Posted on Leave a comment

Най-важните въпроси на света: за търсенето на възможност

Търсенето на възможност е началото на всеки успех в живота. Намерили ли сме възможността на живота си? Нека разберем какво стои зад този въпрос и колко често бива игнориран той. Представете си един стар джентълмен в ресторант, разговарящ със заета млада сервитьорка.

Разговорът

възможност, която да се погрижи финансово за вас и вашето семействоТози господин е Джим Рон. Той казва на сервитьорката: “Намерила ли сте възможността, която ще се грижи финансово за Вас и Вашето семейство до края на живота Ви?” Нейният отговор: “Е-е-е, ами-и-и, не”.

Джим Рон казва: “Е, този въпрос е един от най-важните в живота. Бихте ли ми позволили да Ви задам втория по важност въпрос в живота Ви?” Сервитьорката казва “Да, какъв е вторият въпрос?”

Той казва: “Отделяте ли време всеки седмица, за да търсите тази възможност?” И тя пак казва “Ами-и-и, не…”. Джим тогава казва: “Уау, два от най-важните въпроси, които някога може да Ви бъдат зададени в живота, и Вашият отговор на тези два въпроса е Не. Ще Ви подаря един съвет и едно обещание. Този съвет промени живота ми. Ако все още не сте намерилa възможността, трябва да отделяте време всеки седмица, за да я търсите, докато я намерите. Обещавам Ви, е че денят, в който решите да отделите време за търсене на възможности, е денят, в който Вашето самоуважение ще тръгне нагоре, и никога повече няма да бъдете същата.“

Поуката

Джим Рон разказва тази случка на своя лекция, след което се обръща към присъстващите с думите:
„Как бихте обяснили това на вашето семейство? „Не, не съм намерила възможност и не търся.“ Тази фраза вероятно ви кара да се засмеете. Но ако и вашите отговори на тези два въпроса са също „не“, то фразата описва и вас! Обаче можете да промените всичко това и да тръгнете по съвсем различен житейски път, когато пожелаете.

Вижте една отлична възможност да осигурите финансово себе си и семейството си за цял живот!

Posted on Leave a comment

Черти на истинския лидер

А. Непоколебима смелост

Смелостта е ключов атрибут за всяка успешна лидерска фигура. Тя представлява готовността да предприемеш действия, които може да се окажат предизвикателни и непознати. Един истински лидер е смел, защото:

 1. Рискува: Лидерът е готов да рискува и да направи нещата, които други може да избягват поради страх или несигурност. Той знае, че рискът често води към възнаграждение.
 2. Излиза извън зоната на комфорт: Често пъти истинските възможности се появяват извън зоната на комфорт. Лидерът трябва да бъде смел, за да се изправи срещу предизвикателствата и да преодолее пречките.
 3. Действа в невъзможни ситуации: Смелостта е важна, когато се стигне до решаване на проблеми, които изглеждат неразрешими. Лидерът не се предава и търси решения, когато други се колебаят.
 4. Издържа на натиск: Смелостта е способността да се издържи на натиска и да се запази стабилността, когато ситуацията стане сложна и непредсказуема.
 5. Води с пример: Лидерът показва смелост, като води с пример и вдъхновява другите да следват. Той е готов да поеме отговорност и да поеме инициативата.
 6. Вярва в себе си: Смелостта идва от вярата в себе си и своите способности. Лидерът знае, че може да постигне целите си и води другите към успех.

Смелостта е качество, което лидерите развиват и усъвършенстват през времето. Тя им позволява да се справят с предизвикателствата и да постигнат велики неща. Непоколебимата смелост прави лидера непоклатим и го води към успеха.

Б. Самоконтрол

Самоконтролът е важен елемент в живота на всеки лидер. Този вътрешен бой се води в различни аспекти на живота, от взаимоотношенията с другите до физическото и емоционално благополучие. За да бъдем успешни лидери, ние трябва да научим как да управляваме и контролираме себе си.

