас начин. Това е важно. Те ще чуят това, което имаме да кажем. Нека да продължим поканата.

„Имам добра история. Тя трае около две минути. Може да ти донесе много пари, а може и да не ти донесе. Искаш ли да я чуеш?“

Какво мислите, че ще кажат нашите кандидати? “Да!” Помислете за това от тяхна гледна точка. Какво им харесва в тази покана?

 • „Имам добра история.“ Кандидатите обичат да слушат истории.
 • „Тя трае около две минути.“ Кандидатите обичат да слушат кратки истории, а не дълги истории.
 • „Може да ти донесе много пари, може и да не ти донесе.“ Възможност за пари? Това звучи много интересно.
 • „Искаш ли да я чуеш?“ Ние даваме на нашите кандидати възможност да продължат разговора. Без натиск. Те могат доброволно да продължат или не.

Тази проста покана за „двуминутна история“ дава възможност на доброволците да чуят нашата кратка презентация. Ето го отново. Това е нещо, което трябва да запомним дума по дума и да сме го готови да кажем всеки момент:
„Имам една добра история. Тя трае около две минути. Може да ти донесе много пари, а може и да не ти донесе. Искаш ли да я чуеш? “

Какво следва?

Ще започнем нашата история с въпрос. Това ще ни помогне да персонализираме тази история.
“Добре ли би било, ако никога повече не се налагаше да ходиш на работа?”
Нашите кандидати си мислят: „Как би изглеждало това? Мога да остана вкъщи и да чета или да работя върху музиката си? Може би бих могъл да обучавам децата си и да бъда с тях, докато те растат? Дали това за мен ще е шанс да пътувам до места, които винаги съм искал да видя? Нека си представя какво би било да спя до късно всяка сутрин.”
Нашите кандидати ще създадат перфектната визия в умовете си. В този момент нашите кандидати създават мечта за това какъв може да бъде животът им. Ако кандидатите ни нямат мечти, няма да имат мотивация да започнат.

Този увод е по-добър от това да предполагаме какви биха могли да бъдат мечтите на нашите кандидати. Някои хора искат да пътуват. Други искат да следват страстите си. Не знаем. Така че вместо да гадаем, нека позволим на нашите кандидати да създадат своите перфектни визии.

Ето и второто ни изречение: „И така, колко пари ще ти трябват всеки месец, за да покриваш всички свои сметки, така че никога да не се налага да ходиш на работа?“
Това не е ли твърде лично? Не. Не ги попитахме колко пари печелят в момента. В повечето общества това би било грубо. Вместо това поискахме да разберем само каква е минималната сума, която ще им стига за да се погрижат за текущите си сметки. Това ще бъде минималната сума, която им е необходима, за да спрат да се ходят на работа всеки ден.

Забележете, че не питахме колко пари биха искали да печелят. Това число може да бъде огромно. Искаме да запазим сумата възможно най-ниска. Така е по-лесно да покажем как нашата възможност може да им помогне да постигнат тази цел. Представете си тази цифра като достатъчна, за да плащат сметките и да хапват няколко пъти в ресторант всеки месец.

Сега, когато имаме тази сума, приключихме с нашия процес на събиране на информация. Нека да видим как изглежда нашата презентация досега:
„Имам една добра история. Тя трае около две минути. Може да ти донесе много пари, а може и да не ти донесе. Искаш ли да я чуеш? “
“Добре ли би било, ако никога повече не се налагаше да ходиш на работа?”
„И така, колко пари ще ти трябват всеки месец, само за да покриваш основните сметки, така че никога да не се налага да ходиш на работа?“

Да приемаме е по-добре от да продаваме.

Вместо да продаваме предимствата на нашите продукти, ще приемем, че разполагаме с нещо много ценно за нашите кандидати. Когато подхождаме с увереност, кандидатите ни естествено ни вярват. Защо иначе бихме били толкова уверени?

В момента технически не продаваме на кандидатите си нашите продукти. Ние просто искаме нашите кандидати да знаят, че другите ще купуват и използват нашите продукти. Искаме да установим, че има пазар за това, което имаме да предложим. Никой не иска да се присъедини към бизнес, в който никой няма да купува. Ето изречението, което ще използваме: „Е, нали знаете, че повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“

Когато започнем с „Е, нали знаете, че“, нашите кандидати започват да кимат „да“ веднага. Тогава казваме факт, с който нашите кандидати ще се съгласят. „Повечето хора искат да живеят по-дълго“ е чудесен факт. Кой би могъл да спори с това? Какво става? В този момент нашите кандидати са съгласни, че много хора ще търсят това, което предлагаме. Изпълняваме мисията си. Този пример е общовалиден за здравни продукти, но бихме могли да заменим всичко според вида на нашия бизнес.

