Posted on Leave a comment

Най-важните въпроси на света: за търсенето на възможност

Търсенето на възможност е началото на всеки успех в живота. Намерили ли сме възможността на живота си? Нека разберем какво стои зад този въпрос и колко често бива игнориран той. Представете си един стар джентълмен в ресторант, разговарящ със заета млада сервитьорка.

Разговорът

възможност, която да се погрижи финансово за вас и вашето семействоТози господин е Джим Рон. Той казва на сервитьорката: “Намерила ли сте възможността, която ще се грижи финансово за Вас и Вашето семейство до края на живота Ви?” Нейният отговор: “Е-е-е, ами-и-и, не”.

Джим Рон казва: “Е, този въпрос е един от най-важните в живота. Бихте ли ми позволили да Ви задам втория по важност въпрос в живота Ви?” Сервитьорката казва “Да, какъв е вторият въпрос?”

Той казва: “Отделяте ли време всеки седмица, за да търсите тази възможност?” И тя пак казва “Ами-и-и, не…”. Джим тогава казва: “Уау, два от най-важните въпроси, които някога може да Ви бъдат зададени в живота, и Вашият отговор на тези два въпроса е Не. Ще Ви подаря един съвет и едно обещание. Този съвет промени живота ми. Ако все още не сте намерилa възможността, трябва да отделяте време всеки седмица, за да я търсите, докато я намерите. Обещавам Ви, е че денят, в който решите да отделите време за търсене на възможности, е денят, в който Вашето самоуважение ще тръгне нагоре, и никога повече няма да бъдете същата.“

Поуката

Джим Рон разказва тази случка на своя лекция, след което се обръща към присъстващите с думите:
„Как бихте обяснили това на вашето семейство? „Не, не съм намерила възможност и не търся.“ Тази фраза вероятно ви кара да се засмеете. Но ако и вашите отговори на тези два въпроса са също „не“, то фразата описва и вас! Обаче можете да промените всичко това и да тръгнете по съвсем различен житейски път, когато пожелаете.

Вижте една отлична възможност да осигурите финансово себе си и семейството си за цял живот!

Вашият коментар