 1. Борба за свобода: Самоконтролът ни освобождава от тиранията на негативните навици и съмненията. Това е война между свободата и тиранията в нашето собствено тяло и ум.
 2. Здраве и болест: Самоконтролът ни позволява да поддържаме добро здраве и да се предпазваме от болести. Той ни насърчава да правим здравословни избори и да поддържаме активен начин на живот.
 3. Светлина и тъмнина: Самоконтролът ни помага да премахнем тъмнината в живота си и да насочим светлината към положителните аспекти на съществуването. Той ни учи да преодолеем отрицателните моменти и да извлечем поуки от тях.
 4. Власт и отговорност: Властта е мощно нещо, но е важно да я упражняваме с отговорност и разумно. Самоконтролът ни помага да използваме нашата власт за благото на другите и за постигане на по-голямо добро.
 5. Пример за другите: Лидерът трябва да бъде пример за другите, като упражнява силен самоконтрол. Това вдъхновява другите да следват неговия пример и да правят мъдри избори.
 6. Контрол на желанията: Самоконтролът включва умение да се управляват нашите желания и апетити, така че те да насочват към положителни и конструктивни цели.

Самоконтролът е ключов елемент за успешното лидерство и постигане на лично и професионално развитие. Той ни помага да се насочим към по-добрата страна на живота и да станем по-добри лидери, които вдъхновяват другите да постигат велики постижения.

 В. Силно чувство за справедливост

Лидерът трябва да разполага със силно чувство за справедливост и интегритет. Това чувство се развива още от ранната детска възраст и ни насочва към различието между правилното и грешното. В лидерството, справедливостта е от съществено значение при изграждането на ефективни организации и отношения.

 1. Правилна организация: Лидерът трябва да създаде маркетингова система, която е справедлива и за всички участници. Това включва установяване на правила и регулации, които осигуряват равни възможности за всички.
 2. Баланс и справедливост: Лидерът трябва да намери правилния баланс между конкуренция и справедливост. Това означава да установи условия, които позволяват на всички да се състезават на равни начала, без да се нарушава справедливостта.
 3. Спазване на правила: Силният лидер трябва да бъде пример в спазването на правилата и регулациите. Това вдъхновява другите да следват същия принцип на справедливост.
 4. Отговорност: Чувството за справедливост ни показва какво е правилно, и ни насочва към изборите, които следва да правим. Този атрибут на лидерството ни насърчава да постъпваме с отговорност и интегритет.

Силното чувство за справедливост е необходимо за изграждане на успешни организации и отношения, като осигурява равни възможности и баланс в действията и решенията на лидера.

 

Г. Категоричност на решението

Лидерът трябва да бъде категоричен във взимането на решенията си. Нерешителността може да отнеме ценни възможности. Решенията, които правим в ранния период на живота си, могат да имат дългосрочни последици. Те формират пътя, по който вървим, и влияят на нашите успехи и постижения.

 1. Важност на ранните решения: Ранните решения за определяне на целите и действията в живота ни са от решаващо значение. Те могат да определят посоката, в която вървим, и да формират нашите бъдещи възможности.
 2. Поправка на грешките: Дори ако правим грешки в решенията си, винаги има възможност за корекция и поправка. Лидерът трябва да бъде настойчив и решителен в преследването на нови възможности и взимането на по-добри решения.
 3. Време и възможности: Времето е ограничено, и възможностите могат да се намалят с течение на времето. Лидерът трябва да действа категорично и да се възползва от възможностите, преди да бъде твърде късно.
 4. Упоритост и решителност: Силният лидер не се отказва лесно. Той е настойчив в постигането на своите цели и използва всяка възможност за напредък.

Категоричността във взимането на решения е от ключово значение за успешното лидерство и постигането на поставените цели и възможности.

