Posted on Leave a comment

Черти на истинския лидер

А. Непоколебима смелост

Смелостта е ключов атрибут за всяка успешна лидерска фигура. Тя представлява готовността да предприемеш действия, които може да се окажат предизвикателни и непознати. Един истински лидер е смел, защото:

 1. Рискува: Лидерът е готов да рискува и да направи нещата, които други може да избягват поради страх или несигурност. Той знае, че рискът често води към възнаграждение.
 2. Излиза извън зоната на комфорт: Често пъти истинските възможности се появяват извън зоната на комфорт. Лидерът трябва да бъде смел, за да се изправи срещу предизвикателствата и да преодолее пречките.
 3. Действа в невъзможни ситуации: Смелостта е важна, когато се стигне до решаване на проблеми, които изглеждат неразрешими. Лидерът не се предава и търси решения, когато други се колебаят.
 4. Издържа на натиск: Смелостта е способността да се издържи на натиска и да се запази стабилността, когато ситуацията стане сложна и непредсказуема.
 5. Води с пример: Лидерът показва смелост, като води с пример и вдъхновява другите да следват. Той е готов да поеме отговорност и да поеме инициативата.
 6. Вярва в себе си: Смелостта идва от вярата в себе си и своите способности. Лидерът знае, че може да постигне целите си и води другите към успех.

Смелостта е качество, което лидерите развиват и усъвършенстват през времето. Тя им позволява да се справят с предизвикателствата и да постигнат велики неща. Непоколебимата смелост прави лидера непоклатим и го води към успеха.

Б. Самоконтрол

Самоконтролът е важен елемент в живота на всеки лидер. Този вътрешен бой се води в различни аспекти на живота, от взаимоотношенията с другите до физическото и емоционално благополучие. За да бъдем успешни лидери, ние трябва да научим как да управляваме и контролираме себе си.

 1. Борба за свобода: Самоконтролът ни освобождава от тиранията на негативните навици и съмненията. Това е война между свободата и тиранията в нашето собствено тяло и ум.
 2. Здраве и болест: Самоконтролът ни позволява да поддържаме добро здраве и да се предпазваме от болести. Той ни насърчава да правим здравословни избори и да поддържаме активен начин на живот.
 3. Светлина и тъмнина: Самоконтролът ни помага да премахнем тъмнината в живота си и да насочим светлината към положителните аспекти на съществуването. Той ни учи да преодолеем отрицателните моменти и да извлечем поуки от тях.
 4. Власт и отговорност: Властта е мощно нещо, но е важно да я упражняваме с отговорност и разумно. Самоконтролът ни помага да използваме нашата власт за благото на другите и за постигане на по-голямо добро.
 5. Пример за другите: Лидерът трябва да бъде пример за другите, като упражнява силен самоконтрол. Това вдъхновява другите да следват неговия пример и да правят мъдри избори.
 6. Контрол на желанията: Самоконтролът включва умение да се управляват нашите желания и апетити, така че те да насочват към положителни и конструктивни цели.

Самоконтролът е ключов елемент за успешното лидерство и постигане на лично и професионално развитие. Той ни помага да се насочим към по-добрата страна на живота и да станем по-добри лидери, които вдъхновяват другите да постигат велики постижения.

 В. Силно чувство за справедливост

Лидерът трябва да разполага със силно чувство за справедливост и интегритет. Това чувство се развива още от ранната детска възраст и ни насочва към различието между правилното и грешното. В лидерството, справедливостта е от съществено значение при изграждането на ефективни организации и отношения.

 1. Правилна организация: Лидерът трябва да създаде маркетингова система, която е справедлива и за всички участници. Това включва установяване на правила и регулации, които осигуряват равни възможности за всички.
 2. Баланс и справедливост: Лидерът трябва да намери правилния баланс между конкуренция и справедливост. Това означава да установи условия, които позволяват на всички да се състезават на равни начала, без да се нарушава справедливостта.
 3. Спазване на правила: Силният лидер трябва да бъде пример в спазването на правилата и регулациите. Това вдъхновява другите да следват същия принцип на справедливост.
 4. Отговорност: Чувството за справедливост ни показва какво е правилно, и ни насочва към изборите, които следва да правим. Този атрибут на лидерството ни насърчава да постъпваме с отговорност и интегритет.

Силното чувство за справедливост е необходимо за изграждане на успешни организации и отношения, като осигурява равни възможности и баланс в действията и решенията на лидера.

 

Г. Категоричност на решението

Лидерът трябва да бъде категоричен във взимането на решенията си. Нерешителността може да отнеме ценни възможности. Решенията, които правим в ранния период на живота си, могат да имат дългосрочни последици. Те формират пътя, по който вървим, и влияят на нашите успехи и постижения.

 1. Важност на ранните решения: Ранните решения за определяне на целите и действията в живота ни са от решаващо значение. Те могат да определят посоката, в която вървим, и да формират нашите бъдещи възможности.
 2. Поправка на грешките: Дори ако правим грешки в решенията си, винаги има възможност за корекция и поправка. Лидерът трябва да бъде настойчив и решителен в преследването на нови възможности и взимането на по-добри решения.
 3. Време и възможности: Времето е ограничено, и възможностите могат да се намалят с течение на времето. Лидерът трябва да действа категорично и да се възползва от възможностите, преди да бъде твърде късно.
 4. Упоритост и решителност: Силният лидер не се отказва лесно. Той е настойчив в постигането на своите цели и използва всяка възможност за напредък.

Категоричността във взимането на решения е от ключово значение за успешното лидерство и постигането на поставените цели и възможности.

 Д. Ясни планове

Един от ключовите атрибути на успешния лидер е способността да има ясни и добре изградени планове за бъдещето. Планирането е от съществено значение за постигането на цели и възможности. Един лидер трябва да осъзнава важността на този процес и да действа с целенасоченост.

 1. Избягване на инерция: Често инерцията може да ни изпълни със съжаление, ако не направим ясни планове за бъдещето. Липсата на планове може да доведе до изгубено време и възможности. Лидерът трябва да бъде активен и да предвижда какво иска да постигне.
 2. Балансиране на плановете: Планирането включва не само професионалните цели, но и личните и финансови планове. Лидерът трябва да балансира всички аспекти на живота си, за да гарантира, че няма да съжалява на края на годината.
 3. Личностно развитие: Важен план за всеки лидер е планът за личностно развитие. Този план включва стремежа към самоусъвършенстване, усъвършенстване на комуникационните умения, обучение и развиване на влиянието.

Лидерът трябва да бъде предприемчив и целеустремен, като има ясни планове, които да го водят към успеха. Планирането е ключът към реализацията на цели и постиженията на възможности.

 Е. Прави повече от това, за което му се плаща

Навикът да правите повече от това, за което ви се плаща, е ключов за постигането на успех и растеж в кариерата. Това показва ангажимент и готовност да се инвестира в собственото си развитие и в бъдещето си. Лидерът разбира, че този вид усилия са инвестиция в собствената му репутация и кариера.

