Posted on Leave a comment

Мрежов маркетинг може да се прави на 4 нива

Четирите нива на мрежов маркетинг са стъпала в развитието на вашия бизнес, където всяко ниво представлява различни умения и различен фокус в стратегията ви. При това към различните клонове в мрежата ви трябва да подхождате на различни нива според това доколко са възприемчиви към тях. Ето подробен преглед на всяко ниво с примери, за да може да разберете къде се намирате и как можете да преминете към следващото ниво:

Ниво 0: Не правите нищо

Тук хората се включват в мрежов маркетинг, купуват няколко пъти продукти, не идват на обучения, не учат уменията и след известно време решават да видят какво ще стане и ако имат време някога, евентуално да започнат. Така пари не се печелят. Някой може да каже “Реших да не работя повече”, но всъщност той няма как да работи по-малко.

Причините да сте на това ниво са няколко:

 • не сте достатъчно гладни
 • не сте обучаеми или просто ви мързи да четете
 • получили сте няколко отказа и сте се отчаяли
 • прекалено го удряте на четене и не прилагате наученото
 • не вярвате в себе си или сте заразени от умствени вируси
 • не вярвате във възможността да печелите чрез мрежов маркетинг
 • не общувате редовно със спонсора си
 • страдате от бърнаут или имате психични проблеми

С други думи, или не можете, или не искате да работите. Ако не можете, може лесно да се научинте, а ако не искате, трябва да поработите върху себе си. Не пропускайте възможността! Иначе след години ще сте на същото ниво…

Мрежов маркетинг ниво 1: Фокус върху продукта

Това е началното ниво на мрежов маркетинг, където фокусът е изцяло върху продукта и неговите предимства. Вие сте активни в промотирането на продукта, опитвайки се да привлечете нови клиенти чрез социални медии или лични контакти.

Ниво 1 на мрежов маркетинг

Пример: Ако продавате натурални добавки, на това ниво ще обсъждате как те помагат за подобряване на здравето и благосъстоянието, като акцентирате на специфични проблеми, които продуктът може да реши, например подобряване на съня или увеличаване на енергията.

Ако сте на това ниво, чудесно! Можете да печелите допълнителни 100, 200, 300 и повече лева месечно и имате допълнителна работа. Всеки е минал през това ниво, но внимавайте да не заседнете в него. Най-високото ниво, което може да постигнете в бизнеса си през продуктите, е Директор. Тук няма умножаване, а само събиране на клиенти, въпреки че някои от тях се водят дистрибутори.

Мрежов маркетинг ниво 2: Фокус върху бизнеса

На това ниво започвате да разглеждате своя мрежов маркетинг като бизнес възможност, като промотирате не само продукта, но и възможността за печалба, която той предоставя. Вие говорите за печалбите, които могат да се генерират чрез продажби и привличане на други дистрибутори.

Ниво 2 на мрежов маркетинг

Пример: Обяснявате на потенциални кандидати, че освен купуването на добавки, те могат да станат част от вашата мрежа и да печелят комисионни от продажбите, които генерират, както и от продажбите на техни познати, които са включили.

На ниво 2 можете да печелите 1000, 2000 и повече лева месечно. Ако сте на това ниво, чудесно! Вече може да се каже, че сте постигнали известен ливъридж (т.е. ползвате лостове). Вероятно сте звезден директор (т.е имате директори в екипа си) и може да спечелите различни бонуси като автомобили, пътешествия и пр. Започнали сте да изграждате бизнес, защото в екипа си имате хора на ниво 1, които промотират продуктите и дори бизнеса без вас. Започва някаква форма на умножаване на усилията ви.

Мрежов маркетинг ниво 3: Фокус върху системите

Това ниво изисква разработването на устойчиви системи за обучение, продажби и маркетинг, които помагат на вашия екип да бъде по-ефективен. Създавате и следвате процеси, които улесняват преминаването на хората от нов клиент към активен промотор. Изучавате и затвърждавате уменията, необходими за успех в мрежовия маркетинг. Ставате професионален ученик, който изучава прилежно бизнеса, наречен мрежов маркетинг.

Ниво 3 на мрежов маркетинг

Пример: Въвеждате CRM система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която помага на вашите дистрибутори да следят комуникацията с клиенти и прогреса в продажбите. Разработвате обучителни модули, които да помагат на новите дистрибутори бързо да научат най-добрите практики за продажби.

Тук вече говорите за “проста система от три стъпки, с помощта на която печеля от къщи в удобно за мене време доста пари пре интернет, през социалните мрежи”, и питате хората дали са отворени да хвърлят по едно око. Ползвате формулата на Ерик Уори: Ако аз направя еди-какво си, ти ще направиш ли еди-какво си?”. Например “Ако ти пратя едно 15-минутно видео, ще го изгледаш ли?” Знаете за четирите типа личности, можете да правите едноминутна презентация, разказвате завладяващо личната си история, умеете да създавате рапорт и доверие, ползвате двеминутна история, фокусирана върху кандидатите, запознати сте със седемте умения и с 25-те умения, прочели сте поне десетина книги от най-добрите мрежари и учители в бизнеса.