Следващото ни изречение ще разкаже на кандидатите ни за нашата компания. Тук можем да направим малко реклама на нашия бизнес: „Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“ Нашите кандидати ще предполагат, че нашата компания е добра и помага на хората да станат по-здрави в натоварения си живот. Те трябва да си мислят: „Всеки би искал това.“

Само няколко изречения до момента. Ето ги и тях:
„Имам добра история. Отнема около две минути. Може да ви спечелят много пари, може би не. Искате ли да го чуете? “
“Би ли било добре, ако никога повече не се налагаше да ходите на работа?”
„И така, колко пари ще ви трябват на месец, само за да покриете основните сметки, така че никога да не се налага да ходите на работа?“
„Е, нали знаете, че повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“
„Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“

Дотук добре. Нашите кандидати кимат „да“ и са на наша страна. Без напрежение. Без продажба. Без натиск. Но да се върнем към нашата история. Разполагаме с подробностите. Нашият кандидат знае какво правим в нашия бизнес. Знаем също колко пари му трябват, за да покрие минималните си разходи, така че да не се налага да ходи на работа. Ако от един клиент се печелят средно по 20 или 30 лв./месец, може да разделите сумата пари, които му трябват, на 20 или 30 и да получите броя клиенти, които трябва да има в мрежата си, за да печели тези пари. Просто е.

Сега, да се върнем към първоначалния въпрос, който зададохме: „Ще бъде ли добре, ако никога повече не трябваше да ходите на работа?“ Нашият кандидат може би ще се чуди кога ще му кажем как може да остане вкъщи, вместо да ходи на работа. Така че, нека да продължим. Ще кажем:
“Сега, ако искате никога повече да не работите, всичко, което трябва да направите, е да помогнете на 400 семейства да започнат да купуват по-добри хранителни продукти, вместо случайните неща, които обикновено купуват.”
Нека обясним това изречение. Започнахме изречението си с думата: „Сега, ако искаш никога повече да не ходиш на работа“. Започваме с тази фраза, за да преориентираме кандидата си към първоначалния въпрос. Не искаме кандидатът ни да мисли за нещо друго в този момент. Тогава ние казваме: “Всичко, което трябва да направите, е.” Това му сигнализира, че нашето обяснение ще бъде кратко и лесно за разбиране. Кандидатите обичат това.

И накрая, трябва да обясним бизнес плана. Към този момент в разговора кандидатът ни не иска да знае подробностите на компенсационния план. Той иска да знае: „Общо взето, какво трябва да правя, за да печеля тези пари, така че да мога да остана вкъщи?“ Нашия кандидат не разбира нашата терминология на мрежовия маркетинг. Не можем да използваме думи като „клонове“ или „нива“ или „обем на групата“. Трябва да съобщим нашето обяснение по начин, който кандидата ни може да разбере веднага.

И така, как кандидатите разбират бизнеса? Те визуализират магазин с клиенти. Те измерват бизнес от неговите клиенти. Така че, ще използваме обяснението на клиента. Последната част от изречението ни ще бъде: „… да помогнете на 100 семейства да започнат да купуват по-добри хранителни продукти вместо генеричните неща, които обикновено купуват.“ Това е ясно и лесно за разбиране за всеки кандидат.

Но има проблем. Нашият кандидат ще изпадне в паника и ще си помисли: „100 семейства! Не познавам 100 семейства. Това е невъзможно!” Не се безпокойте, ще се погрижим за този страх в следващото изречение.

Но как стигнахме до 100 семейства? Това е приближение. Знаем приблизително колко се печели средно от всеки клиент (20 лв.). Знаем, че на човека му трябват по 2000 лв./месец. Разделяйки 2000 на 20, получаваме 100 клиента. Но числото се променя в зависимост от това дали сме намерили този клиент лично, или някой от екипа ни е намерил клиента, дали е имало някакъв бонус за бързо стартиране или промоция по това време и т.н. Плюс това, ние коригираме броя на клиентите в зависимост от това какъв доход е нужен на кандидата, за да остане вкъщи и да покрие сметките си. Някой, който се нуждае от 5000 лв. на месец, ще има нужда от много повече клиенти. Не се притеснявайте за точния брой. Просто искаме да изберем нещо близко, така че кандидатът ни да разбере нашия бизнес.