 1. Подготовка за следващия ход: Като правите повече от изискваното, вие създавате възможности за бъдещ успех. Това може да включва усъвършенстване на уменията си, разширяване на знанията си и подготовка за следващата стъпка в кариерата.
 2. Инвестиция в бъдещето: Вместо да гледате на допълнителните усилия като загуба, трябва да ги разглеждате като инвестиция във вашето бъдеще. Този вид ангажимент може да се върне умножен и да ви помогне да напреднете в кариерата си.
 3. Репутация и философия: Лидерът се стреми да има добра репутация и философия на работа, която включва ангажимент и готовност да направи повече, отколкото се изисква. Този вид навик и философия се отразяват положително върху кариерата и успеха на лидера.

Навикът да правите повече от това, за което ви се плаща, е мощен инструмент за постигане на цели и развитие в личния и професионален план.

 Ж. Личност

Личността на лидера играе важна роля в неговия успех. Трябва да развиете приятна личност и да научите как да се представяте в обществото. Вашата личност може да ви помогне да изграждате добри отношения с другите и да влияете на хората около вас.

 1. Работна личност: В обществените среди, където вашето поведение и отношение имат значение, трябва да разработите работна личност. Това включва внимателно избрано поведение и комуникация, които са подходящи за ситуацията. Работната личност показва професионализъм и внимание към детайлите.
 2. Репутация: Вашата личност играе роля във вашия имидж и репутация. Лидерът стреми да има репутацията на човек, с когото всички искат да работят и да бъдат около него. Този вид личност се отличава и прави впечатление на хората.
 3. Внимание: Един от най-мощните подаръци, които можете да дадете на другите, е да им обръщате внимание. Вниманието към хората около вас, грижата за техните нужди и интереси, прави връзките по-силни и ви помага да влияете на хората положително.

Вашата личност е инструмент за успех и влияние. Тя може да ви помогне да изградите добри отношения, да влияете на другите и да създадете позитивен имидж. Развиването на приятна и професионална личност е ключов фактор за успешното лидерство.

З. Съчувствие и разбиране

Лидерът трябва да развие съчувствие и разбиране към хората около него. Това включва грижа и внимание към тези, които се нуждаят от помощ и подкрепа. Съчувствието и разбирането са ключови атрибути на добрия лидер, които могат да го направят влиятелен и вдъхновителен.

 1. Грижа за другите: Лидерът трябва да показва грижа и внимание към хората, които са по-нуждаещи се. Този вид грижа създава доверие и уважение към лидера и го прави по-ефективен в ролята си.
 2. Помощ и подкрепа: Лидерът трябва да бъде готов да предоставя помощ и подкрепа на тези, които се нуждаят от нея. Това може да включва обучение, ресурси или просто слушане и съвет.
 3. Емпатия: Лидерът трябва да разбира чувствата и нуждите на другите. Емпатията е важен аспект на разбирателството и помага на лидера да се свърже с хората на по-дълбоко ниво.

Съчувствието и разбирането са съществени за изграждането на връзки и за вдъхновяването на другите. Този вид лидер може да промени живота на мнозина и да ги насърчи да постигнат по-големи успехи.

 И. Майсторство в детайлите

Добрият лидер разбира важността на детайлите. Този атрибут включва внимание към всички аспекти на дейността или проекта и гарантира, че всичко функционира безупречно. Овладяването на детайлите включва:

 1. Пълна отговорност: Лидерът трябва да поеме пълна отговорност за всички детайли на проекта или дейността. Този атрибут включва следене на напредъка и намиране на решения за всички възникнали проблеми.
 2. Проактивност: Майсторството на детайлите включва предвиждане на проблемите преди те да се случат и предприемане на мерки за предотвратяването им. Лидерът трябва да бъде проактивен и да действа предварително, за да осигури гладко функциониране на всичко.
 3. Анализ: Лидерът трябва да бъде способен да анализира детайлите и данните и да извлича ценна информация от тях. Този атрибут помага при вземането на информирани решения и оптимизиране на процесите.
 4. Контрол: Майсторството на детайлите включва установяване на системи за контрол и следене на процесите. Този атрибут позволява на лидера да бъде в крак с всяко развитие и да реагира навреме.
 5. Решителност: Лидерът трябва да бъде решителен в решаването на дори най-малките проблеми и детайли. Този атрибут показва ангажираност и посветеност към успеха на проекта или дейността.

Майсторството в детайлите е от съществено значение за постигане на изключителни резултати и за поддържане на висок стандарт на качество. Този атрибут помага на лидера да бъде ефективен и да осигури успеха на целия екип или организация.

 Й. Готовност за поемане на пълна отговорност

Лидерът, който е готов да поеме пълна отговорност, разбира, че успехът или неуспехът зависи от него и неговите действия. Това включва следните аспекти:

 1. Лична отговорност: Лидерът трябва да приеме, че неговите решения и действия са ключови за постигането на целите. Той не бива да обвинява други за неуспехите си, а трябва да търси начини да подобри собствените си умения и решения.
 2. Проактивност: Готовността за поемане на пълна отговорност включва инициативата да се действа предварително и да се предвиждат проблемите преди те да се появят. Лидерът трябва да бъде предвидлив и да работи в посока към успеха.
 3. Разрешаване на конфликти: Лидерът е готов да се справи с конфликтите и проблемите в организацията или екипа си. Той гради атмосфера на сътрудничество и намира решения, които да служат на всички.
 4. Проектиране на бъдеще: Лидерът трябва да бъде способен да проектира бъдещето си и на своя екип или организация. Това включва определяне на цели и стратегии за постигането им.
 5. Създаване на възможности: Готовността за поемане на пълна отговорност означава инициатива в създаването на нови възможности и постигането на цели. Лидерът не чака възможностите да се появят сами, а активно работи за тяхно създаване.

Готовността за поемане на пълна отговорност е важен атрибут на успешния лидер, който разбира, че бъдещето му зависи от него и че той има силата и влиянието да го формира. Този атрибут помага на лидера да бъде ефективен и да допринесе за постигането на успеха на организацията или екипа си.

 К. Сътрудничество

Сътрудничеството е фундаментален аспект на лидерството и успешното функциониране на организации и екипи. Когато хората работят заедно, се съчетават различни умения, знания и опити, което може да доведе до постигането на по-добри и по-иновативни резултати. Тук са някои ключови аспекти на сътрудничеството в лидерството:

 1. Сътрудничество в екипа: Лидерите трябва да насърчават сътрудничеството в екипа си, като събират разнообразните таланти и перспективи на членовете на екипа за постигане на общи цели.
 2. Слушане и разбиране: Лидерите трябва да бъдат добри слушатели и да разбират гледните точки и нуждите на своите колеги. Това им позволява да създадат среда, в която всеки се чува и се уважава.
 3. Управление на конфликти: Сътрудничеството може да доведе до конфликти, но лидерите трябва да научат как да управляват тези конфликти конструктивно и да ги използват като възможност за решаване на проблеми и постигане на по-добри резултати.
 4. Обединяване на цели: Лидерите трябва да бъдат способни да обединяват хората около общи цели и визия. Това изисква ясно комуникация и вдъхновяващо лидерство.
 5. Признаване на успеха и възнаграждение: Лидерите трябва да отбелязват успеха и да възнаграждават усилията и приноса на техните колеги, за да насърчават мотивацията и отдадеността.
 6. Интеркултурно сътрудничество: В света на глобалните бизнеси и организации, лидерите трябва да насърчават сътрудничество между хора от различни култури и фонове.