На това ниво с лекота печелите по 100,000, 200,000, 300,000 и дори милион лева годишно от мрежов маркетинг и разполагате с достатъчно свободно време. Също така сте финансово грамотен и знаете как да управлявате и умножавате парите си. Имате система за личностно развитие и работите повече върху себе си, отколкото върху бизнеса си.

На това ниво сте вече Екзекутивен директор и в екипа си имате десетки и стотици директори, както и хиляди и дори десетки хиляди дистрибутори и клиенти. Разбирате, че в мрежовия маркетинг ние изграждаме хора, които изграждат бизнеса, и че може да постигнете всичко, което вие искате, като помогнете на достатъчен брой хора да постигнат това, което те искат.

Мрежов маркетинг ниво 4: Промотиране на визията

На това ниво вие сте лидер, който не само управлява и насърчава своя екип, но и споделя визия за бъдещето, която мотивира и вдъхновява. Вашата цел е да построите устойчив и разширяващ се бизнес, който предлага значителни възможности за растеж на всички нива.

Добрите лидери имат визия, великите лидери дават визия на хората си

Този израз подчертава две различни, но взаимосвързани качества в лидерството, които са особено важни в контекста на бизнеса, наречен мрежов маркетинг.

Добрите лидери имат визия. Добрият лидер разполага с ясна визия за бъдещето на организацията. Той знае къде иска да отведе бизнеса и има план как да го постигне. Тази визия помага на лидера да поставя цели и да мотивира своя екип да работи за общите цели. Визията също така служи като компас, който насочва всички стратегически решения и инициативи.

Пример: Един лидер в мрежовия маркетинг може да има визията да превърне своята компания в водеща в бранша по отношение на иновации в продуктите. Той планира стъпки за усъвършенстване на продуктите, подобряване на клиентското обслужване и разширяване на пазара.

Великите лидери дават визия на хората си. Великият лидер отива една стъпка по-нататък. Той не само че има собствена визия, но е и способен да я сподели така, че всички в организацията да я приемат за своя. Това означава, че лидерът вдъхновява своя екип не само да вярва в тази визия, но и да се чувства ангажиран с нейното реализиране. Така визията става обща мисия, която мотивира и обединява хората.

Ниво 4 на мрежов маркетинг

Пример: Великият лидер във всеки мрежов маркетинг може да сподели визията си за изграждане на устойчив бизнес, който допринася за обществото чрез екологично чисти продукти. Той организира работилници, в които обяснява значението на устойчивостта и как всеки в екипа може да допринесе към тази цел, като същевременно развива своя собствен бизнес.

Как да превърнете визията в колективна мисия

 • Комуникация: Редовно съобщавайте вашата визия чрез срещи, електронни писма и социални медии. Уверете се, че вашето послание е ясно и последователно.
 • Обучение и развитие: Предоставяйте обучения, които помагат на членовете на екипа да разберат как тяхната работа допринася за голямата картина и как те могат да развиват своите умения в съответствие с визията.
 • Делегиране на отговорности: Дайте на членовете на екипа реални възможности да допринесат към реализирането на визията, като им делегирате значими задачи и проекти.
 • Подкрепа и признание: Подкрепяйте своите хора в техните усилия да споделят и работят по общата визия, като им предоставяте ресурси и признавате техните постижения.

Чрез прехода от притежаване на лична визия към споделянето и вдъхновяването на другите да я приемат като своя, лидерите могат да превърнат своя мрежов маркетинг бизнес в динамично и иновативно предприятие, което процъфтява благодарение на ангажираността и мотивацията на целия екип.

Четвъртото ниво на мрежов маркетинг включва не само да имате визия, но и да я споделяте активно и да вдъхновявате своя екип да я последва. Това е нивото, на което лидерите не просто управляват процеси или продават продукти, те изграждат култура и стремеж към по-големи и значими цели. Тук вашата задача е да създадете и споделите визия, която мотивира и вълнува вашия екип. Това означава да формулирате и комуникирате ясни и вдъхновяващи цели, които са амбициозни, но достижими.

Пример: Кажете на човек от вашия екип: “Моята визия за теб е, че ще печелиш шестцифрени доходи в следващите три години. Виждам твоята организация като глобална мрежа, която пътува по света и вкусва най-доброто, което животът предлага. Заедно ще вдигнем нашите постижения на по-високо ниво.”

Как да напредваме в нивата на мрежов маркетинг

Разработка на системи: Основа за устойчив растеж: Великите лидери разбират, че устойчивият растеж изисква добре разработени системи. Те не само поддържат бизнеса работещ, но и позволяват мащабируемост и ефективност.