 Д. Ясни планове

Един от ключовите атрибути на успешния лидер е способността да има ясни и добре изградени планове за бъдещето. Планирането е от съществено значение за постигането на цели и възможности. Един лидер трябва да осъзнава важността на този процес и да действа с целенасоченост.

 1. Избягване на инерция: Често инерцията може да ни изпълни със съжаление, ако не направим ясни планове за бъдещето. Липсата на планове може да доведе до изгубено време и възможности. Лидерът трябва да бъде активен и да предвижда какво иска да постигне.
 2. Балансиране на плановете: Планирането включва не само професионалните цели, но и личните и финансови планове. Лидерът трябва да балансира всички аспекти на живота си, за да гарантира, че няма да съжалява на края на годината.
 3. Личностно развитие: Важен план за всеки лидер е планът за личностно развитие. Този план включва стремежа към самоусъвършенстване, усъвършенстване на комуникационните умения, обучение и развиване на влиянието.

Лидерът трябва да бъде предприемчив и целеустремен, като има ясни планове, които да го водят към успеха. Планирането е ключът към реализацията на цели и постиженията на възможности.

 Е. Прави повече от това, за което му се плаща

Навикът да правите повече от това, за което ви се плаща, е ключов за постигането на успех и растеж в кариерата. Това показва ангажимент и готовност да се инвестира в собственото си развитие и в бъдещето си. Лидерът разбира, че този вид усилия са инвестиция в собствената му репутация и кариера.

 1. Подготовка за следващия ход: Като правите повече от изискваното, вие създавате възможности за бъдещ успех. Това може да включва усъвършенстване на уменията си, разширяване на знанията си и подготовка за следващата стъпка в кариерата.
 2. Инвестиция в бъдещето: Вместо да гледате на допълнителните усилия като загуба, трябва да ги разглеждате като инвестиция във вашето бъдеще. Този вид ангажимент може да се върне умножен и да ви помогне да напреднете в кариерата си.
 3. Репутация и философия: Лидерът се стреми да има добра репутация и философия на работа, която включва ангажимент и готовност да направи повече, отколкото се изисква. Този вид навик и философия се отразяват положително върху кариерата и успеха на лидера.

Навикът да правите повече от това, за което ви се плаща, е мощен инструмент за постигане на цели и развитие в личния и професионален план.

 Ж. Личност

Личността на лидера играе важна роля в неговия успех. Трябва да развиете приятна личност и да научите как да се представяте в обществото. Вашата личност може да ви помогне да изграждате добри отношения с другите и да влияете на хората около вас.

 1. Работна личност: В обществените среди, където вашето поведение и отношение имат значение, трябва да разработите работна личност. Това включва внимателно избрано поведение и комуникация, които са подходящи за ситуацията. Работната личност показва професионализъм и внимание към детайлите.
 2. Репутация: Вашата личност играе роля във вашия имидж и репутация. Лидерът стреми да има репутацията на човек, с когото всички искат да работят и да бъдат около него. Този вид личност се отличава и прави впечатление на хората.
 3. Внимание: Един от най-мощните подаръци, които можете да дадете на другите, е да им обръщате внимание. Вниманието към хората около вас, грижата за техните нужди и интереси, прави връзките по-силни и ви помага да влияете на хората положително.

Вашата личност е инструмент за успех и влияние. Тя може да ви помогне да изградите добри отношения, да влияете на другите и да създадете позитивен имидж. Развиването на приятна и професионална личност е ключов фактор за успешното лидерство.

З. Съчувствие и разбиране

Лидерът трябва да развие съчувствие и разбиране към хората около него. Това включва грижа и внимание към тези, които се нуждаят от помощ и подкрепа. Съчувствието и разбирането са ключови атрибути на добрия лидер, които могат да го направят влиятелен и вдъхновителен.