Сътрудничеството е ключов елемент в успешното лидерство и може да доведе до постигането на големи успехи и иновации. Лидерите, които разбират и ценят важността на сътрудничеството, имат по-голям шанс за успех и по-добро управление на своите екипи и организации.

 Л. Визия

Визията е действително един от най-важните атрибути на лидерството. Тя служи като ориентир и источник на вдъхновение за лидера и неговия екип. Визията определя посоката, в която трябва да се движите, и дава цел и смисъл на усилията ви.

Ето някои ключови аспекти на развиването и прилагането на визията като атрибут на лидерството:

 1. Ясност: Визията трябва да бъде ясна и конкретна. Трябва да знаете къде искате да стигнете и как ще стигнете там.
 2. Вдъхновеност: Визията трябва да бъде вдъхновяваща. Тя трябва да мотивира и да стимулира екипа ви да работи усилено и ангажирано.
 3. Комуникация: Важно е да можете ефективно да комуникирате вашата визия на другите. Трябва да им представите предимствата и значимостта на постигането на тази визия.
 4. Ангажираност: Като лидер, трябва да бъдете ангажирани със своята визия. Трябва да вярвате в нея и да я следвате.
 5. Сътрудничество: Визията може да бъде постигната чрез сътрудничество и екипна работа. Трябва да насърчавате другите да се присъединят към визията и да допринесат за нейното изпълнение.
 6. Адаптация: Времената и обстоятелствата могат да се променят, затова визията трябва да бъде гъвкава и способна да се адаптира към нови предизвикателства и възможности.

Визията не само ви помага да постигнете успех, но и ви дава възможност да вдъхновявате и водите другите. Тя е средство за създаване на смисъл и цел във всичко, което правите, и може да бъде мощен катализатор за промяна и растеж.

Posted on Leave a comment

От посредственост към богатство

Джим Рон (1930-2009) е известен като ментор, бизнесмен, лидер, вдъхновяващ оратор и автор в областта на личностното развитие. Със своята мощна философия за успеха, той се фокусира върху важни теми като мотивация, предприемачество, идеи за постигане на цели и усъвършенстване на личността. Чрез многобройни семинари, лекции и публикации, Джим Рон вдъхновява хората да преодолеят предизвикателствата и да постигнат изключителни резултати в живота си. Той предоставя практични съвети и мотивиращи истории, които обръщат внимание на важността на личната мотивация и решителността за постигане на успех. С богат опит и дългогодишно вдъхновение на публиката, Джим Рон оставя дълбоки следи в областта на мотивацията и развитието на личността, помагайки хората да променят и трансформират своя живот.

Стъпка 1: Стани сериозен! (Get serious)

Това е номер едно. Няма заместител за това. Трябва да станеш наистина сериозен. Не трябва да бъдеш мрачен, но трябва да бъдеш сериозен.

Познавам човек, който си позволява половин дузина вицове да го задържат от постигането на богатство. Той не е известен като богат, а е известен като шегаджия, което може да е добре, ако това е начинът, по който искаш да живееш, но наистина не е най-добрият начин да постигнеш богатство. За да преминеш от посредственост към богатство, трябва да станеш сериозен.

Трябва също така да станеш сериозен по отношение на две много важни неща:

 1. Да определиш целите си и къде искаш да стигнеш. Планирането на следващите пет до десет години е от решаващо значение. Какво искаш да постигнеш икономически? Къде искаш да отидеш? Какъв човек искаш да бъдеш? Какво би искал да имаш? Какво би искал да споделиш? Колко би искал да печелиш? Докъде би искал да стигнеш? Това са някои от основните въпроси, които трябва да си зададеш. И за да постигнеш всичко това така, както искаш през следващите пет или десет години, според моето лично мнение, трябва да станеш сериозен.
 2. Трябва също да станеш сериозен по отношение на друго важно нещо, наречено лично развитие. Личното развитие е стремежът да станеш човекът, който искаш да бъдеш. И за да станеш този човек, трябва да работиш усилено за него. След десет години, без съмнение, ще се превърнеш в някой. Големият въпрос е в какво ще се превърнеш? И ако започнеш да работиш по този път сега, съм сигурен, че за кратко време може да се насочиш по нов път, за да станеш този човек, който искаш да бъдеш.

Има още един много важеен въпрос: след десет години, със сигурност ще пристигнеш – въпросът е къде? За да отговориш на въпроса “къде” и какъв човек искаш да бъдеш, трябва да станеш сериозен. Така че, това е точка номер едно, за да направиш живота си стойностен и уникален. За да преминеш от средностатистически към богатство, трябва да станеш сериозен.

Стъпка 2. Стани умен! (Get smart)

За да направиш живота си стойностен, трябва да имаш идеи и информация. Трябва да бъдеш умен. Всъщност през това десетилетие трябва да бъдеш много по-умен, отколкото си бил през предишното десетилетие. Трябва да четеш книги. Трябва да намериш информацията.

Когато имам възможност да говоря с учениците от гимназията, това е темата: “Стани умен”. Няма нищо по-лошо от това да си глупав. И ако четеш книги, учиш от опита си, правиш всичко възможно, за да получиш информация, със сигурност тази година ще бъдеш по-мъдър от миналата.

Имам няколко техники как да станеш по-умен, които преподавам на семинарите си: водене на дневник, ходене на лекции, ходене на семинари, слушане на проповеди, вземане на идеи от други хора. Просто трябва да поддържаш постоянния процес на учене. Никога не спирай да търсиш знание. И това е една от ключовите точки за преминаване от средностатистическия към богатство: стани умен.

Стъпка 3: Тръгни, действай! (Get going)

Всичко, което си научил, няма да ти бъде много полезно, ако не го включиш в план за действие. Трябва да тръгнеш, да започнеш да действаш. Създай игрален план, включи всички добри неща, които си научил, в действие – икономическо действие, социално действие, лично действие. Научи се да направиш промените, наистина да свършиш работата, наистина да функционираш. Трябва да тръгнеш – това е ключът.

Някои хора постоянно учат, но не превръщат наученото в действие, т.е. не предприемат нужните действия. Това е като човекът, който постоянно внася строителни материали на строителната площадка, но никога не изгражда нищо. Той носи пясъка, чакъла, прозорците, вратите и материалите за покрива и просто ги струпва, но никога не изгражда нищо. Виж, ако правиш това достатъчно дълго, доста скоро ще дойдат и ще те отведат.

Трябва да направиш нещо с това, което си научил. Трябва да предприемеш действие. Трябва да тръгнеш. Това е едно от най-важните неща – как да научиш да проектираш дните си, седмиците си, месеците си, така че да предприемеш правилните действия, за да получиш правилните резултати, които търсиш.

Стъпка 4: Eнтусиазирай се. (Get excited)

Не говорим за фалшивия ентусиазъм, означаващ само да мислиш позитивно. Трябва да се вълнуваш от някои много основни неща. Едното е: вълнувай се от способността си да накараш себе си да направиш необходимите неща, защото дисциплината е важна стъпка номер едно към личния напредък. И всеки път, когато човек пожелае, може да направи големи промени в живота си лично, социално и финансово. Никога вашето утре не е нужно да е същото като вашето днес! Казвайте си какво бихте могли да направите днес, ако наистина искате.