Пример: Разработете системи, които автоматизират повтарящи се задачи, оптимизират комуникацията в екипа и гарантират, че новите членове бързо се интегрират и започват да допринасят към екипа. Такива системи могат да включват обучителни програми, CRM за управление на взаимоотношенията с клиенти, и платформи за управление на проекти във вашия мрежов маркетинг.

Промотиране на бизнеса над продукта: Създаване на лостове за растеж. Промотирането на бизнес възможностите преди продуктите може да ускори вашето преминаване към по-високи нива, тъй като учите по-бързо и ставате основен ресурс за другите в бизнеса.

Пример: Когато общувате с потенциални клиенти и дистрибутори, акцентирайте на възможностите за кариерно развитие и финансова независимост, които вашата мрежа предлага, вместо да се фокусирате изключително на продуктовите предимства.

Ползване на лостове чрез делегиране и обучение: Развитието на вашите хора за да станат сами лидери и да управляват собствени екипи е ключово за мащабирането на вашата организация. Научете ги да използват системите, които сте създали, и да развиват свои собствени стратегии.

Пример: Създайте менторски програми, където по-опитните членове на екипа обучават новодошлите. Това не само увеличава капацитета на вашата организация за растеж, но и стимулира по-старите членове да се развиват като лидери.

Простота: Формулата на успеха във всеки вид мрежов маркетинг е да накараме голям брой хора да правят неголям брой прости неща дълго време. Не усложнявайте, ползвайте инструменти и помагала, работете по двойки, предавайте на новите знания и умения, които са лесни за запомняне и прилагане.

Особено важно е кандидатите да виждат, че и те лесно могат да успяват в бизнеса, защото имат на разположение компетентни хора и лесни за ползване помагала. Бизнесът да се сведе до това, да поканиш познат на среща със своя лидер, който да му обясни простата система, или пък да пуснеш кратко видео на телефона си, или да му прочетеш и покажеш представяне от няколко слайда и текст.

Тези стратегии и подходи ще ви помогнат да се превърнете от добър лидер във велик лидер, който не само притежава визия, но и умее да я споделя и да вдъхновява своя екип да я преследва. Така създавате една устойчива, динамична и иновативна бизнес среда, където всеки има възможността да расте и да просперира.

Пример: Организирате годишни събития по мрежов маркетинг, където споделяте успехите и стратегиите за бъдещето, и представяте визията си за международно разширение. Вашите презентации и семинари са фокусирани не само на продажбите, но и на личностното и професионално развитие на участниците.

Развитието през тези нива изисква усилия и адаптация, но с правилната стратегия и отдаденост, всяко следващо ниво предлага по-големи възможности за успех и финансова независимост.

Анкета за самооценка в мрежов маркетинг

Въпрос 1: Колко често говорите за продукта си на потенциални клиенти?

 • А) Всеки ден
 • Б) Няколко пъти седмично
 • В) Рядко
 • Г) Никога

Въпрос 2: Имате ли система за проследяване на контактите с клиенти и потенциални дистрибутори?

 • А) Да, използвам специализиран софтуер
 • Б) Имам основна система, която сам съм си създал
 • В) Водя бележки на хартия или в електронен файл
 • Г) Не проследявам систематично контактите

Въпрос 3: Провеждате ли регулярни обучения или срещи с вашия екип?

 • А) Да, имаме редовни срещи и обучения
 • Б) Провеждаме срещи, когато се налага
 • В) Рядко провеждаме срещи
 • Г) Не провеждам срещи с екипа

Въпрос 4: Какво е вашето отношение към бизнес растежа и разширението?

 • А) Имам ясна визия и план за разширение на бизнеса
 • Б) Мисля за разширение, но все още не съм направил конкретни стъпки
 • В) Фокусиран съм върху текущите продажби и не мисля за разширение
 • Г) Съсредоточен съм само върху продажбата на продукта

Резултати и подсказки за преминаване към следващото ниво

Повечето отговори А: Вие сте на Ниво четири. Вашата задача е да поддържате иновативността и да продължавате да вдъхновявате и разширявате своя екип. Помислете за международно разширение и нови пазари. Може да станете мрежов маркетинг лидер на световно ниво.

Повечето отговори Б: Вие сте на Ниво три. За да достигнете до Ниво четири, създайте по-ясна визия за бъдещето на вашата организация и се фокусирайте върху предаването на тази визия на вашия екип.

Повечето отговори В: Вие сте на Ниво две. Започнете да изграждате и подобрявате системите за управление и обучение във вашата организация, за да можете да автоматизирате процесите и да улесните растежа на екипа си.

Повечето отговори Г: Вие сте на Ниво едно. За да преминете към Ниво две, започнете да разглеждате вашата дейност като бизнес възможност, не само като продажба на продукти. Обмислете начини да привлечете и обучите други дистрибутори.

Тази анкета ще ви помогне да оцените къде сте в момента и какви стъпки трябва да предприемете за да достигнете следващото ниво в мрежовия маркетинг.

Вашият коментар