Posted on Leave a comment

Сравнение на навиците на богатите и бедните

В този материал ще разгледаме различията в поведението и навиците между богатите и бедните. Целта е да предоставим информация, която може да ви помогне да разберете и приложите полезни стратегии за финансов успех.

Четене срещу Гледане на Телевизия

 • Богатите: Предпочитат да четат книги, което разширява знанията и стимулира мисленето. Например, Уорън Бъфет прекарва около 80% от времето си в четене, за да разшири знанията си и да взема информирани инвестиционни решения.
 • Бедните: Прекарват повече време пред телевизора, което често е пасивна дейност. Човек, който прекарва 3-4 часа на ден пред телевизора, може да пропусне възможности за обучение и личностно развитие.

Плащане за Резултати срещу Плащане за Време

 • Богатите: Фокусират се върху постигането на резултати и са възнаграждавани за тях. Например, един предприемач може да работи без заплащане докато разработва нов продукт, но след това да печели значително от продажбите му. Това отразява идеята, че доходите са свързани със стойността, която създавате, а не с часовете, прекарани в работа.
 • Бедните: Често получават заплащане за времето, прекарано в работа, без пряка връзка с резултатите. Например, служител, който работи на часова заплата, ще получи същото заплащане независимо от качеството или резултатите на своята работа. Това може да ограничи мотивацията за иновации и усъвършенстване.

Приемане на Отговорност срещу Търсене на Виновници

 • Богатите: Приемат лична отговорност за своите действия и неуспехи. Например, успешен бизнесмен, който стартира неуспешен проект, ще анализира своите грешки и ще се опита да научи от тях, вместо да обвинява външни фактори.
 • Бедните: Склонни са да обвиняват външни обстоятелства или други хора за своите неуспехи. Например, човек може да обвинява икономиката, правителството или своя работодател за своето финансово положение, вместо да търси начини за подобрение на своите умения или промяна на своята кариера.

Инвестиране срещу Спестяване

 • Богатите: Фокусират се върху инвестирането като средство за увеличаване на богатството. Например, инвеститор може да вложи средства в акции, недвижими имоти или стартиращи компании, което може да донесе значителни печалби в дългосрочен план.
 • Бедните: Често се концентрират върху спестяването, което може да е по-пасивен подход. Например, човек може да спестява пари в банкова сметка с ниска лихва, което предлага сигурност, но не допринася значително за увеличаване на богатството.

Непрекъснато Обучение срещу Задоволяване със Съществуващи Знания

 • Богатите: Постоянно търсят нови знания и умения. Например, успешен предприемач може редовно да посещава семинари, да чете специализирани книги или да участва в онлайн курсове, за да остане в крак с последните тенденции в своята индустрия.
 • Бедните: Често се задоволяват с това, което вече знаят и не търсят активно нови възможности за обучение. Например, служител може да избегне допълнително обучение или да не се интересува от нови технологии и методи в своята професия, което ограничава неговия професионален растеж.

Възприятие на Парите

 • Богатите: Виждат парите като инструмент за постигане на цели и създаване на възможности. Те разбират, че парите могат да бъдат използвани за инвестиции, благотворителност и създаване на положителни промени. Например, богат инвеститор може да финансира социални предприятия, които имат както финансова възвращаемост, така и положително обществено въздействие.
 • Бедните: Могат да възприемат парите като корен на злото или като нещо недостижимо. Това възприятие може да води до негативно отношение към богатството и богатите, което пък може да предотврати тяхното стремеж към финансов успех. Например, човек може да смята, че всички богати хора са нечестни, което го отклонява от идеята за стремеж към лично финансово усъвършенстване.

Менталитет на Действие срещу Менталитет на Лотария

 • Богатите: Вярват, че успехът се постига чрез активни действия и усилия. Те разбират, че постигането на финансови цели изисква планиране, труд и постоянство. Например, успешен бизнесмен може да инвестира време и ресурси в разработването на нова бизнес стратегия или продукт, вместо да разчита на късмета.
 • Бедните: Понякога разчитат на късмета или случайността за промяна на техния финансов статус, като например покупка на лотарийни билети. Този подход рядко води до дългосрочен финансов успех и може да отклонява вниманието от по-реалистични стратегии за подобряване на финансовото положение.