Актът на убийство е ясна индикация, че човек в един драстичен акт може завинаги да промени хода на живота си. Просто се случва да е в негативна посока. Това, което бих ви помолил да направите, започвайки от днес, е да се вълнувате от вършенето на действия – положителни, конструктивни, да направите промените в живота си, които искате да направите, и да отидете в посоката, в която искате да отидете.

Ето това е номер четири – изпълни се с ентусиазъм, вълнувай се. Въодушеви се от потенциала си! Човешкият капацитет обикновено никога не е проблем. Дори малките деца могат да научат няколко езика. Можем да се научим да правим най-невероятните неща! Всичко, което трябва да направим, е да отделим време, за да го направим. Така че това не е въпрос на капацитет, това е въпрос на преценка, на ентусиазъм, на воля и на достатъчно силно желание.

Вълнуващо е да знаеш, че всеки ден, в който пожелаеш, можеш да промениш живота си. Всеки ден, който избереш, можеш да направиш големи промени. Никога не е нужно животът ти да остава един и същ. Вълнуващо е да знаеш това, че наистина можеш да направиш нещата, които ще доведат до големи промени в живота ти.

Стъпка 5: Прави почивки. (Get away)

Особено в последните 15-20 години открих, че в живота има едно много важно нещо, наречено баланс. Трябва да се научиш да си почиваш, да се измъкваш. Трябва да се научиш да се измъкваш и да бъдеш сам, да се научиш да се измъкваш и да размишляваш, да се научиш да се измъкваш и да се научиш как да живееш, както и как да печелиш. Колко тъжно би било да се научиш как да печелиш добре, но да не се научиш как да живееш добре. Трябва да балансираш живота си.

Има едно нещо, наречено живот със стил. Жизненият стил е начинът, по който се научаваш да живееш живота си. Някои хора имат пари, но не знаят как да ги харчат. Те имат време, но не знаят как да го похарчат. Някои хора са успешни, но не знаят как да похарчат успеха си. Те не знаят какво да правят с него, не получават радост от него, по-скоро получават враждебност.

Баща взима 5 долара, смачква ги, хвърля ги по сина си и казва “Щом толкова ти трябват, вземи ги!” Това са същите 5 долара, но вместо да ги раздава с радост, той се освобождава от тях с враждебност, това е разликата в това да не знаеш как да живееш. Нарича се стил на живот.

След това трябва да отделиш време да култивираш добри приятели. Трябва да отделиш време за семейството си. Трябва да отделиш време за хората, които са важни за теб. Проектирай живота си в тези отношения: измъкни се, отделяй време да помислиш за живота си, да презаредиш батериите си, да се развиваш в области, които са далеч от твоето предприятие. И тогава, когато се върнеш в своя бизнес след като си отделил това време, за да балансираш живота си, ще откриеш, че работата по твоето предприятие наистина ще върви много по-добре.

И така, това са петте прости стъпки, за да преминеш от средностатистически към богатство:

 • Стани сериозен (Get serious)
 • Стани умен (Get smart)
 • Тръгни (Get going)
 • Ентусиазирай се (Get excited)
 • Почивай си (Get away)
Posted on Leave a comment

Сравнение на навиците на богатите и бедните

В този материал ще разгледаме различията в поведението и навиците между богатите и бедните. Целта е да предоставим информация, която може да ви помогне да разберете и приложите полезни стратегии за финансов успех.

Четене срещу Гледане на Телевизия

 • Богатите: Предпочитат да четат книги, което разширява знанията и стимулира мисленето. Например, Уорън Бъфет прекарва около 80% от времето си в четене, за да разшири знанията си и да взема информирани инвестиционни решения.
 • Бедните: Прекарват повече време пред телевизора, което често е пасивна дейност. Човек, който прекарва 3-4 часа на ден пред телевизора, може да пропусне възможности за обучение и личностно развитие.

Плащане за Резултати срещу Плащане за Време

 • Богатите: Фокусират се върху постигането на резултати и са възнаграждавани за тях. Например, един предприемач може да работи без заплащане докато разработва нов продукт, но след това да печели значително от продажбите му. Това отразява идеята, че доходите са свързани със стойността, която създавате, а не с часовете, прекарани в работа.
 • Бедните: Често получават заплащане за времето, прекарано в работа, без пряка връзка с резултатите. Например, служител, който работи на часова заплата, ще получи същото заплащане независимо от качеството или резултатите на своята работа. Това може да ограничи мотивацията за иновации и усъвършенстване.

Приемане на Отговорност срещу Търсене на Виновници

 • Богатите: Приемат лична отговорност за своите действия и неуспехи. Например, успешен бизнесмен, който стартира неуспешен проект, ще анализира своите грешки и ще се опита да научи от тях, вместо да обвинява външни фактори.
 • Бедните: Склонни са да обвиняват външни обстоятелства или други хора за своите неуспехи. Например, човек може да обвинява икономиката, правителството или своя работодател за своето финансово положение, вместо да търси начини за подобрение на своите умения или промяна на своята кариера.

Инвестиране срещу Спестяване

 • Богатите: Фокусират се върху инвестирането като средство за увеличаване на богатството. Например, инвеститор може да вложи средства в акции, недвижими имоти или стартиращи компании, което може да донесе значителни печалби в дългосрочен план.
 • Бедните: Често се концентрират върху спестяването, което може да е по-пасивен подход. Например, човек може да спестява пари в банкова сметка с ниска лихва, което предлага сигурност, но не допринася значително за увеличаване на богатството.

Непрекъснато Обучение срещу Задоволяване със Съществуващи Знания

 • Богатите: Постоянно търсят нови знания и умения. Например, успешен предприемач може редовно да посещава семинари, да чете специализирани книги или да участва в онлайн курсове, за да остане в крак с последните тенденции в своята индустрия.
 • Бедните: Често се задоволяват с това, което вече знаят и не търсят активно нови възможности за обучение. Например, служител може да избегне допълнително обучение или да не се интересува от нови технологии и методи в своята професия, което ограничава неговия професионален растеж.

Възприятие на Парите

 • Богатите: Виждат парите като инструмент за постигане на цели и създаване на възможности. Те разбират, че парите могат да бъдат използвани за инвестиции, благотворителност и създаване на положителни промени. Например, богат инвеститор може да финансира социални предприятия, които имат както финансова възвращаемост, така и положително обществено въздействие.
 • Бедните: Могат да възприемат парите като корен на злото или като нещо недостижимо. Това възприятие може да води до негативно отношение към богатството и богатите, което пък може да предотврати тяхното стремеж към финансов успех. Например, човек може да смята, че всички богати хора са нечестни, което го отклонява от идеята за стремеж към лично финансово усъвършенстване.

Менталитет на Действие срещу Менталитет на Лотария

 • Богатите: Вярват, че успехът се постига чрез активни действия и усилия. Те разбират, че постигането на финансови цели изисква планиране, труд и постоянство. Например, успешен бизнесмен може да инвестира време и ресурси в разработването на нова бизнес стратегия или продукт, вместо да разчита на късмета.
 • Бедните: Понякога разчитат на късмета или случайността за промяна на техния финансов статус, като например покупка на лотарийни билети. Този подход рядко води до дългосрочен финансов успех и може да отклонява вниманието от по-реалистични стратегии за подобряване на финансовото положение.