 1. Грижа за другите: Лидерът трябва да показва грижа и внимание към хората, които са по-нуждаещи се. Този вид грижа създава доверие и уважение към лидера и го прави по-ефективен в ролята си.
 2. Помощ и подкрепа: Лидерът трябва да бъде готов да предоставя помощ и подкрепа на тези, които се нуждаят от нея. Това може да включва обучение, ресурси или просто слушане и съвет.
 3. Емпатия: Лидерът трябва да разбира чувствата и нуждите на другите. Емпатията е важен аспект на разбирателството и помага на лидера да се свърже с хората на по-дълбоко ниво.

Съчувствието и разбирането са съществени за изграждането на връзки и за вдъхновяването на другите. Този вид лидер може да промени живота на мнозина и да ги насърчи да постигнат по-големи успехи.

 И. Майсторство в детайлите

Добрият лидер разбира важността на детайлите. Този атрибут включва внимание към всички аспекти на дейността или проекта и гарантира, че всичко функционира безупречно. Овладяването на детайлите включва:

 1. Пълна отговорност: Лидерът трябва да поеме пълна отговорност за всички детайли на проекта или дейността. Този атрибут включва следене на напредъка и намиране на решения за всички възникнали проблеми.
 2. Проактивност: Майсторството на детайлите включва предвиждане на проблемите преди те да се случат и предприемане на мерки за предотвратяването им. Лидерът трябва да бъде проактивен и да действа предварително, за да осигури гладко функциониране на всичко.
 3. Анализ: Лидерът трябва да бъде способен да анализира детайлите и данните и да извлича ценна информация от тях. Този атрибут помага при вземането на информирани решения и оптимизиране на процесите.
 4. Контрол: Майсторството на детайлите включва установяване на системи за контрол и следене на процесите. Този атрибут позволява на лидера да бъде в крак с всяко развитие и да реагира навреме.
 5. Решителност: Лидерът трябва да бъде решителен в решаването на дори най-малките проблеми и детайли. Този атрибут показва ангажираност и посветеност към успеха на проекта или дейността.

Майсторството в детайлите е от съществено значение за постигане на изключителни резултати и за поддържане на висок стандарт на качество. Този атрибут помага на лидера да бъде ефективен и да осигури успеха на целия екип или организация.

 Й. Готовност за поемане на пълна отговорност

Лидерът, който е готов да поеме пълна отговорност, разбира, че успехът или неуспехът зависи от него и неговите действия. Това включва следните аспекти:

 1. Лична отговорност: Лидерът трябва да приеме, че неговите решения и действия са ключови за постигането на целите. Той не бива да обвинява други за неуспехите си, а трябва да търси начини да подобри собствените си умения и решения.
 2. Проактивност: Готовността за поемане на пълна отговорност включва инициативата да се действа предварително и да се предвиждат проблемите преди те да се появят. Лидерът трябва да бъде предвидлив и да работи в посока към успеха.
 3. Разрешаване на конфликти: Лидерът е готов да се справи с конфликтите и проблемите в организацията или екипа си. Той гради атмосфера на сътрудничество и намира решения, които да служат на всички.
 4. Проектиране на бъдеще: Лидерът трябва да бъде способен да проектира бъдещето си и на своя екип или организация. Това включва определяне на цели и стратегии за постигането им.
 5. Създаване на възможности: Готовността за поемане на пълна отговорност означава инициатива в създаването на нови възможности и постигането на цели. Лидерът не чака възможностите да се появят сами, а активно работи за тяхно създаване.

Готовността за поемане на пълна отговорност е важен атрибут на успешния лидер, който разбира, че бъдещето му зависи от него и че той има силата и влиянието да го формира. Този атрибут помага на лидера да бъде ефективен и да допринесе за постигането на успеха на организацията или екипа си.