Преодоляване на паник атаката на кандидатата ни.

Нашия кандидат смята: „100 клиенти! Това е твърде много. Никога не бих могъл да го направя. ” За да отпуснем кандидата си, ще направим трик за четене на ума. Да, ще прочетем ума на потенциалния ни кандидат. Ще кажем: „Сега не знаете как да намерите 100 клиента, но можете да се научите. Научили сте се как да използвате смартфон, научили сте се как да използвате дистанционното управление със 100 бутона за вашата телевизия и със сигурност можете да научите една проста система, която да помогне на 100 клиента да станат по-здрави и щастливи.“

Еха! Какво ще си помисли кандидатът? „О, ти си прав. Не знам как да набера 100 клиента. Четеш ми мислите. Мога да ти се доверя. И да, научих се как да използвам смартфона си. И това дистанционно управление? Беше трудно, но се научих. Да не би пък да съм нещо като гений? Имам способността да научавам нови неща! Сега, те казват, че имат система. Харесва ми как звучи това. Мога да получа обучение стъпка по стъпка, което мога да науча и следвам. Макар това да звучи трудно сега, тяхната система ще ме обучи да набера 100 клиента. Така че мисля, че мога да науча тяхната система и да направя това.”

Това едно изречение върши много работа. В края на изречението кандидатът ни вижда възможността нашият бизнес да замени доходите му на пълен работен ден.

Няма ли това изречение да повдигне много въпроси в кандидата? Възможно е. Някои кандидати могат да имат много въпроси. Добрата новина е, че не е нужно да сме експерти, за да отговаряме на тези въпроси. На повечето въпроси можете да отговорите, като кажете: „Ще научите как да го направите, когато научите нашата система.“ Ето няколко примера.

Кандидат: „Не знам къде да намеря хора, които искат да станат по-здрави или да живеят по-дълго.“
Ние: „Не се безпокойте. Ще научите как да го направите, когато научите нашата система.”

Кандидат: „Не знам как да говоря с хората.“
Ние: „Не се безпокойте. Ще научите как да говорите с хората, когато научите нашата система.”

Кандидат: „Аз съм срамежлив човек. Не ми е приятно да говоря с непознати.”
Нас: „Не се безпокойте. Ще научите как да общувате с лекота с хората, когато научите нашата система.”

Кандидат: „Не знам как да правя този или какъвто и да е бизнес.“
Ние: „Не се безпокойте. Компанията не очаква от нас да знаем как да правим този бизнес, преди да започнем. Затова имаме обучение. Ще научите как да правите този бизнес стъпка по стъпка, когато научите нашата система.”

Ще отговорим на въпросите на нашите потенциални кандидати, като се позоваваме на „системата“. Това ще даде на нашите кандидати увереност, че те могат успешно да изградят своя бизнес.

Преди да обясним всички подробности за нашата система, първо трябва да вземем решение от кандидата. Не е необходимо да преглеждате всички подробности от нашето обучение, ако той няма да се присъедини. Това би загубило много време. Но преди да затворим, нека да видим как изглежда нашата двуминутна история досега:

„Имам добра история. Отнема около две минути. Може да ви спечелят много пари, може би не. Искате ли да я чуете? “
“Добре ли би било, ако никога повече не се налага да ходите на работа?”
„И така, колко пари ще ви трябват на месец, само за да покриете основните сметки, така че никога да не се налага да ходите на работа?“
„Е, нали знаете, че повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“
„Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“
„Сега, ако искате никога повече да не работите, всичко, което трябва да направите, е да помогнете на 100 семейства да започнат да купуват по-добри хранителни продукти, вместо случайните неща, които обикновено купуват.“
„Сега не знаете как да намерите 100 клиента, но можете да се научите. Научили сте се как да използвате смартфон, научили сте се как да използвате дистанционното управление със 100 бутона за вашата телевизия… Със сигурност можете да научите система, с която да помогнете на 100 клиента да станат по-здрави и щастливи.“

Нашата “двуминутна история” изглежда чудесно! Така че нека вземем решението „да“ или „не“ от нашия кандидат.