Социална Отговорност и Етика

 • Богатите: Успешните и етично настроени богати хора разбират важността на социалната отговорност. Те могат да допринасят за обществото чрез благотворителност, социално предприемачество или устойчиви бизнес практики. Например, бизнес лидер може да въведе устойчиви практики в своята компания, които не само увеличават печалбите, но и допринасят за опазването на околната среда.
 • Бедните: Въпреки че финансовите ресурси могат да са ограничени, важно е да се разбере, че всеки има потенциала да допринесе за обществото по позитивен начин. Това може да включва доброволна работа, помощ на съседи или участие в общностни инициативи. Такива действия могат да подобрят социалното разбирателство и да създадат по-добра среда за всички.
Posted on Leave a comment

Двуминутната история

Тази презентация работи, когато говорим с отделен кандидат, но не е подходяща за групова среща. Защо? Защото ще проведем разговор с кандидата, в който да получим обратна връзка от него, за да можем да персонализираме тази презентация според нуждите му. Двуминутната история не е подходяща за продаване на нашите продукти. Историята е за нашата възможност. И това не е подходящо за някой, който търси малък доход на непълно работно време. Тази история работи добре само за някой, който търси промяна в кариерата. Да, тази история има граници. Но тя улеснява кандидатите да видят себе си да успяват в мрежовия маркетинг на пълен работен ден.

Маргарет Милър веднъж каза: „Повечето разговори са просто монолози, изнесени в присъствието на свидетел.“ И това е проблемът със стандартните презентации. Цялата комуникация е еднопосочна. И в крайна сметка просто проповядваме пред нашите кандидати. Двуминутната история променя това. Вместо да правим наизустена презентация с идеята че е подходяща за всички, ние създаваме история в умовете на нашите кандидати, построена според техните текущи ситуации. Но нека да работим сега върху действителна двуминутна история. По-лесно е да се покаже, отколкото да се обясни.

Поканата.

Как мислите, че нашите кандидати ще реагират, ако кажем следното? “Имам една добра история.”

Повечето кандидати биха казали: „Чудесно, разкажи ми историята.“ Защо? Защото хората обичат истории. Всеки път, когато някой разкаже история, умът ни казва: „Спри. Чуй историята. Може да е важно за нашето оцеляване. ” Също така, една история е по-интересна от презентации и факти. Обичаме филми и книги, защото те разказват истории.

Дори децата обичат истории. От момента, в който могат да говорят, те казват: „Мамо, тате, разкажи ми някоя приказка (история).“ Ние не само привличаме интереса от нашите кандидати, а това става по благоприятен за нас начин. Това е важно. Те ще чуят това, което имаме да кажем. Нека да продължим поканата.

„Имам добра история. Тя трае около две минути. Може да ти донесе много пари, а може и да не ти донесе. Искаш ли да я чуеш?“

Какво мислите, че ще кажат нашите кандидати? “Да!” Помислете за това от тяхна гледна точка. Какво им харесва в тази покана?

 • „Имам добра история.“ Кандидатите обичат да слушат истории.
 • „Тя трае около две минути.“ Кандидатите обичат да слушат кратки истории, а не дълги истории.
 • „Може да ти донесе много пари, може и да не ти донесе.“ Възможност за пари? Това звучи много интересно.
 • „Искаш ли да я чуеш?“ Ние даваме на нашите кандидати възможност да продължат разговора. Без натиск. Те могат доброволно да продължат или не.

Тази проста покана за „двуминутна история“ дава възможност на доброволците да чуят нашата кратка презентация. Ето го отново. Това е нещо, което трябва да запомним дума по дума и да сме го готови да кажем всеки момент:
„Имам една добра история. Тя трае около две минути. Може да ти донесе много пари, а може и да не ти донесе. Искаш ли да я чуеш? “

Какво следва?

Ще започнем нашата история с въпрос. Това ще ни помогне да персонализираме тази история.
“Добре ли би било, ако никога повече не се налагаше да ходиш на работа?”
Нашите кандидати си мислят: „Как би изглеждало това? Мога да остана вкъщи и да чета или да работя върху музиката си? Може би бих могъл да обучавам децата си и да бъда с тях, докато те растат? Дали това за мен ще е шанс да пътувам до места, които винаги съм искал да видя? Нека си представя какво би било да спя до късно всяка сутрин.”
Нашите кандидати ще създадат перфектната визия в умовете си. В този момент нашите кандидати създават мечта за това какъв може да бъде животът им. Ако кандидатите ни нямат мечти, няма да имат мотивация да започнат.

Този увод е по-добър от това да предполагаме какви биха могли да бъдат мечтите на нашите кандидати. Някои хора искат да пътуват. Други искат да следват страстите си. Не знаем. Така че вместо да гадаем, нека позволим на нашите кандидати да създадат своите перфектни визии.

Ето и второто ни изречение: „И така, колко пари ще ти трябват всеки месец, за да покриваш всички свои сметки, така че никога да не се налага да ходиш на работа?“
Това не е ли твърде лично? Не. Не ги попитахме колко пари печелят в момента. В повечето общества това би било грубо. Вместо това поискахме да разберем само каква е минималната сума, която ще им стига за да се погрижат за текущите си сметки. Това ще бъде минималната сума, която им е необходима, за да спрат да се ходят на работа всеки ден.

Забележете, че не питахме колко пари биха искали да печелят. Това число може да бъде огромно. Искаме да запазим сумата възможно най-ниска. Така е по-лесно да покажем как нашата възможност може да им помогне да постигнат тази цел. Представете си тази цифра като достатъчна, за да плащат сметките и да хапват няколко пъти в ресторант всеки месец.

Сега, когато имаме тази сума, приключихме с нашия процес на събиране на информация. Нека да видим как изглежда нашата презентация досега:
„Имам една добра история. Тя трае около две минути. Може да ти донесе много пари, а може и да не ти донесе. Искаш ли да я чуеш? “
“Добре ли би било, ако никога повече не се налагаше да ходиш на работа?”
„И така, колко пари ще ти трябват всеки месец, само за да покриваш основните сметки, така че никога да не се налага да ходиш на работа?“

Да приемаме е по-добре от да продаваме.

Вместо да продаваме предимствата на нашите продукти, ще приемем, че разполагаме с нещо много ценно за нашите кандидати. Когато подхождаме с увереност, кандидатите ни естествено ни вярват. Защо иначе бихме били толкова уверени?

В момента технически не продаваме на кандидатите си нашите продукти. Ние просто искаме нашите кандидати да знаят, че другите ще купуват и използват нашите продукти. Искаме да установим, че има пазар за това, което имаме да предложим. Никой не иска да се присъедини към бизнес, в който никой няма да купува. Ето изречението, което ще използваме: „Е, нали знаете, че повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“

Когато започнем с „Е, нали знаете, че“, нашите кандидати започват да кимат „да“ веднага. Тогава казваме факт, с който нашите кандидати ще се съгласят. „Повечето хора искат да живеят по-дълго“ е чудесен факт. Кой би могъл да спори с това? Какво става? В този момент нашите кандидати са съгласни, че много хора ще търсят това, което предлагаме. Изпълняваме мисията си. Този пример е общовалиден за здравни продукти, но бихме могли да заменим всичко според вида на нашия бизнес.