Социална Отговорност и Етика

 • Богатите: Успешните и етично настроени богати хора разбират важността на социалната отговорност. Те могат да допринасят за обществото чрез благотворителност, социално предприемачество или устойчиви бизнес практики. Например, бизнес лидер може да въведе устойчиви практики в своята компания, които не само увеличават печалбите, но и допринасят за опазването на околната среда.
 • Бедните: Въпреки че финансовите ресурси могат да са ограничени, важно е да се разбере, че всеки има потенциала да допринесе за обществото по позитивен начин. Това може да включва доброволна работа, помощ на съседи или участие в общностни инициативи. Такива действия могат да подобрят социалното разбирателство и да създадат по-добра среда за всички.
Posted on Leave a comment

Встъпителен курс по ФГ на живо

Семинарът, който ще промени живота ви и ще ви покаже как да станете финансово независими.

Водещ: Емил Найденов – национален координатор на мрежата “Финансова грамотност”.

Провежда се при набиране на група от 12 човека. Прдължителност: 4 часа.

Цена 50 лв. плюс разходите за наемане на малка зала (която се осигурява от организаторите). Залата трябва да има достатъчно голяма маса, около която да се настанят участниците, за да играят играта “Потоци пари 101”.

Семинарът протича в две части: теоретична и практическа.

Теоретичната част е около 90 минути и включва всички най-важни знания по финасова грамотност – потоци пари, приходи, разходи, активи, пасиви, добри и лоши дългове, финансова сигурност, финансова независимост, финансова свобода, трите плана за вашите лични финанси и др.

Практическата част представлява представяне и първо изиграване на играта “Потоци пари 101” на Робърт Кийосаки, което е безценно.

Всички участници в семинара получават специален код, с който могат да си закупят с отстъпка книги по финансова грамотност от издателство “Анхира”.

Ако искате да организирате такъв семинар във вашия град, трябва да осигурите пътните разходи (по 8 л бензин на 100 км.).

За повече информация и записване се свържете с Емил оттук или на тел. 0888920484. Оставете му свои данни за контакт и ще се свържем с вас, за да ви уведомим за предстоящи семинари.

При интерес се провежда двудневен семинар, който е още по-полезен. Вторият ден е за въпроси и отговори и затвърждаване на знанията, както и за пълно изиграване на двете части на играта “Потоци пари” и съставяне на бизнес план за постигане на личните финансови цели.

Posted on Leave a comment

Към младежите: научете се да пестите

Към младежите: научете се да пестите

Отношението ми към тази статия не е еднозначно. Моля, извлечете от нея само това, което ви се струва полезно. Понякога да пестим може да означава да си вложим парите в криптовалути, в недвижими имоти, в акции и др. Има и противоположно мнение – че парите, които просто си стоят в банката, са актив за нея и пасив за вложителите. Тази статия е писана по времето, когато банките все още предлагаха някакви лихви от порядъка на 3%, 4%, 5% годишно.

И все пак, има какво да научите, особено ако сте под 30 годишни. Колкото по-навреме започнете да пестите, да събирате начален капитал, толкова по-бързо ще забогатеете, стига тези пари да бъдат насочени към изграждане и придобиване на активи.

Пестене = Дисциплина. Защо пестенето на пари е толкова важно? Защото то изисква дисциплина, а дисциплината в една област влияе положително върху дисциплината във всички останали области. Ако не можете да си наложите да не харчите всички пари, които изкарвате, то вие не заслужавате да станете богати. Даже и да забогатеете, няма да можете да задържите богатството си. Глупакът и парите му скоро се разделят.

Законът на привличането се активира, когато пестите пари. Даже един спестен лев започва да привлича още пари. Пари при пари отиват! Затова, ако сериозно възнамерявате да забогатеете, отворете си спестовна сметка в банката. Вложете толкова пари в нея, колкото можете. После започнете да пестите пари и всяка седмица ги внасяйте в сметката си.

Привличайте повече пари в живота си! Ще видите, че колкото повече пари внасяте в сметката си, толкова повече пари ще идват при вас – и то от източници, които не можете да предвидите. Но ако не започнете да пестите, ако не започнете да заделяте по нещо настрана, за да бъдете финансово независими, нищо няма да стане. Законът на привличането просто няма да проработи.

Инвестирайте парите си консервативно. Като понатрупате пари, въведете друго правило: да инвестирате парите си консервативно. Това е особено изгодно за млади хора, които имат много време и могат да се възползват от магията на сложната лихва. Според нея всяка вложена сума се удвоява средно за 7 години при годишна възвращаемост от 10%, а това означава, че когато станете на 60, ще разполагате с милиони, стига да внасяте редовно неголеми суми с възвращаемост от 10% годишно, и да не пипате инвестициите си.