Как да приключим и да получим неговото решение.

За целта ще зададем един прост въпрос. Искаме да знаем дали нашият кандидат иска да остане там, където е, да запази живота си същия… или иска да започне бизнес с нас. Това е. Това е единственото решение, от което се нуждаем в този момент. Ако той ни каже „не“ и предпочита да запази живота си същия, това е ок. Приключваме. Нашият кандидат все още ще помни тази история. Така че, когато времената са трудни в бъдеще, той ще мисли за нас и то с добро. Да ги намерим, когато моментът е подходящ за тях, е всичко.

Как да зададем този заключителен въпрос? Ето го: „И така, какво ще бъде по-лесно за вас?“

Какъв хубав въпрос. Няма натиск върху кандидата ни. Ние също изглеждаме чудесно. Не приличаме на някакъв мазен продавач, който просто иска да му продаде. Всичко, което правим, е да попитаме кандидата си дали той иска да запази живота си същия или да се присъедини към нашия бизнес. Оставяме го да контролира живота си.

Как да направим това? Продължаваме въпроса си с два варианта.
Избор №1: Запазете живота си такъв, какъвто е. Не променяйте нищо.
Избор №2: Променете живота си. Започнете новия си бизнес сега.

Ето няколко примера:

 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите да се мъчите само с една заплата? Или да започнете да изучавате системата във вашия нов бизнес, така че никога повече да не се налага да се ходите на работа? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите да се събуждате в 6 сутринта всяка сутрин, за да се борите с трафика за работа? Или да научите нашата проста система, така че да имате собствен бизнес и да работите от вкъщи? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите пет дни в седмицата да ходите на работата, която мразите? Или да започнете бизнеса си с нас тази вечер, така че може би следващата година да можете да работите от вкъщи? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите да оставяте други хора да отглеждат децата ви в детските градини? Или да започнете бизнеса си тази вечер, така че може би през следващата година да сте вкъщи с децата? “ (Добре, малко е преувеличено. Но лесно се запомня.)
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да се надявате на 50% увеличение на заплатата в работата ви? Или да се запишете на обучение сега и да научите системата, така че никога повече да не се налага да ходите на работа? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да работите две работи до края на живота си, за да свързвате двата края? Или да започнете тази вечер да градите свой бизнес в свободното си време, за да си помогнете с месечните разходи, и бързо да го развиете така, че да стане пълноценен бизнес?“

И тогава сме готови. Нашите кандидати могат да изберат кой вариант ще им бъде по-лесен. Те избират опцията, а ние нямаме нужда от затваряне. Ние уважаваме избора на кандидата.

Нека разгледаме тази двуминутна история в своята цялост. Цялата история. Готови ли сте? Това е историята, която може да промени живота ни.

„Имам една добра история. Отнема около две минути. Може да ви спечели много пари, може би не. Искате ли да я чуете?“
“Добре ли би било, ако никога повече не се налага да ходите на работа?”
„И така, колко пари ще ви трябват на месец, само за да покриете основните сметки, така че никога да не се налага да ходите на работа?“
„Е, нали знаете как повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“
„Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“
„Сега, ако искате никога повече да не ходите на работа, всичко, което трябва да направите, е да помогнете на 400 семейства да започнат да купуват хранителни продукти, които са по-полезни за здравето им от тези, които обикновено са купували досега.“
„Сега, вие не знаете как да намерите 400 клиенти, но можете да се научите. Научили сте се как да използвате смартфон, научили сте се как да използвате дистанционното управление със 100 бутона за вашата телевизия и със сигурност можете да научите система, която да помогне на 400 клиенти да станат по-здрави и щастливи.“
„И така, какво ще ви бъде по-лесно? Да продължите пет дни в седмицата да ходите на работата, която мразите? Или да започнете бизнеса си с нас тази вечер, така че може би следващата година можете да работите от дома си?“

Ако тази история може да ни направи финансово свободни, колко усилия трябва да положим, за да я научим? Да, това е малко по-сложно от представянето с четири или пет изречения, но си заслужава. И ако тази история може да направи представянето без усилие за нас и нашите кандидати, колко често бихме я използвали? Със сигурност прави разговорите по телефона по-кратки.