Следващото ни изречение ще разкаже на кандидатите ни за нашата компания. Тук можем да направим малко реклама на нашия бизнес: „Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“ Нашите кандидати ще предполагат, че нашата компания е добра и помага на хората да станат по-здрави в натоварения си живот. Те трябва да си мислят: „Всеки би искал това.“

Само няколко изречения до момента. Ето ги и тях:
„Имам добра история. Отнема около две минути. Може да ви спечелят много пари, може би не. Искате ли да го чуете? “
“Би ли било добре, ако никога повече не се налагаше да ходите на работа?”
„И така, колко пари ще ви трябват на месец, само за да покриете основните сметки, така че никога да не се налага да ходите на работа?“
„Е, нали знаете, че повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“
„Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“

Дотук добре. Нашите кандидати кимат „да“ и са на наша страна. Без напрежение. Без продажба. Без натиск. Но да се върнем към нашата история. Разполагаме с подробностите. Нашият кандидат знае какво правим в нашия бизнес. Знаем също колко пари му трябват, за да покрие минималните си разходи, така че да не се налага да ходи на работа. Ако от един клиент се печелят средно по 20 или 30 лв./месец, може да разделите сумата пари, които му трябват, на 20 или 30 и да получите броя клиенти, които трябва да има в мрежата си, за да печели тези пари. Просто е.

Сега, да се върнем към първоначалния въпрос, който зададохме: „Ще бъде ли добре, ако никога повече не трябваше да ходите на работа?“ Нашият кандидат може би ще се чуди кога ще му кажем как може да остане вкъщи, вместо да ходи на работа. Така че, нека да продължим. Ще кажем:
“Сега, ако искате никога повече да не работите, всичко, което трябва да направите, е да помогнете на 400 семейства да започнат да купуват по-добри хранителни продукти, вместо случайните неща, които обикновено купуват.”
Нека обясним това изречение. Започнахме изречението си с думата: „Сега, ако искаш никога повече да не ходиш на работа“. Започваме с тази фраза, за да преориентираме кандидата си към първоначалния въпрос. Не искаме кандидатът ни да мисли за нещо друго в този момент. Тогава ние казваме: “Всичко, което трябва да направите, е.” Това му сигнализира, че нашето обяснение ще бъде кратко и лесно за разбиране. Кандидатите обичат това.

И накрая, трябва да обясним бизнес плана. Към този момент в разговора кандидатът ни не иска да знае подробностите на компенсационния план. Той иска да знае: „Общо взето, какво трябва да правя, за да печеля тези пари, така че да мога да остана вкъщи?“ Нашия кандидат не разбира нашата терминология на мрежовия маркетинг. Не можем да използваме думи като „клонове“ или „нива“ или „обем на групата“. Трябва да съобщим нашето обяснение по начин, който кандидата ни може да разбере веднага.

И така, как кандидатите разбират бизнеса? Те визуализират магазин с клиенти. Те измерват бизнес от неговите клиенти. Така че, ще използваме обяснението на клиента. Последната част от изречението ни ще бъде: „… да помогнете на 100 семейства да започнат да купуват по-добри хранителни продукти вместо генеричните неща, които обикновено купуват.“ Това е ясно и лесно за разбиране за всеки кандидат.

Но има проблем. Нашият кандидат ще изпадне в паника и ще си помисли: „100 семейства! Не познавам 100 семейства. Това е невъзможно!” Не се безпокойте, ще се погрижим за този страх в следващото изречение.

Но как стигнахме до 100 семейства? Това е приближение. Знаем приблизително колко се печели средно от всеки клиент (20 лв.). Знаем, че на човека му трябват по 2000 лв./месец. Разделяйки 2000 на 20, получаваме 100 клиента. Но числото се променя в зависимост от това дали сме намерили този клиент лично, или някой от екипа ни е намерил клиента, дали е имало някакъв бонус за бързо стартиране или промоция по това време и т.н. Плюс това, ние коригираме броя на клиентите в зависимост от това какъв доход е нужен на кандидата, за да остане вкъщи и да покрие сметките си. Някой, който се нуждае от 5000 лв. на месец, ще има нужда от много повече клиенти. Не се притеснявайте за точния брой. Просто искаме да изберем нещо близко, така че кандидатът ни да разбере нашия бизнес.

Преодоляване на паник атаката на кандидатата ни.

Нашия кандидат смята: „100 клиенти! Това е твърде много. Никога не бих могъл да го направя. ” За да отпуснем кандидата си, ще направим трик за четене на ума. Да, ще прочетем ума на потенциалния ни кандидат. Ще кажем: „Сега не знаете как да намерите 100 клиента, но можете да се научите. Научили сте се как да използвате смартфон, научили сте се как да използвате дистанционното управление със 100 бутона за вашата телевизия и със сигурност можете да научите една проста система, която да помогне на 100 клиента да станат по-здрави и щастливи.“

Еха! Какво ще си помисли кандидатът? „О, ти си прав. Не знам как да набера 100 клиента. Четеш ми мислите. Мога да ти се доверя. И да, научих се как да използвам смартфона си. И това дистанционно управление? Беше трудно, но се научих. Да не би пък да съм нещо като гений? Имам способността да научавам нови неща! Сега, те казват, че имат система. Харесва ми как звучи това. Мога да получа обучение стъпка по стъпка, което мога да науча и следвам. Макар това да звучи трудно сега, тяхната система ще ме обучи да набера 100 клиента. Така че мисля, че мога да науча тяхната система и да направя това.”

Това едно изречение върши много работа. В края на изречението кандидатът ни вижда възможността нашият бизнес да замени доходите му на пълен работен ден.

Няма ли това изречение да повдигне много въпроси в кандидата? Възможно е. Някои кандидати могат да имат много въпроси. Добрата новина е, че не е нужно да сме експерти, за да отговаряме на тези въпроси. На повечето въпроси можете да отговорите, като кажете: „Ще научите как да го направите, когато научите нашата система.“ Ето няколко примера.

Кандидат: „Не знам къде да намеря хора, които искат да станат по-здрави или да живеят по-дълго.“
Ние: „Не се безпокойте. Ще научите как да го направите, когато научите нашата система.”

Кандидат: „Не знам как да говоря с хората.“
Ние: „Не се безпокойте. Ще научите как да говорите с хората, когато научите нашата система.”

Кандидат: „Аз съм срамежлив човек. Не ми е приятно да говоря с непознати.”
Нас: „Не се безпокойте. Ще научите как да общувате с лекота с хората, когато научите нашата система.”

Кандидат: „Не знам как да правя този или какъвто и да е бизнес.“
Ние: „Не се безпокойте. Компанията не очаква от нас да знаем как да правим този бизнес, преди да започнем. Затова имаме обучение. Ще научите как да правите този бизнес стъпка по стъпка, когато научите нашата система.”

Ще отговорим на въпросите на нашите потенциални кандидати, като се позоваваме на „системата“. Това ще даде на нашите кандидати увереност, че те могат успешно да изградят своя бизнес.