Има само 2 правила, които ще ви направят милионери:

 • Правило 1.: не губете пари.
 • Правило 2.: ако се полъжете по някоя рискована сделка, вижте правило 1.

Забогатявайте бавно. Ключът към богатството е да се натрупват пари и после те да се инвестират много консервативно. Тези, които са забогатели сами, както и тези, които са съхранили и умножили парите на предците си, инвестират много предпазливо, консервативно и благоразумно. Не се пробвайте да забогатеете бързо. Концентрирайте се вместо това върху бавното забогатяване. Просто отделяйте настрана 10% от доходите си, пестете ги и ги инвестирайте разумно – постепенно лихвата и дивидентите ще ви направят богати. Времето работи за вас.

Бързи действия:

 • Открийте си банкова сметка още днес. От днес нататък слагайте всеки лев, който можете да спестите, в тази сметка, и си обещайте никога да не пипате тези пари за да ги харчите за каквото и да било.
 • Когато имате намерение да инвестирате спестяванията си, помнете правилото да не губите пари. По-добре да оставите парите си да работят за вас, макар и с малка лихва, отколкото да рискувате да ги загубите. Глупакът и парите му скоро се разделят.
Posted on Leave a comment

Разлики между наемен работник и предприемач

Разлики между наемен работник и предприемач

статия от Робърт Кийосаки за Аmazon.com, като един от неговите пионери в Залата на славата

През 1983 г. бизнес школата в Харвард издаде статия, озаглавена „Перспективи за предприемачество”, написана от професор Хауърд Стивънсън, която определя различията между предприемачи и наемни работници. Това е една от най-ясно написаните статии по този специфичен въпрос, която съм чел. Макар че бяха разгледани много различия, намирам две от тях за особено основополагащи.

Първата разлика между предприемачи и наемни работници е:

Наемните работници са насочени към ресурсите.
Предприемачите са насочени към подходящата възможност.

Един човек с мислене на наемник ще каже: „Бих започнал собствен бизнес, но нямам достатъчно пари.” Или „Имам желание да инвестирам в този недвижим имот, но нямам пари в брой.” И в двата примера човекът се съсредоточава върху ресурсите, в този случай – върху липсата на пари, а не върху възможността.

В подобна ситуация човек с мислене на предприемач би казал: „Нека започнем бизнеса и ще го финансираме от паричния поток.” Или „концентрирайте се върху работата, ще намерим парите по-късно”.

Моят беден татко беше човек, който виждаше много подходящи възможности, но не успя да се възползва от тях просто защото се съсредоточаваше върху ресурсите. Вместо да предприеме действие, той често казваше: „Искам да можех да го направя, но не мога да си го позволя.” Или „Бих започнал собствен бизнес, но се нуждая от сигурна работа, защото имам ипотека за изплащане и деца за изхранване.”

Моят богат татко – предприемач и баща на най-добрия ми приятел, който ме учеше много на това как богатите мислят за парите, беше човек, който започна от нулата, но накрая стана един от най-богатите хора в Хаваи. Днес, когато гледате крайбрежието на Уайкики, вие виждате някои от най- големите хотели по брега на океана върху земя, собственост на неговото семейство. Той казваше: „Ако нямате ресурси, трябва да станете находчиви.”

Ето защо той забрани на сина си и на мен да използваме думите „Не мога да си го позволя.” Той казваше: „Бедните хора казват ”Не мога да си го позволя”. Ето защо са бедни.” Вместо това той настояваше да се научим да казваме: „Как мога да имам това”. Той вярваше, че когато кажем: „Не мога да си го позволя”, мозъкът ни спира да работи и заспива. Когато се питаме: „Как мога да имам това”, нашият мозък, нашият най-голям ресурс се включва и започва да мисли.

Втората разлика между предприемачи и наемни работници е:

Работниците предпочитат да управляват чрез йерархически структури.
Предприемачите управляват чрез системи, използващи ресурсите на други хора и организации

Това означава, че ръководителите с мислене на работник биха наели хора и биха „дресирали” техния потенциал. Вместо да накара външна фирма да върши тяхната творческа дейност, един ръководител с мислене на наемник ще предпочете да наеме талантливи хора и да ги постави под контрола си. Макар и да го прави с икономически подбуди, изводите показват, че първичната подбуда е контролът. Ето защо работниците са привлечени от ръководния стил, който е по-подходящ за военния, командно-контролен тип организация.