 К. Сътрудничество

Сътрудничеството е фундаментален аспект на лидерството и успешното функциониране на организации и екипи. Когато хората работят заедно, се съчетават различни умения, знания и опити, което може да доведе до постигането на по-добри и по-иновативни резултати. Тук са някои ключови аспекти на сътрудничеството в лидерството:

 1. Сътрудничество в екипа: Лидерите трябва да насърчават сътрудничеството в екипа си, като събират разнообразните таланти и перспективи на членовете на екипа за постигане на общи цели.
 2. Слушане и разбиране: Лидерите трябва да бъдат добри слушатели и да разбират гледните точки и нуждите на своите колеги. Това им позволява да създадат среда, в която всеки се чува и се уважава.
 3. Управление на конфликти: Сътрудничеството може да доведе до конфликти, но лидерите трябва да научат как да управляват тези конфликти конструктивно и да ги използват като възможност за решаване на проблеми и постигане на по-добри резултати.
 4. Обединяване на цели: Лидерите трябва да бъдат способни да обединяват хората около общи цели и визия. Това изисква ясно комуникация и вдъхновяващо лидерство.
 5. Признаване на успеха и възнаграждение: Лидерите трябва да отбелязват успеха и да възнаграждават усилията и приноса на техните колеги, за да насърчават мотивацията и отдадеността.
 6. Интеркултурно сътрудничество: В света на глобалните бизнеси и организации, лидерите трябва да насърчават сътрудничество между хора от различни култури и фонове.

Сътрудничеството е ключов елемент в успешното лидерство и може да доведе до постигането на големи успехи и иновации. Лидерите, които разбират и ценят важността на сътрудничеството, имат по-голям шанс за успех и по-добро управление на своите екипи и организации.

 Л. Визия

Визията е действително един от най-важните атрибути на лидерството. Тя служи като ориентир и источник на вдъхновение за лидера и неговия екип. Визията определя посоката, в която трябва да се движите, и дава цел и смисъл на усилията ви.

Ето някои ключови аспекти на развиването и прилагането на визията като атрибут на лидерството:

 1. Ясност: Визията трябва да бъде ясна и конкретна. Трябва да знаете къде искате да стигнете и как ще стигнете там.
 2. Вдъхновеност: Визията трябва да бъде вдъхновяваща. Тя трябва да мотивира и да стимулира екипа ви да работи усилено и ангажирано.
 3. Комуникация: Важно е да можете ефективно да комуникирате вашата визия на другите. Трябва да им представите предимствата и значимостта на постигането на тази визия.
 4. Ангажираност: Като лидер, трябва да бъдете ангажирани със своята визия. Трябва да вярвате в нея и да я следвате.
 5. Сътрудничество: Визията може да бъде постигната чрез сътрудничество и екипна работа. Трябва да насърчавате другите да се присъединят към визията и да допринесат за нейното изпълнение.
 6. Адаптация: Времената и обстоятелствата могат да се променят, затова визията трябва да бъде гъвкава и способна да се адаптира към нови предизвикателства и възможности.

Визията не само ви помага да постигнете успех, но и ви дава възможност да вдъхновявате и водите другите. Тя е средство за създаване на смисъл и цел във всичко, което правите, и може да бъде мощен катализатор за промяна и растеж.

Posted on Leave a comment

От посредственост към богатство

Джим Рон (1930-2009) е известен като ментор, бизнесмен, лидер, вдъхновяващ оратор и автор в областта на личностното развитие. Със своята мощна философия за успеха, той се фокусира върху важни теми като мотивация, предприемачество, идеи за постигане на цели и усъвършенстване на личността. Чрез многобройни семинари, лекции и публикации, Джим Рон вдъхновява хората да преодолеят предизвикателствата и да постигнат изключителни резултати в живота си. Той предоставя практични съвети и мотивиращи истории, които обръщат внимание на важността на личната мотивация и решителността за постигане на успех. С богат опит и дългогодишно вдъхновение на публиката, Джим Рон оставя дълбоки следи в областта на мотивацията и развитието на личността, помагайки хората да променят и трансформират своя живот.