Преди да обясним всички подробности за нашата система, първо трябва да вземем решение от кандидата. Не е необходимо да преглеждате всички подробности от нашето обучение, ако той няма да се присъедини. Това би загубило много време. Но преди да затворим, нека да видим как изглежда нашата двуминутна история досега:

„Имам добра история. Отнема около две минути. Може да ви спечелят много пари, може би не. Искате ли да я чуете? “
“Добре ли би било, ако никога повече не се налага да ходите на работа?”
„И така, колко пари ще ви трябват на месец, само за да покриете основните сметки, така че никога да не се налага да ходите на работа?“
„Е, нали знаете, че повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“
„Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“
„Сега, ако искате никога повече да не работите, всичко, което трябва да направите, е да помогнете на 100 семейства да започнат да купуват по-добри хранителни продукти, вместо случайните неща, които обикновено купуват.“
„Сега не знаете как да намерите 100 клиента, но можете да се научите. Научили сте се как да използвате смартфон, научили сте се как да използвате дистанционното управление със 100 бутона за вашата телевизия… Със сигурност можете да научите система, с която да помогнете на 100 клиента да станат по-здрави и щастливи.“

Нашата “двуминутна история” изглежда чудесно! Така че нека вземем решението „да“ или „не“ от нашия кандидат.

Как да приключим и да получим неговото решение.

За целта ще зададем един прост въпрос. Искаме да знаем дали нашият кандидат иска да остане там, където е, да запази живота си същия… или иска да започне бизнес с нас. Това е. Това е единственото решение, от което се нуждаем в този момент. Ако той ни каже „не“ и предпочита да запази живота си същия, това е ок. Приключваме. Нашият кандидат все още ще помни тази история. Така че, когато времената са трудни в бъдеще, той ще мисли за нас и то с добро. Да ги намерим, когато моментът е подходящ за тях, е всичко.

Как да зададем този заключителен въпрос? Ето го: „И така, какво ще бъде по-лесно за вас?“

Какъв хубав въпрос. Няма натиск върху кандидата ни. Ние също изглеждаме чудесно. Не приличаме на някакъв мазен продавач, който просто иска да му продаде. Всичко, което правим, е да попитаме кандидата си дали той иска да запази живота си същия или да се присъедини към нашия бизнес. Оставяме го да контролира живота си.

Как да направим това? Продължаваме въпроса си с два варианта.
Избор №1: Запазете живота си такъв, какъвто е. Не променяйте нищо.
Избор №2: Променете живота си. Започнете новия си бизнес сега.

Ето няколко примера:

 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите да се мъчите само с една заплата? Или да започнете да изучавате системата във вашия нов бизнес, така че никога повече да не се налага да се ходите на работа? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите да се събуждате в 6 сутринта всяка сутрин, за да се борите с трафика за работа? Или да научите нашата проста система, така че да имате собствен бизнес и да работите от вкъщи? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите пет дни в седмицата да ходите на работата, която мразите? Или да започнете бизнеса си с нас тази вечер, така че може би следващата година да можете да работите от вкъщи? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да продължите да оставяте други хора да отглеждат децата ви в детските градини? Или да започнете бизнеса си тази вечер, така че може би през следващата година да сте вкъщи с децата? “ (Добре, малко е преувеличено. Но лесно се запомня.)
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да се надявате на 50% увеличение на заплатата в работата ви? Или да се запишете на обучение сега и да научите системата, така че никога повече да не се налага да ходите на работа? “
 • „И така, какво ще бъде по-лесно за вас? Да работите две работи до края на живота си, за да свързвате двата края? Или да започнете тази вечер да градите свой бизнес в свободното си време, за да си помогнете с месечните разходи, и бързо да го развиете така, че да стане пълноценен бизнес?“

И тогава сме готови. Нашите кандидати могат да изберат кой вариант ще им бъде по-лесен. Те избират опцията, а ние нямаме нужда от затваряне. Ние уважаваме избора на кандидата.

Нека разгледаме тази двуминутна история в своята цялост. Цялата история. Готови ли сте? Това е историята, която може да промени живота ни.

„Имам една добра история. Отнема около две минути. Може да ви спечели много пари, може би не. Искате ли да я чуете?“
“Добре ли би било, ако никога повече не се налага да ходите на работа?”
„И така, колко пари ще ви трябват на месец, само за да покриете основните сметки, така че никога да не се налага да ходите на работа?“
„Е, нали знаете как повечето хора искат да живеят по-дълго и да бъдат по-здрави?“
„Има компания, наречена [нашата компания], която показва на хората как да станат по-здрави, без да прекарвате четири часа във фитнеса всеки ден.“
„Сега, ако искате никога повече да не ходите на работа, всичко, което трябва да направите, е да помогнете на 400 семейства да започнат да купуват хранителни продукти, които са по-полезни за здравето им от тези, които обикновено са купували досега.“
„Сега, вие не знаете как да намерите 400 клиенти, но можете да се научите. Научили сте се как да използвате смартфон, научили сте се как да използвате дистанционното управление със 100 бутона за вашата телевизия и със сигурност можете да научите система, която да помогне на 400 клиенти да станат по-здрави и щастливи.“
„И така, какво ще ви бъде по-лесно? Да продължите пет дни в седмицата да ходите на работата, която мразите? Или да започнете бизнеса си с нас тази вечер, така че може би следващата година можете да работите от дома си?“

Ако тази история може да ни направи финансово свободни, колко усилия трябва да положим, за да я научим? Да, това е малко по-сложно от представянето с четири или пет изречения, но си заслужава. И ако тази история може да направи представянето без усилие за нас и нашите кандидати, колко често бихме я използвали? Със сигурност прави разговорите по телефона по-кратки.

Попитайте професионалиста в мрежовия маркетинг Дейл Моро, който е един от най-добрите в използването на двуминутната история, за да изгради своя бизнес. Всичко, което трябва да направим, приключва за по-малко от две минути. Няма повече дълги първоначални презентации, за да разберем, че нашите кандидати не се интересуват. А и кандидатите обичат двуминутната история. Помислете за това от тяхна гледна точка. Всичко е за тях е кратко, ясно и по същество.

След като разказваме историята в продължение на няколко седмици, ще можем да я повторим и насън. Вместо да се притесняваме какво следва в историята, след това можем да се съсредоточим върху нашите кандидати и как можем да им помогнем.

Двуминутната история е най-мощното представяне на бизнес възможности, което можем да дадем когато се срещаме на четири очи с кандидата. Персонализираме историята според нуждите му. Историята е свързана с него. Това е най-интересната история в света.

Може ли тази двуминутна история да се подобри? Със сигурност. Книгата „Двуминутната история“ извежда това умение за презентация на по-високо ниво, но не е нужно да го научаваме сега. Можем да започнем с някоя от презентациите, които научихме досега. Ключът е да започнем. Да предприемаме действия е по-добре от това да усъвършенстваме умения, които никога не ползваме с кандидати.

Posted on Leave a comment

Лъжи, лъжи и още лъжи!

Чували ли сте някога тези възражения?