Попитайте професионалиста в мрежовия маркетинг Дейл Моро, който е един от най-добрите в използването на двуминутната история, за да изгради своя бизнес. Всичко, което трябва да направим, приключва за по-малко от две минути. Няма повече дълги първоначални презентации, за да разберем, че нашите кандидати не се интересуват. А и кандидатите обичат двуминутната история. Помислете за това от тяхна гледна точка. Всичко е за тях е кратко, ясно и по същество.

След като разказваме историята в продължение на няколко седмици, ще можем да я повторим и насън. Вместо да се притесняваме какво следва в историята, след това можем да се съсредоточим върху нашите кандидати и как можем да им помогнем.

Двуминутната история е най-мощното представяне на бизнес възможности, което можем да дадем когато се срещаме на четири очи с кандидата. Персонализираме историята според нуждите му. Историята е свързана с него. Това е най-интересната история в света.

Може ли тази двуминутна история да се подобри? Със сигурност. Книгата „Двуминутната история“ извежда това умение за презентация на по-високо ниво, но не е нужно да го научаваме сега. Можем да започнем с някоя от презентациите, които научихме досега. Ключът е да започнем. Да предприемаме действия е по-добре от това да усъвършенстваме умения, които никога не ползваме с кандидати.

Posted on Leave a comment

Лъжи, лъжи и още лъжи!

Чували ли сте някога тези възражения?

 • “Не ми харесва да продавам”,
 • “Нямам време”,
 • “Нямам пари”,
 • “Не се интересувам”

Всичко това са лъжи. Когато към потенциалните клиенти подхожда някой, който продава или маркетира нещо без тяхна покана, те вдигат гарда. Започват да измислят абсурдни лъжи и ги хвърлят към нас, за да избегнат да чуят нашите истории и да слушат нашите презентации. Те лъжат, защото предполагат, че ще им бъде предложено нещо, което не искат или не им трябва. Просто се опитват да ни спрат, защото ни мислят за натрапчиви продавачи.

Това е проблемът, който трябва да решите. Ако можете да се изразявате по-добре и да предавате посланието си, без да звучите като продавач, много повече хора, на които искате да представите, всъщност ще ви слушат и ще вярват във вас и вашата програма.

Трябва да знаете точно какво да кажете, когато потенциалните клиенти ви хвърлят възражения, извинения и лъжи. Всъщност ще се радвате, когато ги получите! Защо? Защото ще знаете как да ги използвате в своя полза. Ще искате да се уверите, че всички във вашата организация научат това също, защото възражението е отхвърляне. И отхвърлянето е най-голямото препятствие за излизане и говорене с хората.

В бъдеще, когато потенциален клиент изрази възражение, вие веднага ще знаете какво да кажете, за да превърнете това възражение в предимство за вас. Крайният резултат ще бъде, че ще накарате повече хора да разгледат вашите продукти и вашия бизнес. И колкото повече хора разгледат това, което предлагате, толкова повече успех ще имате … Толкова е просто!

“Не ми харесва да продавам”

Когато потенциален клиент ви каже, че причината, поради която не се интересува от вашия бизнес, е защото не му харесва да продава, той лъже. Не умишлено обаче. Вижте, потенциалният клиент предполага, че трябва да умеете да продавате, за да сте добри в мрежовия маркетинг и че всички продажби са натрапчиви, агресивни и подвеждащи.

Би било грешка да се опитате да го убедите в противното. Това би звучало като още продажби от ваша страна и би предизвикало още по-големи и агресивни лъжи, за да се отърве от вас. Така че, какво трябва да направите? Следващия път, когато се обърнете към някого и той ви каже, че не би се занимавал с мрежов маркетинг, защото не му харесва да продава, отговорете по този начин:

“Разбирам какво казвате. И на мен не ми харесва да продавам. Много е възможно да има няколко причини, поради които дори не бих искал да ви включа в моя бизнес, но продажбите не са една от тях. Много хора имат погрешното схващане, че трябва да знаете нещо за продажбите, за да сте добри в моя бизнес, но това изобщо не е така. Не ме интересуват хората, които искат да продават.”

“Мога ли да ви попитам нещо: Ако ви демонстрирам до ваше пълно удовлетворение, че не трябва да правите нищо неприятно, за да печелите пари с моята програма, бихте ли се интересували да печелите някакви пари извън това, което правите сега?” Когато потенциалният клиент отговори с “да”, продължете с: “Мога ли да направя предложение? Нека определим време, когато мога да ви покажа цялата програма. Когато приключа, можем заедно да решим дали е подходяща или не. Ако не е, няма да имам никакви лоши чувства и се надявам и вие също. Това справедливо ли е?”

