Бизнес школа ПАРИ ЗА ТЕБ

„Тайната на свободата се крие в образоването на хората, докато тайната на тиранията е в това да се държат в невежество.“ – Робеспиер

Здравейте! Свободни ли сте довечера? И въобще свободни ли сте? А богати ли сте? Живеете ли живота, за който мечтаете, за който всички ви завиждат?

„Живот без свобода е като тяло без дух.“ – Джубран Халил Джубран

Този сайт е посветен на хората, които искат да живеят според мечтите си. Свободните хора. Пътешествието към свободата, както всяко едно пътешествие, започва с първата крачка – желанието, копнежът! Радваме се, че сте тук, защото това в голяма степен означава, че го имате.

„Свободата не е нищо друго, освен правото да живеем така, както искаме.“ – Епиктет

Свободата от една страна е състояние на духа, ума, сърцето и тялото, при което се чувстваме здрави и щастливи. Всеки, който стигне до нея и опита вкуса ѝ, не би я разменил за нищо. В този смисъл тя е точка, от която няма връщане назад.

„Свободата означава отговорност. Ето защо повечето хора се страхуват от нея“ – Джордж Бърнард Шоу

Но от друга страна, за да станем свободни ни трябват познания, дисциплина, умения, действия… Нали сте чували – „Ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни“. Огромна заблуда би било да смятаме, че свободата е безплатна. Това би означавало да се самозалъгваме, че бихме могли да я усетим, преди да сме направили каквото е нужно, за да я постигнем.

„Свободата не може да бъде дарена; тя трябва да се извоюва.” – Франклин Рузвелт

Днес много хора живеят от Новини до Новини, водени единствено от любопитството с кого и какво споделят „тежката си участ“. Приспивна песен, която превръща живота в сън, изпълнен с кошмари. Пробуждането е трудно, грешките са неизбежна част от процеса… Надяваме се този сайт да направи вашето пробуждане не само по-лесно, но дори и по-забавно.

„Свободата не струва, ако тя не включва и свободата да правиш грешки.“ – Махатма Ганди

И така – какво е свободата? Нямаме отговор на този въпрос, който би ви удовлетворил. Всеки сам трябва да си отговори, ние само ще ви провокираме с въпроси, напътствия и, разбира се, с познания.

„Свободата означава възможност да бъдем това, което никога не сме мислили, че ще бъдем.“ – Даниел Бурстин

За свободата – Джубран Халил Джубран

На градските порти и край вашите огнища съм ви виждал да се изтягате и да се кланяте на свободата си, както роби се кланят пред тирана и го прославят, макар да ги затрива. Да, дори в сумрака на храма и в сянката на крепостта съм виждал и най-свободните сред вас да носят свободата си като ярем и пранги.

И моето сърце кървеше в мен; защото можете да бъдете свободни само когато дори желанието ви да бъдете свободни стане за вас хомот и когато престанете да говорите за свободата си като за цел и крайно достижение.

Защото ще сте истински свободни не когато в дните ви липсва грижа, а в нощите ви – нужда или скръб, но когато всички те опасват живота ви и въпреки това вие се издигате над тях, голи и необвързани. Но как ще се издигнете над дните и нощите си, ако не строшите веригите, с които в утрото на своето съзнание сте оковали часа на своето пладне?

И наистина, това, което наричате свобода, не е ли най-яката от веригите ви, макар брънките ѝ да сияят на слънцето и да ви заслепяват? И какво ще трябва да захвърлите, за да станете свободни, ако не част от себе си?

И ако тогава трябва да отхвърлите несправедлив закон, то този закон е бил написан със собствената ви ръка на вашето чело. Не ще можете да го изличите, дори да изгорите всички кодекси или да умиете челата на съдиите си с всичката вода на морето.

И ако трябва да свалите от трона някой деспот, първо разрушете трона му, издигнат вътре в самите вас. Защото как би могъл тиранът да владее над гордите и свободните, освен ако в собствената им свобода няма тирания и в собствената им гордост – срам?

И ако трябва да отхвърлите грижа, тази грижа сте си я избрали вие, никой не ви я е стоварвал на гърба. И ако трябва да се отървете от някакъв страх, този страх е заседнал в сърцето ви, не е в ръката на оногова, от когото се боите.

Истина ви казвам, всички тия неща се спотайват във вас в постоянно единение – желаното и страховитото, отблъскващото и лелеяното, преследваното дълго и със страст и онова, което не можеш да избегнеш. Тия неща са вътре във вас като светлини и сенки, сдвоени, слети.

И когато сянката избледнее и престане да е сянка, светликът, който е останал, става сянка на друга светлина. Така и вашата свобода – отърси ли веригите си, самата се превръща във вериги на друга, по-голяма свобода.