Стъпка 1: Стани сериозен! (Get serious)

Това е номер едно. Няма заместител за това. Трябва да станеш наистина сериозен. Не трябва да бъдеш мрачен, но трябва да бъдеш сериозен.

Познавам човек, който си позволява половин дузина вицове да го задържат от постигането на богатство. Той не е известен като богат, а е известен като шегаджия, което може да е добре, ако това е начинът, по който искаш да живееш, но наистина не е най-добрият начин да постигнеш богатство. За да преминеш от посредственост към богатство, трябва да станеш сериозен.

Трябва също така да станеш сериозен по отношение на две много важни неща:

 1. Да определиш целите си и къде искаш да стигнеш. Планирането на следващите пет до десет години е от решаващо значение. Какво искаш да постигнеш икономически? Къде искаш да отидеш? Какъв човек искаш да бъдеш? Какво би искал да имаш? Какво би искал да споделиш? Колко би искал да печелиш? Докъде би искал да стигнеш? Това са някои от основните въпроси, които трябва да си зададеш. И за да постигнеш всичко това така, както искаш през следващите пет или десет години, според моето лично мнение, трябва да станеш сериозен.
 2. Трябва също да станеш сериозен по отношение на друго важно нещо, наречено лично развитие. Личното развитие е стремежът да станеш човекът, който искаш да бъдеш. И за да станеш този човек, трябва да работиш усилено за него. След десет години, без съмнение, ще се превърнеш в някой. Големият въпрос е в какво ще се превърнеш? И ако започнеш да работиш по този път сега, съм сигурен, че за кратко време може да се насочиш по нов път, за да станеш този човек, който искаш да бъдеш.

Има още един много важеен въпрос: след десет години, със сигурност ще пристигнеш – въпросът е къде? За да отговориш на въпроса “къде” и какъв човек искаш да бъдеш, трябва да станеш сериозен. Така че, това е точка номер едно, за да направиш живота си стойностен и уникален. За да преминеш от средностатистически към богатство, трябва да станеш сериозен.

Стъпка 2. Стани умен! (Get smart)

За да направиш живота си стойностен, трябва да имаш идеи и информация. Трябва да бъдеш умен. Всъщност през това десетилетие трябва да бъдеш много по-умен, отколкото си бил през предишното десетилетие. Трябва да четеш книги. Трябва да намериш информацията.

Когато имам възможност да говоря с учениците от гимназията, това е темата: “Стани умен”. Няма нищо по-лошо от това да си глупав. И ако четеш книги, учиш от опита си, правиш всичко възможно, за да получиш информация, със сигурност тази година ще бъдеш по-мъдър от миналата.

Имам няколко техники как да станеш по-умен, които преподавам на семинарите си: водене на дневник, ходене на лекции, ходене на семинари, слушане на проповеди, вземане на идеи от други хора. Просто трябва да поддържаш постоянния процес на учене. Никога не спирай да търсиш знание. И това е една от ключовите точки за преминаване от средностатистическия към богатство: стани умен.

Стъпка 3: Тръгни, действай! (Get going)

Всичко, което си научил, няма да ти бъде много полезно, ако не го включиш в план за действие. Трябва да тръгнеш, да започнеш да действаш. Създай игрален план, включи всички добри неща, които си научил, в действие – икономическо действие, социално действие, лично действие. Научи се да направиш промените, наистина да свършиш работата, наистина да функционираш. Трябва да тръгнеш – това е ключът.

Някои хора постоянно учат, но не превръщат наученото в действие, т.е. не предприемат нужните действия. Това е като човекът, който постоянно внася строителни материали на строителната площадка, но никога не изгражда нищо. Той носи пясъка, чакъла, прозорците, вратите и материалите за покрива и просто ги струпва, но никога не изгражда нищо. Виж, ако правиш това достатъчно дълго, доста скоро ще дойдат и ще те отведат.