Причината този сценарий да работи толкова добре е, че решавате няколко проблема едновременно:

 • Показвате, че уменията за продажба не са важни
 • Демонстрирате с езика си, че не сте натрапчив или агресивен тип (много привлекателно)
 • Улеснявате потенциалния клиент да ви откаже сега и по-късно след като разгледа вашата програма (без натиск)
 • Сте напълно искрени, честни и няма да се разстроите, ако потенциалният клиент ви откаже (отново, много привлекателно)
 • Показвате, че потенциалният клиент трябва да се квалифицира, за да бъде дори взет под внимание за вашата програма (добра психология)

За да бъде този сценарий най-ефективен, трябва да го научите наизуст. Не можете да звучите несигурни. Трябва да го знаете наизуст.

“Нямам време”

Когато някой ви каже, че няма време да разгледа или да участва във вашия бизнес с мрежов маркетинг, трябва да приемете това като добра новина. Самият факт, че някой няма свободно време, означава, че вероятно работи твърде много часове. Ако имаха свой собствен бизнес и бяха постигнали пълна свобода, щяха да имат цялото време, от което се нуждаят, за да правят каквото искат… нали така? (Ако някой не работи твърде много часове и прекарва цялото си време със семейството и приятелите, вероятно не печели много пари.)

Независимо от причината им, ето как да отговорите на: “Нямам време.”

“Разбирам, че нямате свободно време. Когато хората ми казват, че нямат време да правят нещата, които искат да правят, обикновено означава, че работят твърде много часове. Мога ли да ви попитам нещо: Ако мога да ви покажа начин да имате свой собствен бизнес, работещ от вашия дом, и той да ви даде достатъчно време и пари да правите нещата, които бихте искали да правите, бихте ли се интересували да знаете как?”

Ако той/тя каже “да”, сега имате квалифициран потенциален кандидат пред вас!

“Не се интересувам”

Когато се обърнете към потенциален клиент за вашите продукти или вашия бизнес с мрежов маркетинг и той отговори, че не се интересува, той лъже. Не по лош начин обаче. Когато хората дават възражения за нещо, за което не знаят нищо, това е просто спонтанна реакция на това, което възприемат като предстояща продажба. А хората мразят продажбите. По-често това, което потенциалният клиент всъщност казва е… “Не ви вярвам.”

Сега, когато знаете истината, ето начин, по който можете да отговорите на възражението “Не се интересувам” (“Не ви вярвам”), което често може да го обърне за вас и да предизвика интерес:

“Няма проблем. Не бих искал да ви безпокоя с нещо, което не ви интересува. Мога ли да кажа обаче, че често, когато хората ми казват, че не се интересуват от това, което предлагам, те просто са вежливи. Те не искат да наранят чувствата ми, затова измислят всякакви причини, поради които не биха се интересували. Опитът ме е научил обаче, че това, което всъщност казват, е, че не ми вярват. Това, което им казвам, звучи твърде хубаво, за да е истина. Те всъщност не вярват, че моите продукти (или бизнес) могат да им помогнат да ______ (споменете няколко ползи от вашите продукти или бизнес възможност).
Просто се чудех дали това може да е и вашата реакция… че това, което казвам, звучи твърде хубаво, за да е истина?”

Често потенциалният клиент ще признае истината и ще каже “да” на този въпрос. Когато тя го направи, продължете с този език: “Мога да разбера това. Аз бих се почувствал по същия начин, ако бях на ваше място. Мога ли да ви попитам обаче: Ако това БЕШЕ истина и аз можех да подкрепя това, което казвам, бихте ли обмислили да погледнете по-внимателно моята програма?”

Удивително, много потенциални клиенти ще кажат “да” и когато го направят, вие сте създали квалифицирани презентации, които иначе нямаше да имате.

Лично аз съм използвал този език за преодоляване на възражения в продължение на над 40 години и той ми е служил добре. Опитайте го и вие и вижте какво ще се случи. Разликата между успешните мрежари и тези, които не са, е, че успешните знаят как да намират хора и когато ги намерят, знаят точно какво да кажат, за да бъдат неустоими. И вие можете да направите това също!