Моят беден татко имаше успех в йерархията на държавните учреждения, накрая се издигна до върха на образователната система като образователен инспектор и се кандидатира за заместник-губернатор на щата Хаваи. След като изгуби тази битка и позицията на образователен инспектор, той се захвана с предприемачество. Закупи един държавен магазин за сладолед, който фалира за по-малко от година. Защо? Въпреки че причините бяха много, една от тях беше неговият начин на ръководство и управление. Когато казваше: „Скачайте”, никой не скачаше.

Вместо военния, командно-контролен начин на ръководство, моят богат татко използваше един по-отзивчив и сътруднически стил на ръководене. Той насърчаваше сина си и мен да се учим да ръководим и управляваме хора, от които не се изисква да спазват нашите заповеди и които не се нуждаят да скачат, чувайки думата „Скачай”. Вместо да наема хора и да ги дресира, богатият татко се свързваше с други хора и организации, които обикновено му спестяваха разходи и в същото време увеличаваха неговите ресурси и влияние на пазара.

Днес компанията ми “Богат татко” следва съветите на богатия ми татко. Вместо да се превърнем в самостоятелна издателска къща, ние предпочитаме чрез договор за съвместна дейност да си сътрудничим с „Тайм Уорнър Бук Груп”, както и с лицензирани издатели от цял свят, които предлагат книгите ни на 43 езика. По този начин поддържаме малък на брой основен персонал, въпреки че използваме хилядите работници на издатели по целия свят.

Даването на преимущество на качествата и ресурсите на партньорите не е достатъчно, по-важното е да изберете подходящите партньори – онези, които са съпричастни с вашите цели и ценности. Избирането на правилните партньори ще разграничи успеха от провала, както и получаването на личен опит. Докато компанията ни “Богат татко” се разраства, ние работим с партньори, които предоставят много по-големи възможности, отколкото сами бихме успели да преследваме.

В предприемачески дух ние се съюзяваме с водещи медийни организации и международни рекламни фирми, които направиха известна марката “Богат татко” с техните световно разпространени мрежи. Правейки така, ние като предприемачи оставаме малко, но увеличаваме пазарния си дял, вместо да се конкурираме, създавайки мрежа от работници, които не наемаме и не дресираме.

През 1989 г. светът се промени. Тогава Берлинската стена падна и се появи световната мрежа Интернет. От свят на стени се превърнахме в свят на мрежи, системи от хора, които работят в сътрудничество, а не се конкурират. За мене е особена чест да бъда признат от amazon.com като пионер в смелия нов свят на мрежата, създаден от големия предприемач Джеф Безос. Ние от компанията “Богат татко” се присъединяваме към отпразнуването на успехите на Амазон и приветстваме вашето ръководство на този свят на мрежи, а не на стени.

Има ключови и съществени различия между начина на мислене на работника и предприемача. Една от най-големите придобивки в този свят от мрежи е, че сега светът е отворен за бизнес за милиарди хора, които предпочитат да мислят като предприемачи, а не като наемни работници.

Posted on Leave a comment

Защо богатите стават по-богати и как да забогатеем и ние

Защо богатите стават по-богати и как да забогатеем и ние

Финансовата грамотност е основата за постигане на нашите мечти, защото тя формира начина, по който виждаме една финансова ситуация или възможност. Ето един прост пример.

Мария е в мрежовия маркетинг от 12 месеца. Тя много внимава да не харчи пари за своя бизнес и реинвестира само част от своите печалби. Говори с хора, които среща, със своите приятели и семейство, когато може. Нейната комисионна е 100 € на месец и тя няма разноски или преразходи.

Стефка, от друга страна, наблюдавайки най-печелившите в нейната компания, изчислява, че ако може лично да набере 100 нови дистрибутора през първата година, след 2 години ще печели 10,000 € на месец. Как тя възнамерява да намира хора, с които да говори? Досеща се, че трябва да направи някаква реклама. Тя изчислява, че ще трябва да инвестира около 2000 € на месец в реклама по Интернет, така че да привлече достатъчно хора, пред които да презентира, за да включи сто човека през първата година.

Въпросът е дали да инвестирате в реклама, както прави Стефка, или да играете на сигурно като Мария?