Трябва да направиш нещо с това, което си научил. Трябва да предприемеш действие. Трябва да тръгнеш. Това е едно от най-важните неща – как да научиш да проектираш дните си, седмиците си, месеците си, така че да предприемеш правилните действия, за да получиш правилните резултати, които търсиш.

Стъпка 4: Eнтусиазирай се. (Get excited)

Не говорим за фалшивия ентусиазъм, означаващ само да мислиш позитивно. Трябва да се вълнуваш от някои много основни неща. Едното е: вълнувай се от способността си да накараш себе си да направиш необходимите неща, защото дисциплината е важна стъпка номер едно към личния напредък. И всеки път, когато човек пожелае, може да направи големи промени в живота си лично, социално и финансово. Никога вашето утре не е нужно да е същото като вашето днес! Казвайте си какво бихте могли да направите днес, ако наистина искате.

Актът на убийство е ясна индикация, че човек в един драстичен акт може завинаги да промени хода на живота си. Просто се случва да е в негативна посока. Това, което бих ви помолил да направите, започвайки от днес, е да се вълнувате от вършенето на действия – положителни, конструктивни, да направите промените в живота си, които искате да направите, и да отидете в посоката, в която искате да отидете.

Ето това е номер четири – изпълни се с ентусиазъм, вълнувай се. Въодушеви се от потенциала си! Човешкият капацитет обикновено никога не е проблем. Дори малките деца могат да научат няколко езика. Можем да се научим да правим най-невероятните неща! Всичко, което трябва да направим, е да отделим време, за да го направим. Така че това не е въпрос на капацитет, това е въпрос на преценка, на ентусиазъм, на воля и на достатъчно силно желание.

Вълнуващо е да знаеш, че всеки ден, в който пожелаеш, можеш да промениш живота си. Всеки ден, който избереш, можеш да направиш големи промени. Никога не е нужно животът ти да остава един и същ. Вълнуващо е да знаеш това, че наистина можеш да направиш нещата, които ще доведат до големи промени в живота ти.

Стъпка 5: Прави почивки. (Get away)

Особено в последните 15-20 години открих, че в живота има едно много важно нещо, наречено баланс. Трябва да се научиш да си почиваш, да се измъкваш. Трябва да се научиш да се измъкваш и да бъдеш сам, да се научиш да се измъкваш и да размишляваш, да се научиш да се измъкваш и да се научиш как да живееш, както и как да печелиш. Колко тъжно би било да се научиш как да печелиш добре, но да не се научиш как да живееш добре. Трябва да балансираш живота си.

Има едно нещо, наречено живот със стил. Жизненият стил е начинът, по който се научаваш да живееш живота си. Някои хора имат пари, но не знаят как да ги харчат. Те имат време, но не знаят как да го похарчат. Някои хора са успешни, но не знаят как да похарчат успеха си. Те не знаят какво да правят с него, не получават радост от него, по-скоро получават враждебност.

Баща взима 5 долара, смачква ги, хвърля ги по сина си и казва “Щом толкова ти трябват, вземи ги!” Това са същите 5 долара, но вместо да ги раздава с радост, той се освобождава от тях с враждебност, това е разликата в това да не знаеш как да живееш. Нарича се стил на живот.

След това трябва да отделиш време да култивираш добри приятели. Трябва да отделиш време за семейството си. Трябва да отделиш време за хората, които са важни за теб. Проектирай живота си в тези отношения: измъкни се, отделяй време да помислиш за живота си, да презаредиш батериите си, да се развиваш в области, които са далеч от твоето предприятие. И тогава, когато се върнеш в своя бизнес след като си отделил това време, за да балансираш живота си, ще откриеш, че работата по твоето предприятие наистина ще върви много по-добре.

И така, това са петте прости стъпки, за да преминеш от средностатистически към богатство:

 • Стани сериозен (Get serious)
 • Стани умен (Get smart)
 • Тръгни (Get going)
 • Ентусиазирай се (Get excited)
 • Почивай си (Get away)