 • “Не ми харесва да продавам”,
 • “Нямам време”,
 • “Нямам пари”,
 • “Не се интересувам”

Всичко това са лъжи. Когато към потенциалните клиенти подхожда някой, който продава или маркетира нещо без тяхна покана, те вдигат гарда. Започват да измислят абсурдни лъжи и ги хвърлят към нас, за да избегнат да чуят нашите истории и да слушат нашите презентации. Те лъжат, защото предполагат, че ще им бъде предложено нещо, което не искат или не им трябва. Просто се опитват да ни спрат, защото ни мислят за натрапчиви продавачи.

Това е проблемът, който трябва да решите. Ако можете да се изразявате по-добре и да предавате посланието си, без да звучите като продавач, много повече хора, на които искате да представите, всъщност ще ви слушат и ще вярват във вас и вашата програма.

Трябва да знаете точно какво да кажете, когато потенциалните клиенти ви хвърлят възражения, извинения и лъжи. Всъщност ще се радвате, когато ги получите! Защо? Защото ще знаете как да ги използвате в своя полза. Ще искате да се уверите, че всички във вашата организация научат това също, защото възражението е отхвърляне. И отхвърлянето е най-голямото препятствие за излизане и говорене с хората.

В бъдеще, когато потенциален клиент изрази възражение, вие веднага ще знаете какво да кажете, за да превърнете това възражение в предимство за вас. Крайният резултат ще бъде, че ще накарате повече хора да разгледат вашите продукти и вашия бизнес. И колкото повече хора разгледат това, което предлагате, толкова повече успех ще имате … Толкова е просто!

“Не ми харесва да продавам”

Когато потенциален клиент ви каже, че причината, поради която не се интересува от вашия бизнес, е защото не му харесва да продава, той лъже. Не умишлено обаче. Вижте, потенциалният клиент предполага, че трябва да умеете да продавате, за да сте добри в мрежовия маркетинг и че всички продажби са натрапчиви, агресивни и подвеждащи.

Би било грешка да се опитате да го убедите в противното. Това би звучало като още продажби от ваша страна и би предизвикало още по-големи и агресивни лъжи, за да се отърве от вас. Така че, какво трябва да направите? Следващия път, когато се обърнете към някого и той ви каже, че не би се занимавал с мрежов маркетинг, защото не му харесва да продава, отговорете по този начин:

“Разбирам какво казвате. И на мен не ми харесва да продавам. Много е възможно да има няколко причини, поради които дори не бих искал да ви включа в моя бизнес, но продажбите не са една от тях. Много хора имат погрешното схващане, че трябва да знаете нещо за продажбите, за да сте добри в моя бизнес, но това изобщо не е така. Не ме интересуват хората, които искат да продават.”

“Мога ли да ви попитам нещо: Ако ви демонстрирам до ваше пълно удовлетворение, че не трябва да правите нищо неприятно, за да печелите пари с моята програма, бихте ли се интересували да печелите някакви пари извън това, което правите сега?” Когато потенциалният клиент отговори с “да”, продължете с: “Мога ли да направя предложение? Нека определим време, когато мога да ви покажа цялата програма. Когато приключа, можем заедно да решим дали е подходяща или не. Ако не е, няма да имам никакви лоши чувства и се надявам и вие също. Това справедливо ли е?”

Причината този сценарий да работи толкова добре е, че решавате няколко проблема едновременно:

 • Показвате, че уменията за продажба не са важни
 • Демонстрирате с езика си, че не сте натрапчив или агресивен тип (много привлекателно)
 • Улеснявате потенциалния клиент да ви откаже сега и по-късно след като разгледа вашата програма (без натиск)
 • Сте напълно искрени, честни и няма да се разстроите, ако потенциалният клиент ви откаже (отново, много привлекателно)
 • Показвате, че потенциалният клиент трябва да се квалифицира, за да бъде дори взет под внимание за вашата програма (добра психология)

За да бъде този сценарий най-ефективен, трябва да го научите наизуст. Не можете да звучите несигурни. Трябва да го знаете наизуст.

“Нямам време”

Когато някой ви каже, че няма време да разгледа или да участва във вашия бизнес с мрежов маркетинг, трябва да приемете това като добра новина. Самият факт, че някой няма свободно време, означава, че вероятно работи твърде много часове. Ако имаха свой собствен бизнес и бяха постигнали пълна свобода, щяха да имат цялото време, от което се нуждаят, за да правят каквото искат… нали така? (Ако някой не работи твърде много часове и прекарва цялото си време със семейството и приятелите, вероятно не печели много пари.)

Независимо от причината им, ето как да отговорите на: “Нямам време.”

“Разбирам, че нямате свободно време. Когато хората ми казват, че нямат време да правят нещата, които искат да правят, обикновено означава, че работят твърде много часове. Мога ли да ви попитам нещо: Ако мога да ви покажа начин да имате свой собствен бизнес, работещ от вашия дом, и той да ви даде достатъчно време и пари да правите нещата, които бихте искали да правите, бихте ли се интересували да знаете как?”

Ако той/тя каже “да”, сега имате квалифициран потенциален кандидат пред вас!

“Не се интересувам”

Когато се обърнете към потенциален клиент за вашите продукти или вашия бизнес с мрежов маркетинг и той отговори, че не се интересува, той лъже. Не по лош начин обаче. Когато хората дават възражения за нещо, за което не знаят нищо, това е просто спонтанна реакция на това, което възприемат като предстояща продажба. А хората мразят продажбите. По-често това, което потенциалният клиент всъщност казва е… “Не ви вярвам.”

Сега, когато знаете истината, ето начин, по който можете да отговорите на възражението “Не се интересувам” (“Не ви вярвам”), което често може да го обърне за вас и да предизвика интерес:

“Няма проблем. Не бих искал да ви безпокоя с нещо, което не ви интересува. Мога ли да кажа обаче, че често, когато хората ми казват, че не се интересуват от това, което предлагам, те просто са вежливи. Те не искат да наранят чувствата ми, затова измислят всякакви причини, поради които не биха се интересували. Опитът ме е научил обаче, че това, което всъщност казват, е, че не ми вярват. Това, което им казвам, звучи твърде хубаво, за да е истина. Те всъщност не вярват, че моите продукти (или бизнес) могат да им помогнат да ______ (споменете няколко ползи от вашите продукти или бизнес възможност).
Просто се чудех дали това може да е и вашата реакция… че това, което казвам, звучи твърде хубаво, за да е истина?”

Често потенциалният клиент ще признае истината и ще каже “да” на този въпрос. Когато тя го направи, продължете с този език: “Мога да разбера това. Аз бих се почувствал по същия начин, ако бях на ваше място. Мога ли да ви попитам обаче: Ако това БЕШЕ истина и аз можех да подкрепя това, което казвам, бихте ли обмислили да погледнете по-внимателно моята програма?”

Удивително, много потенциални клиенти ще кажат “да” и когато го направят, вие сте създали квалифицирани презентации, които иначе нямаше да имате.

Лично аз съм използвал този език за преодоляване на възражения в продължение на над 40 години и той ми е служил добре. Опитайте го и вие и вижте какво ще се случи. Разликата между успешните мрежари и тези, които не са, е, че успешните знаят как да намират хора и когато ги намерят, знаят точно какво да кажат, за да бъдат неустоими. И вие можете да направите това също!