Стефка решава да си изгради актив. Тя изчислява, че трябва да си осигури 30000 € кредитна линия, за да изпълни този план за една година. Като много начинаещи мрежови търговци, тя няма никакви спестявания, така че решава да си ги набави от втора ипотека на къщата си, за да види плановете си осъществени. Това е малко плашещо за Стефка, тъй като тя не е поемала досега такъв риск. Отгоре на всичко, приятелите и семейството ѝ продължават да я съветват да не го прави и казват, че е безразсъдна (никой от тях не печели дори половината от 10000 € на месец).

Нека да започнем с основните принципи на финансовата грамотност: активът е нещо, което купувате, за да ви носи в бъдеще приходи. Пасивът е нещо, което сте купили и което вади пари от джоба ви.

Следващият урок по финансова грамотност е: Рискът е винаги пропорционален на възнаграждението. Ако не чувствате страх или вълнение, няма да растете. Когато виждате хора с хубави къщи, коли и стил на живот, знайте, че те инвестират и поемат риск в някаква степен. Те следват формулата “капитал + труд = производителност”. Хората, които получават резултати, обикновено инвестират солиден капитал, труд или и двете, за да получат висока производителност (печалба).

Добрата новина е, че в мрежовия маркетинг има надежда за тези, които не могат да инвестират голям капитал, защото което ви липсва като капитал, можете да си го наваксате с работа (говорейки на хората). Единственото, за което плащате в мрежовия маркетинг е удобството, леснотата и бързината.

Нека да погледнем отблизо ситуацията на Стефка: тя работи по 8 часа на ден и може да прави срещи само в извънработно време. За една година, тя ще трябва да се прибира в къщи всяка вечер и да провежда телефонни разговори по няколко часа, за да накара плана си да заработи. Ако за 2000 € на месец тя си осигурява 600 заинтересовани проспекта, това означава, че тя трябва да се обажда на 20 човека всяка вечер. Така тя може да си уговаря по 2 презентации на вечер (конферентни обаждания или Зуум срещи, при които заедно със спонсора си да представят бизнес възможността и продуктите). От тези 60 човека, които са се запознали с възможността и продуктите, 12 ще се включат.

Тази рутина ѝ оставя дори време за почивка и развлечения, и при все това, в края на годината тя лично ще е включила поне сто човека. От тези сто, двадесет ще работят наистина, но само трима от тях ще бъдат нейните “строители”, които ще доведат нейния доход до 10,000 € на месец до края на втората година.

Ето го и ключовият въпрос: Колко комисионни от 10,000 € ще трябват на Стефка, за да плати заема от 30,000 €, който е взела? Отговор: Само три! Това означава, че само след три месеца през втората година тя ще е излязла на солидна печалба от бизнеса си, а годишната възвращаемост върху инвестицията ѝ ще бъде 400%! (12 месеца по 10,000 = 120,000 € възвращаемост, което е 4 пъти или 400% от вложените 30,000 €.)

Ето и нещо още по-вълнуващо: Стефка е създала произвеждащ доходи актив, който ще продължава да ѝ носи поне по 100,000 € пасивни доходи годишно. И това е без да се вземе предвид растежът на мрежата, който при правилно обучение и подкрепа може да е много голям! От колко спестявания би имала нужда Стефка, за да има по 100,000 € годишна възвращаемост? Приблизително 2,000,000 € (при 5% годишна лихва).

Само за една година, Стефка е имала възможността да рискува, инвестирайки труд и капитал, и да създаде пасивен доход, който иначе би получавала от инвестиции за 2,000,000 € с 5% годишна възвращаемост. В случая нейният дом е скрит актив, от който може да вземе 30,000 € за инвестиране в бизнеса си. Това е скрит актив, който тя използва, за да създаде по-голям актив. Ето защо богатите стават по-богати. Те постоянно купуват активи (в този случай, реклами, които привличат потенциални бизнес партньори) и използват тези активи, за да добавят още активи, които произвеждат още пасивни доходи.

Много милиардери имат стотици милиони долари дългове. ”Какво? Аз мислех, че те са богати.” Ето как те стават богати. В много случаи те използват парите на други хора, за да увеличат базата на своя актив, т.е. развиват бизнеса си с помощта на банкови заеми и други инструменти. Много от хората в класацията на ” Форбс ” за петстотинте най-богати хора в света притежават активи за няколко милиарда долара, но имат дълг от един милиард долара. Как е възможно това? Те използват един милиард долара от парите на другите хора, за да създадат или придобият активи на стойност три милиарда долара. Разликата между техните активи и пасиви е чистата стойност, която остава като печалба.

Казват ни, че дълговете са нещо лошо и че трябва да плащаме дълговете си. Потребителските дългове са нещо лошо. Бизнес дълговете могат да бъдат много полезни. Ако използвате кредитната си карта, за да си купите телевизор, който няма да ви донесе пари (пасив), това е лош дълг. Ако използвате кредитната си карта, за да купите реклама, с помощта на която да развиете своя бизнес и да включите повече дистрибутори (активи), това може да бъде добър дълг.

Ключът е, че трябва да добавите ентусиазъм, вяра, учене, работа и постоянство. И да използвате още един лост – уменията на другите хора. С други думи, осигурете си помощ от своята спонсорска линия, защото в нея има хора, които могат да работят заедно с вас, допринасяйки с опита си, знанията си и уменията си за по-бързото развитие на мрежата ви. Бъдете обучаеми, учете се от най-успешните, привлечете ги за свои помощници – и тогава със сигурност ще успеете.

И още един въпрос: непременно ли трябва да ипотекираме къщата си, за да успеем в бизнеса? Отговорът е не непременно! Може да започнем с по-достъпни инвестиции. Например, да присъстваме на обучение по мрежов маркетинг, да си купим (или заемем) книги за бизнеса, да използваме пълноценно обученията, предлагани от този сайт, да се научим да работим през социалните мрежи… Възможностите са много, а принципът е един: учим се, после работим, спонсорите са до нас да помагат, каним всички на презентации и развиваме бизнеса си, влагайки всичките си сили в това. И вярваме в успеха си!

Posted on Leave a comment

Лесно е да забогатеем!

Всеки 21 секунди някой става нов милионер и всеки ден някой става нов милиардер. Ето 15 причини, поради които в наши дни забогатяването е супер лесно!

 1. Понастоящем живеем във време на най-голямо изобилие в човешката история. Един на 10 души е богат.
 2. Всеки, който има волята и може да се посвети на това да стане богат, ще стане богат. Нужни са около 7 години, за да станете богати, без значение къде живеете в света, от какъв пол сте, какъв цвят е кожата ви или кои са родителите ви.
 3. Цялата съвременна икономика се основава на потреблението, така че парите трябва да текат. Искате да забогатеете? Всичко, което трябва да направите, е да преминете от потребител към създател на ценности. Паричните потоци текат към хората, които създават ценности.
 4. Можете да работите и да печелите пари от всяка точка на света. Географското неравенство в заплащането изчезва, защото компаниите са готови да наемат хора от всяка точка на света. Можете да работите от къщи през Интернет.
 5. Всеки може да има достъп до първокласно образование евтино или дори безплатно.
 6. Не се нуждаете от никакви пари, за да започнете да печелите пари. Може да печелите пари, като давате в замяна труд, знания и време. Ако не можете да правите пари, без да ви трябват пари, замислете се къде грешите и какво още ви трябва, за да забогатеете. 88% от всички нови милионери са започнали бедни и са изградили богатство от нулата. Ако мислите, че ви трябват много пари, за да започнете, това сигнализира, че не растете органично (естествено).
 7. Хардуерът е изключително евтин и софтуерът често е безплатен или почти безплатен.
 8. Автоматизация и софтуер са заменили големите екипи. Софтуерът изяжда света и автоматизацията изяжда работната сила. Затова вашата стойност на пазара се увеличава, ако сте овладели нужните умения и сте способни да използвате нужните инструменти.
 9. Никога не е било по-лесно да се инвестира на фондовия пазар.
 10. Технологични революции се случват бързо и това дава нови възможности за забогатяване на изобретателните хора, а покрай тях и на работещите за тях, както и на тези, които инвестират в техните акции на борсата.
 11. Рекламата, печеленето на слава и изграждането на общности в социалните медии са достъпни за всички. А парите следват вниманието.
 12. Може да се изнесе почти всичко – аутсорсингът позволява наемане на работна ръка там, където е по-евтина и произвеждането на стоки и услуги много по-изгодно.
 13. Без значение колко специфичен или странен е вашият продукт, може да намерите клиенти за него.
 14. Правителствата печатат пари като луди и тези пари трябва да текат.
 15. Мрежовият маркетинг и Интернет дават възможности на обикновените хора по целия свят да започнат свой бизнес от къщи без риск, без да трябват много пари, в удобно за тях време и с подкрепата на опитни наставници, и да забогатеят само за няколко години

А вие как мислите? Наистина ли днес е по-лесно да забогатеете, отколкото преди 30 години? Споделете в коментарите!